CLIL’le Bir Boşluk Doldurma

Ek Bilgi

 • Name: CLIL’le Bir Boşluk Doldurma
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Okuma: Bir metnin yapı türünü anlama Özel eş dizimleri tanıma. (Öğrenilmiş) Türev sözleri tanıma Yazma: Belli bir amaç için üretilen metinde hedef dil kullanarak boşlukları doldurma
 • Duration: 50 dakika
 • Target language: ngilizce ya da herhangi başka bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Boşluk doldurma etkinliğini online hazırlamak için Jcloze (HotPotatoes, https://hotpot.uvic.ca/)  

  Faydalı: işlenmiş konular üzerine (seçilen konuya dayanan) metinler içeren elektronik ders kitapları, sözlükler, web siteleri ve korpora gibi online kaynaklar.  

  Korpora: Kullanıcılara kendi korpusunu uygulama olanağı veren   Sketch Engine (www.sketchengine.co.uk) tarafından sunulan bir korpora iyi bir seçim olabilir.  

 • ICT competences: Öğrencilerden, boşluk doldurma etkinliğini yapabilmeleri ve kendi boşluk doldurma etkinliklerini hazırlayabilmeleri için korporalarında ya da internette arama becerilerini geliştirmeleri ve pekiştirmeleri beklenir.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Metnin yapısının ve türünün, içeriğinin anlaşıldığını gösteren, belirli bir amaç için yazılmış bir metin üzerindeki boşlukları doldurma.
 • I can...:

  uzmanlık alanıma giren teknik tartışmaları içeren, gerek soyut gerekse somut konulara dair karmaşık metinlerin ana fikirlerini anlayabilirim.  

 • Product: Boşlukları doğru olarak doldurularak ve düzgün etiketlenerek tamamlanmış bir boşluk doldurma etkinliği.
 • Product requirements or prerequisites:

  Öğretmen en fazla 200 kelime ve 12 boşluktan oluşan bir metin hazırlamalıdır.  

  Sınıf boşluk doldurmaya ve metin türüne aşina olmalıdır.  

  Öğretmen belirli bir amaç için hazırlanmış metinler kullanırsa, 

  öğrencilere kendi seçecekleri, alanında uzman ücretsiz online korpuslar kullanmaları tavsiye edilebilir.   

  Kelimelerin harf sayıları farklı olsa bile,her bir boşluğun uzunluğu aynı olmalıdır. Jcloze benzeri yazılımlar kullanılarak boşluk uzunlukları aynı olarak rahatlıkla hazırlanabilir.  

  Silinecek kelimeler (aşağıda süreç bölümünde anlatıldığı gibi) içeriğe ve dil kriterlerine göre seçilir.  

  Kelime Silme Aşamasında  Yapılması ve Yapılmaması Gerekenlerden Bazıları   

  Başlıkta boşluk olmaz, ilk cümlede boşluk olmaz; boşlukların arasında en az 7 grafik kelime. Uzunluğu ne olursa olsun bir cümlede birden fazla boşluk olmaz.  

  Yeniden anlamlandırmada olağanüstü bir işlev olmadıkça kalıpların başını çeken kelimeleri silmekten kaçının.  

  Cümlenin ilk bölümündeki ya da bir noktalama işaretinden sonraki boşluğu doldurmanın zor olduğunu unutmayın, hele ki İngilizce gibi kelimelerin yerlerinin konuşmanın bölümlerini belirttiği dillerde.  

  Öğrenciler eş dizim kelimelerini daha önceden öğrenmemişlerse ya da bir korpusun içindeki eş dizim kelimelerini bulmalarını planlamıyorsanız, eş dizim kelimelerinden birini silmeyin.

  Deyimsel fiillerin bir bölümünü silmeyin.  

  Bitimli bir fiilin silinmesinin, İtalyanca ya da İspanyolca gibi önden düşmeli dillerde  üç adet bilginin, İngilizce benzeri dillerde iki bilginin de silineceği anlamına geldiğini göz önünde bulundurun. Örneğin; sözcüksel bilgi, özne ve fiillerin zaman çekimleri. 

 • Process:

  Öğretmen boşluk doldurma etkinliğini dağıtır ve bazı boşlukların daha fazla içeriğe dayalı, bazılarının daha çok dile dayalı, bir ya da iki boşluğun da metne dayalı  olduğunu açıklar.  

  Öğretmen, öğrencilerden sadece boşlukları doldurmalarını değil, aynı zamanda boşlukların türlerini de açıklamalarını ister: içerik, dil, metin. Öğretmen, bazı durumlarda nitelendirmenin problem yaratabileceğini açıklar. Bu durumlarda öğrenciler “özellikle içerik”, “özellikle dil”, “özellikle metin” olarak cevaplayabilirler.   

  Eğer görev bilgisayarda yapılıyorsa, ve öğretmen özellikle eş dizim kelimelerinden birini silmeye karar verirse, öğrencileri metinde işlenen konuları içeren korporalarda araştırmaya yapmaya teşvik edebilir. 

  Yardım etmek için

  İçerikle ilgilenen öğretmenler, öğrencileri boşlukları ana dillerindeki 

  kelimelerle veya birden fazla kelime ile  doldurmaya teşvik edebilir. 

  Öğretmen öğrencilere “Bilinmeyen Kelimelerle Başa Çıkma” prosedürü vermeye karar verebilir. 

  Bazı boşluklar için iki aşamada yardım verilebilir:  

  İlk olarak içerik ya da dil kelimesi olup olmadığını, ikinci olarak da kelimelerin ilk harflerini gösterin.  

  CLIL değeri olan resimler çözümü kolaylaştırabilir. Belirsiz olduğundan örnekler verin.  

  Öğretmen 12 kelimeyi silebilir ve bu ekstra boşluklardan boşluk doldurma stratejilerine örnek vererek yararlanabilir.  

  Örneğin, eğer bir bütünün parçası olan ve daha önceden öğrenilmiş bir kelimeyi silerseniz boşluk tamamen içerik bağlantılı olur 

  Eğer cellular gibi türetilmiş bir sıfat silerseniz ve bu türetilmiş sıfat kökü ardarda kullanılırsa, bu boşluk tamamen akademik bağlantılıdır.  

  Eğer son cümlede  “This experiment has shown that….” gibi bir işaret zamirini silerseniz, boşluk tamamen metin bağlantılı olur.  

  Eğer daha sonra da birçok defa tekrarlanacak olan bir kelimenin ilk kullanımını silerseniz, böyle bir boşluk anlama-kavrama ile ilgilidir .

 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Eğer öğrencilerin büyük bir kısmı boşlukları doğru bir şekilde dolduramıyorsa, öğretmen anlama/kavrama bariyerlerini açıklığa kavuşturmak için konuyu net bir biçimde sınıfla tartışmalıdır.   

  Bir kaç hafta sonra öğretmen cümlelerin karışık sıralandığı bir metin tasarlar: sıralama stratejileri boşluk doldurmanın gerekliliklerine çok yakındır.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Boşluklar başarılı bir şekilde doldurulmuştur. Öğretmenler etkinliğin asıl odağına (dil, metin ya da içerik) göre nasıl puanlama 

  yapacaklarına karar verirler. 

  Latin veya Slav kökenli dillerde verilen boşluk doldurma etkinliklerinde verilmeyen kelimenin cümlenin hangi bölümüne ait olduğunu anlamak daha kolaydır çünkü bu diller daha zengin morfolojiye sahiptir. 

   Öğretmen bütün boşlukların aynı değere sahip olmadığına karar verebilir: içerik boşluklarına daha fazla önem verebilir ve dil bağlantılı ya da metin bağlantılı boşluklara daha fazla önem verebilir. Fakat “This experiment has shown that….” durumunu doldurmak “This experiment has shown that….” Durumunu doldurmaktan daha kolaydır. 

  İçeriğe ilgisi olmak öğretmen, boşluk ana dilden bir kelime veya yabancı dilden iki kelime ile doldurulduğunda, düşük puanlı olsa bile öğrencinin gayretini belirtecek ve ödüllendirecektir. 

  Doldurulmayan bir boşluk sıfır olarak değerlendirilmektense, final puanından not düşürülerek cezalandırılır.

  Bilimsel içerik bağlantılı boşluklar tek bir cevaba sahipken dil bağlantılı boşlukların uygun eşanlamlı kelimelere sahip olması gereklidir. 

  Kısıtlı eş dizim kelimeler sadece tek çözümlü olacaktır.  

  Eğer boşluk doldurma etkinliği bilgisayar üzerinde hazırlanıp çözülürse, Jcloze gibi yazılımlar genellikle tek bir kelimeyi doğru cevap olarak kabul eder.  

 • Authors: Carla Marello, Elisa Corino
 • Acknowledgements: C. Marello Alla ricerca della parola nascosta, La nuova Italia Firenze 1989 Elisa Corino (oral presentation), CLIL-Oriented Cloze Test: Making Holes Between Language and Content, the 9th International CLIL Conference THINK CLIL 2014 August 28-30, 2014 –Venice(Italy)
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Öğretmen İngilizce bir metinle böyle bir etkinliği ilk defa uyguladığında, yazılmamış kelimelerin bazı bölümlerini vererek öğrencilere yardım etmeye karar verebilir.  

 • Additional methodological or didactic comments:

  Farklı çeşitlerdeki boşlukların değerlendirme kriterlerini açıklayın, böylece öğrenciler CLIL derslerinde bir boşluk doldurma etkinliğinin bir çok amacı olduğunu anlar. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Bu görev metinsel kavrama/anlama becerilerini geliştirmek ve CLIL derslerindeki kavramların ezberinin kontrol edilmesi için oluşturulmuştur.  

  Boşluk doldurma etkinlikleri ile önceden yaşanan deneyimler, bu tür etkinliklerin, hem dile ait özelliklerin hem de özel amaçla hazırlanmış metin bilgilerinin üstdil işlevleri hakkında farkında olma durumu  edinmenin etkili bir yolu olduğunu göstermektedir.  

 • Reasons why this task travels well:

  Boşluk doldurma etkinliklerinin bir çok ulusal müfredatta ve yabancı dil programlarında var olması, bu tür etkinliklerin CLIL için kullanımını da doğrular. Bu görev konuya ve öğrencilerin yaşlarına göre kolaylıkla adapte edilebilir.     

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR ortak referans seviyelerini kullanan TBLT Öğretme ve öğrenme gereci olarak ICT ve korpora

Tasks By Country