Büyükanne’nin Evi

Ek Bilgi

 • Name: Büyükanne’nin Evi
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A2
 • Linguistic dimension - Skill(s): Yazma / Okuma
 • Duration: 7X50 dakika
 • Target language: Any modern language
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  PC, projeksiyon cihazı; Kamera.WindowsMovie Maker veya iMovie; mikrofonlar

 • ICT competences: Kelime işlemcili CT araçlarını kullanmak; Eğitim amaçlı cep telefonları / kameralar kullanmak; Windows Movie Maker veya iMovie kullanmak.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Kültürlerarası farklılıklar; Aile, kültürel benzerlik ve farklılıklar.
 • Product requirements or prerequisites: Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve talk showlarının montajı için Windows Movie Maker ya da iMovie gibi ICT araçlarının kullanımına aşina olması gerekir.
 • I can...:

   

   • Basit bir dille ailemi ve diğer insanları ve yaşam koşullarını tanımlamak için bir dizi söz öbeği ve cümleyi kullanabilirim.
   • Bildiğim bir konu üzerinde bir konuşma yapabilir ya da konuşmaları takip edebilirim.
   •  Bir aile üyesi ile konuşarak öğrenmek istediğim bilgilere ulaşabilirim.
   • Bildiğim bir konu ya da etkinlik hakkında basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektirecek biçimde basit söz öbekleri ile iletişim kurabilirim.
   • Kendi köklerim ve sınıf arkadaşlarımın kökleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri ortaya koyabilirim. 
 • Product: Öğrencilerin kendi aileleri hakkında konuştuğu bir talk show. Her grup kendi talk showunu kaydederek sınıfta arkadaşlarına izletir.
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve talk showlarının montajı için Windows Movie Maker ya da iMovie gibi ICT araçlarının kullanımına aşina olması gerekir.

 • Process:

   

  • 1inci giriş dersiàöğrencileri gruplara ayırın (grup başına 3-4 öğrenci)
  • Evde araştırmaàbilgi edinmek için aile üyeleri ile röportaj (i.e. işleri, hobileri, ilgi alanları), ailenin geçmişi (B1) àöğrencilerden elde ettikleri bilgileri erek dilde bir kısa özet haline getirmeleri istenir.
  • Talkshow, kayıt ve montajà 3 ders
  • Bütün talk showların izlenmesià2ders.
 • Division of roles (optional): Grup çalışması.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Öğrenciler, talk showlarda duydukları üzerinden kendi aileleri ve arkadaşlarının aileleri arasındaki farklara dair kısa bir metin yazabilirler.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

  • sınıf arkadaşlarına aileleri hakkında bilgi vermek;  aşağıdaki ölçütlere ulaşmak:
  • Sözcük bilgisi: Konu ile ilgili sözcük bilgisi ve ifadeleri kullanmak
  • Dilbilgisel uygunluk: basit dilbilgisi yapıları ve ifadeleri kullanmak
  • Akıcılık: Duraklamalar, yanlış başlangıçlar ve yeniden kurgulamalar serbest olmak üzere, grup üyeleri ve izleyicilerce (sınıf arkadaşlarınca) anlaşılmalarına engel olmayacak biçimde sözcük eksikliği ve hatalar olmaksızın nispeten uzun bir süre boyunca konuşabilmek
  • Bağdaşıklık:  cümleleri uygun bağlaçlarla bağlayabilmek ve grup üyelerince ve izleyicilerce (sınıf arkadaşlarınca) anlaşılabilmek.
  • Etkileşim:Küçük ve büyük gruplar içerisinde etkin olmak, gruplar içerisinde fikirlerini paylaşılmak ve diğerlerinin fikirleri ve eleştirilerinin kabul etmek.
  • Telaffuz: kullanılan sözcükleri doğru biçimde telaffuz edebilmek ve aksanları varsa da grup üyelerince ve izleyicilerce (sınıf arkadaşlarınca) anlaşılabilmelerine engel olmayacak düzeyde düzeltmek.
 • Authors: Marija Dragutinovic & Nathalievan Kampen. Daha fazla bilgi ve bu görevin uyarlanması için iletişim: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   Daha gerçekçi sohbetler ve grup içinde kültür alışverişini artırmak için farklı kültürel kökenlerden gelen ve birbirlerini pek iyi tanımayan öğrencilere aynı gruplarda yer vermeye çalışın.

 • Additional methodological or didactic comments:

   Görevin tamamlanması için zamanı dikkatli ayarlayın. Öğrencilerin evde aileleriyle araştırma yapması gerekeceğinden bu görevi ne kadar sürede tamamlamaları gerektiğini bilmeleri önemlidir.  Görevin amacını ortaya koyarken hassas davranın ve değerlendirme ölçütlerini açıklayın.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Bu görev ICT kaynakları kullanarak dilsel edinçleri ve öğrencileri kültürlerinin ve yaşamlarının bir bölümünü diğer öğrencilerle paylaşmaya teşvik ederek sosyal edinçleri geliştirmek üzere oluşturulmuştur. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Öğretmenleri ICT kaynaklarının dil eğitiminde kullanmaya iter. Öğretmenleri, uygulamalarında TBLT ve CEFR referanslarını kullanmaya teşvik eder.

 • Reasons why this task travels well:

  Bu görev öğrencilere herkesin farklı kültürel kökenlerden geldiğini göstermektedir, bu durum neredeyse her sınıf ve ülke için yaygındır.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel r referans düzeylerini kullanarak TBLT Kamusal alanı (alanların CEFR tanımlarına göre) dikkate alan A2görevi – öğrenciler bildikleri bir konu üzerinde konuşma fırsatı bulurlar.
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country