Ek Bilgi

 • Name: Efsaneler
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Dinleme/ Yazma/ Konuşma
 • Duration: 2 x 45 dakika
 • Target language: İngilizce
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  YouTube klip

  http://youtube.com/watch?v=35jVsyWFss4

  http://youtube.com/watch?v=eJCm8W5RZes

  online sözlük http://dictionary.reference.com/

  power point sunusu

  movie maker yazılım

  postermywall

  goanimate

 • ICT competences: İnternette araştırma yapma Windows movie maker ya da goanimate kullanarak video çekimi Cep telefonlarının / kameraların eğitim amaçlı kullanımı Online sözlük kullanımı Postermywall kullanarak poster yapımı
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): efsaneler
 • I can...:

   

  • Ana dili İngilizce olanlarla akıcı bir şekilde iletişime geçebilirim. Benzer konular hakkında tartışmalara katılabilir ve fikrimi beyan edebilirim.

    Mitler ve efsaneler ile ilgili konuların detaylı bir biçimde sunumunu yapabilirim. Bir konu üzerinde avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak fikrimi söyleyebilirim.

 • Product: Öğrenciler kendi kültürlerine ait mit ya da efsaneler hakkında poster ya da video klip oluşturabilmeliler.
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Internet bağlantısı, video klip hazırlamak için moviemaker ya da benzeri yazılımlar, online sözlükler, bilgisayar, video kayıt cihazı

 • Process:

   

  Konuyu tanıtma – Öğretmen öğrencileri derse aşina kılmak adına mitler ile ilgili birkaç soru sorar. Örneğin;

  1. Mit nedir?

  2. Bir mit neler içerir?

  3. Mitlerin amacı nedir?

  4. Nesilden nesle nasıl aktarılırlar?

  (Bu sorular powerpoint sunusu ile gösterilebilir.) (5 dakika)

  Power point sunusu  - Öğretmen Yunan Mitolojisi ile ilgili power point sunusunu gösterir ve sunudaki bilgilerle öğrencilerin fikirlerinin aynı olup olmadığını sorar.  (5 dakika)

    “Narcissus and Echo” adlı video klibi öğrencilere konuyu tanıtmak için iki kez gösterin ve öğrencilerin dikkatli izlemelerini sağlayın.        (10 dakika)

  Okuduğunu anlama –Öğretmen öğrencilerin video klibi ne kadar anladıklarını tespit etmek için, öğrencilere çalışma kağıtlarını dağıtır.  (Echo and Narcissus çalışma kağıtları1,2,3) (tablo doldurma, cümleleri sıraya dizme ) ( 20 dakika)

  Tartışma– Öğrenciler kendi kültürlerinde benzer temalı mitlerin olup olmadığını bulmaya çalışırlar. (5 dakika)

  Kelime Ön çalışması (gup çalışması ) – öğrenciler dörderli gruplara ayrılır; her grup çalışma kağıdına bakar (Greek Gods çalışma kağıdı1) ve anlamlarla kelimeleri eşleştirmeye çalışır. Sonra, her grup verilen kelimeleri kullnarak cümle kurmaya çalışır. Öğrenciler yardım almak için akıllı telefonlarını kullanabilirler  (10 dakika)

  Akran kontrolü – öğrenciler yazdıkları cümleleri birbirleriyle paylaşırlar.(5 dakika)

  Öğretmen Değerlendirmesi – Öğretmen öğrencilerin arasında dolaşarak en güzel cümleleri seçer  (2 dakika)

    “Greek Gods”adlı videoyu  iki kez izletin.  Öğrenciler dikkatlice 

  izlerler. (8 dakika)

  Konunun Ne kadar anlaşıldığını control etme – Öğrenciler gruplara ayrılır ve her grup video klipte görülen 3 tanrı ya da tanrıça üzerinde çalışır. Öğretmen öğrencilere video klibinin ne kadar anlaşıldığını görmek için çıktılar dağıtır.  (Greek Gods çalışma kağıdı 2)   (tablo doldurma ). Gruplar görüşlerini/cevaplarını sınıfın geri kalanıyla paylaşır ve eksik olan bilgileri doldurur.   ( 20 dakika)

  Ödevlendirme – Grup çalışması ile öğrenciler kendi ülkelerine ait mit ya da efsaneler hakkında bir video klip veya postermywall yazılımını kullanarak bir poster yaparlar.  Öğrenciler hazırladıkları video klipleri ve posterleri bir sonraki derste sınıfta sunabilirler..  

 • Division of roles (optional): Grup Çalışması
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

  Etkinlikler kelime ezberini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğretmen öğrencileri son etkinlikte ulusal değerlendirme kriterlerine uygun olarak değerlendirir; öğrenciler 80% den daha fazla skor elde etmişlerse, görevi başarıyla tamamlamış olurlar.

 • Authors: Aslı Lüle
 • Acknowledgements: Aslı Tarakçıoğlu
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

  Ders başlamadan önce video klibin açıldığından emin olun. 

 • Additional methodological or didactic comments:

   

  Öğrenciler eğer video klip hazırlarlarsa yanlarında video klibin çıktılarını da getirmelidir. Teknolojik olarak herhangi bir sorun yaşandığında bunlar kullanılabilir.  

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

  Bu görev  edebiyatta dayanak olarak çok kullanılan mitler ve efsaneler ile ilgili kelimelerin hatırlanması ve ezberlenmesi açısından iyi bir örnektir. Bu görev  roman, oyun ya da şiir gibi birçok edebi metinde referans alınan kelimeleri  öğrenci merkezli teknikle sözcük etkinliklerinde işler. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Öğretmenlerin uygulamalarında TBLT ve CEFRyi adapte etmesini ve öğretim yaklaşımlarında ICTyi uygulamalarını sağlar.

   

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Bu görev üç dil becerisini (dinleme,yazma,konuşma) kapsar ve tüm seviyelere göre modifiye edilip kullanılabilir.Bu görev yukarıda belirtilenler hariç birçok  farklı ICT kaynakları kullanılarak da uygulanabilir.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR seviye B2

Tasks By Country