Memleketinizi tanıtın!

Ek Bilgi

 • Name: Memleketinizi tanıtın!
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A2, B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Yazma/Konuşma
 • Duration: 4/5*50 dakika
 • Target language: Herhangi başka modern bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  İnternet Erişimi; tanımlamalar içeren çevrimiçi sözlük, PC, Google görseller; çevrimiçi sözlükler, Google, Wikipedia ve/veya başka bir çevrimiçi ansiklopedi; belediyelerin internet siteleri; YouTube; blog sitesi. 

 • ICT competences: Belirli bir bilgiye ulaşmak üzere İnternet araştırması yapmak; Kelime işlemcili CT araçlarını kullanmak; Blog oluşturma programı kullanmak.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Ziyarete gelen öğrenciler için seyahat blogu oluşturmak.
 • Product requirements or prerequisites: Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve Wordpress, Tumblr ya da Quora gibi blog oluşturma sitelerinin kullanımına aşina olması gerekir.
 • I can...:

    

  • Reklamlar, broşürler, menüler ve tarifeler gibi basit günlük malzemelerden genel/özel bilgileri ayırt edebilirim.
  • İlgi alanlarıma dair doğrudan metinleri anlayabilirim.
  • Bir görevi tamamlamam için gereken bilgiyi uzun bir metinden ya da bir dizi kısa metinden araştırabilirim.
  • Bildiğim bir konu üzerinde bir konuşma yapabilir ya da konuşmaları takip edebilirim.
  • Fikirler, planlar ve eylemlere dair kısaca sebepleri ve açıklamaları verebilirim.
 • Product: Öğrencinin memleketi hakkında resimli bir blog..
 • Product requirements or prerequisites:

  Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve Wordpress, Tumblr ya da Quora gibi blog oluşturma sitelerinin kullanımına aşina olması gerekir. 

 • Process:
  • İlk derste öğrencilere görevi anlatın. Ne yapmaları gerektiğini ve değerlendirme ölçütlerini detaylı olarak aktarın. Grup oluşturmaları ve blog yazmak istedikleri konuyu seçmeleri için serbest zaman verin.
  • Bloglarında kullanmak üzere yeterli bilgiye ulaşabilmeleri için bir ya da iki ders süresi zaman verin. Bütün öğrencilerin araştırma yapabilecek bir cihaza sahip olmasını sağlayın. Kelime işlemci ICT araçlarına ve İnternet erişimine sahip PC, dizüstü bilgisayarı ya da tablet olabilir. ğrencilerin araştırma yapabilecek bir cihaza sahip olmasını sağlayın. Kelime işlemci ICT araçlarına ve İnternet eişimine sahip PC, dizüstü bilgisayar ya da tablet olabilir.
  • Daha sonra edindikleri bilgileri bloglarına aktarmak için öğrencilere iki ders daha zaman verin.
 • Division of roles (optional): Grup çalışması
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Öğrencilerden akranlarının bloglarına dair dönütler vermeleri ve kendi blogları hakkındaki sorulara yanıt vermeleri istenebilir. 

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

  • memleketleri hakkında ICT kaynaklarını kullanarak resimli bir blog oluşturmak;  aşağıdaki ölçütlere ulaşmak:
  • İçerik: Konuları ilgili ve ilginç alt başlıklara bölmek ve verilen bilgilerde açık ve anlaşılır olmak.
  • Sözcük bilgisi: Konu ile ilgili sözcük bilgisi ve ifadeleri kullanmak
  • Dilbilgisel uygunluk: Basit dilbilgisi yapıları ve ifadeleri doğru kullanmış olmak. Karmaşık dilbilgisi yapılarında hatalar kabul edilebilir.
  • Bağdaşıklık:  Her alt başlık bir başlığa ve metinler paragraflara bölünmüş olacak şekilde blog sayfasına açık bir yapı kazandırmak. Metin bağdaşık olduğu sürece paragraf bölümlemelerinde hatalar kabul edilebilir. Öğrenci düzeyine göre uygun bağlaçlarla sözcükleri bağlamak.
  • Etkileşim: Küçük ve büyük gruplar içerisinde etkin olmak, gruplar içerisinde fikirlerini paylaşılmak ve diğerlerinin fikirleri ve eleştirilerini kabul etmek.
 • Authors: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen. If you wish to receive more information about the task or discuss its adaptation and implementation with its author, please contact Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir..
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Aynı şehirden gelen öğrencileri aynı gruba koyun. Aynı şehirden gelen dörtten fazla öğrenci olması halinde, bu öğrencileri azami dört kişilik gruplara ayırın ve her gruba o şehrin belirli bir özelliğini konu olarak verin. Bir öğrencinin memleketinden kendisinden başka kimse olmaması durumunda, okulun bulunduğu şehri konu edinen gruba eklenebilir.

  Her grup bir şehir hakkında blog yazar ve yalnızca bir blog oluşturur. Her bir grup üyesi blogun belli bir başlığından sorumludur. Öğrencilere A2 düzeylerine uygun olacak biçimde konularını akranları ilginç alt başlıklara bölmelerini söyleyin, bunlar; yapılacak işler, gidilecek restoranlar, günlük hayat (okullar, marketler) olabilir. Sınıfta çeşitlilik yaratmak ve B1 düzeyindeki öğrencileri zorlamak isterseniz anıtlar, tarih gibi konuları verebilirsiniz.  

  İşinize en çok yarayacak blog sitesini tanıyın: Wordpress, Tumblr ve Quora sık kullanılan örneklerdir. Kullanıcıların birbirilerinin bloglarına yorum yapabildikleri (sınıf arkadaşlarının ve sizin yorumlarınız için) ve tematik olarak bölünebilecek bir blog sitesi seçmek iyi bir fikir olabilir.Tumblr bu özelliklere sahip bir blog sitesidir.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Görevin tamamlanması için zamanı dikkatli ayarlayın.

  Görevin amacını ortaya koyarken hassas davranın ve değerlendirme ölçütlerini açıklayın.  

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Bu görev ICT kaynakları kullanarak dilsel edinçleri ve öğrencileri kültürlerinin ve yaşamlarının bir bölümünü diğer öğrencilerle paylaşmaya teşvik ederek sosyal edinçleri geliştirmek üzere oluşturulmuştur.  

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Öğretmenleri ICT kaynaklarının dil eğitiminde kullanmaya iter.

  Öğretmenleri, uygulamalarında TBLT ve CEFR referanslarını kullanmaya teşvik eder.  

 • Reasons why this task travels well:

  Bu görev öğrencilere herkesin farklı kültürel kökenlerden geldiğini göstermektedir, bu durum neredeyse her sınıf ve ülke için yaygındır.   

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel referans düzeylerini kullanarak TBLT Kamusal alanı (alanların CEFR tanımlarına göre) dikkate alan A2/B1görevi – öğrenciler diğer öğrencileri memleketlerini ziyaret etmeye ikna etmeye çalışırlar.
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Tasks By Country