Spor ve Glasgow Oyunları 2014

Ek Bilgi

 • Name: Spor ve Glasgow Oyunları 2014
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Okuma / Dinleme/ Yazma/ Konuşma
 • Duration: 3X60 dakika Bireysel durumlara ve çıktı düzeyine göre süre esnetilebilir
 • Target language: İtalyanca
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  PC, İnternet erişimi, çevrimiçi sözlükler, PowerPoint, projeksiyon cihazı

 • ICT competences: Commonwealth Games 2014 ve ev sahibi kent Glasgow hakkında internet üzerinden bilgi edinmek/aramak.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Commonwealth Games 2014 içerisinden bir spor etkinliği seçilmesi ve hakkında bir PowerPoint hazırlanması. Alternatif olarak, bu görev uygun bağlam sağlayan benzer herhangi bir spor etkinliği ile de gerçekleştirilebilir; örneğin Avrupa Şampiyonası, Olimpiyatlar vb.
 • I can...:
  • grup içinde etkin çalışabilirim ve bana verilen rolleri gerçekleştirebilirim
  • temaya uygun dili anlayıp kullanabilirim
  • seçilen spor etkinliği hakkında yapılan araştırma üzerine ikna edici bir sunum hazırlayabilirim
  • taslak sunumun hazırlanmasında ve nihai sunumun oluşturulmasında yardım edebilirim
  • yorum ve onaylarını almak üzere akranlara ve öğretmen(ler)e sunumumu gerçekleştirebilirim
 • Product: Akranlara sunulmak üzere bir PowerPoint sunusu oluşturmak.
 • Product requirements or prerequisites:

  Öğrenciler şehirdeki mekanlara ve tesislere, spor etkinliklerine ve hobilere dair sözcük bilgisine halihazırda hakim olmalıdırlar.  

 • Process:
  • Öğrencilerden (grup olarak) yabancı dilde spor etkinliklerini listelemeleri istenir. Öğretmen, sözcük bilgisini güçlendirmek üzere derlenen istelerden dönütler alır böylece daha önce öğrenilenlerin üzerine konulur.

  • Commonwealth Games 2014 içerisinde yer alan spor etkinlikleri belirlenir. Karşılıklı anlaşılarak her gruba hakkında araştırma yaparak bir PowerPoint sunumu hazırlayacakları bir spor etkinliği verilir.

  • Her bir spor için öğretmen araştırılabilecek bilginin kısa bir özetini sunar; örneğin saha, şehir içindeki coğrafi konumu (pusula yönleri de gözden geçilirmiş olur), tarihler, katılımcılar, madalya kazanan sporcular vb.
  • Bu aşamada, gruplar öğretmen tarafından belirlenen ana öğeleri tespit etmek üzere detaylı çevrimiçi araştırma yapar. Bunun etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi için gruplar kendi içinde iş paylaşımı yaparlar.
  • Bu görevden elde edilen bilgi 6 slayttan uzun olmayacak bir PowerPoint sunusuna dönüştürülür
  • Hazırlanan PowerPoint akranlara sunulur.
  • Akran grupları sunumları değerlendirir ve yorumlar.
 • Division of roles (optional): Gruplar görev başlangıcında karşılıklı uzlaşma ya da öğretmenin uygun gördüğü biçimde oluşturulur Grup içindeki roller, gerektiğinde öğretmenin danışmanlığında müzakere edilerek belirlenir
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Gruplar sunumları izleyip dinleyerek beğendikleri ve beğenmedikleri özellikleri not ederler. Bu yorumlar bütün sınıf ile paylaşılır. Öğretmen görev boyunca kullanılan kilit sözcük ve dilbilgisi yapılarını belirtmeli ve dil ile ilgili zorluklarda yardımcı olmalıdır.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

  • ilgili sözcük ve dilbilgisi yapılarını anlamak
  • grup içindeki rolleri adil biçimde müzakere etmek
  • bir PowerPoint sunumu hazırlamak
  • uyumlu ve akıcı davranışlar sergilemek
  • bilgilendirici ve eğlendirici olmak
  • akranların çalışmaları üzerine yapıcı eleştirilerde bulunabilmek
  • dönütlere göre davranarak gerektiğinde düzeltmeler yapmak

 • Authors: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Öğrenciler halihazırda Internet araması, PowerPoint yazılımı ve PC yazılımına aşina olmalıdır. Sunum becerileri ve grup çalışması becerileri de daha da geliştirilecektir. 

 • Additional methodological or didactic comments:

  Görevin başında sunumun içerik, biçim ve biçimine dair yardım gerekebilir.  

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  ICT becerileri, eğitimsel, sosyal ve iş amaçlı dil kullanımı için kilit becerilerdir.

  Bu görev başkalarıyla çalışmak için temel edinçleri gerektirir. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Bu görev, ICT’nin sınıf ortamına taşınmasını sağlar ve işbirliği içinde çalışmayı teşvik eder. Yaşam boyu öğrenme boyunca faydalı olacak, gerçek hayata dönük becerilerin geliştirilmesiyle öğrenci motivasyonu sağlanır.  

 • Reasons why this task travels well:

  Bu görev ulusal müfredat içerisinde yer alan dil edinçlerinin pek çok önemli özelliğini, ICT becerilerinin geliştirilmesini ve işbirliği içinde çalışmayı bir arada sunar.

   

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel referans düzeyilerini kullanarak TBLT

Tasks By Country