Додатне информације

 • Name: Idemo Zeleni!
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Slušanje Pisanje Govor
 • Duration: 2x45
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:
 • ICT competences: • Napraviti tekstualne oblačiće • Igrati prevuci-ubaci online igricu • Napraviti usmenu prezentaciju ili strip ili interaktivni zid • Povezati informacije kako bi se zadatak završio • Napraviti online poster
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Reciklaža
 • I can...:
   • Mogu da napišem kraće, jednostavne beleške ili poruke.
   • Mogu da razumem suštinu u kratkim, jasnim, jednostavnim porukama i objavama.
   • Mogu da razumem fraze i rečnik koji je često u upotrebi.
   • Mogu da komuniciram izvodeći jednostavne zadatke koji zahtevaju direktnu razmenu informacija na poznate teme.
   • Mogu da koristim niz fraza i rečenica da opišem poznate teme na jednostavan način
 • Product: Učenici mogu da naprave poster ili nasnimljenu prezentaciju ili strip kako bi pokazali važnost reciklaže
 • Product requirements or prerequisites:

  Za potrebe ovog časa,IWB je neophodan kao i kompjuter/tablet učenicima kako bi mogli da koriste predložene besplatne softvere.

  U većini slučajeva, učenici moraju da imaju otvoren nalog za korišćenje ovog softvera

 • Process:

  UVOD U ZADATAK

  Aktivnost 1:  Nastavnik pušta slajd učenicima sa znakom reciklaže i pita učenike šta misle šta ovaj znak znači.

  green 1

  Aktivnost 2: Učenici izbacuju ideje I koriste Wordle (http://www.wordle.net) ili Tagul (http://tagul.com ) nabrajajući šta se sve može reciklirati. Porede I izveštavaju razred o svojim zaključcima.

  green 2

  Aktivnost 3:Kliknuti na http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/clean-and-green ili http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games/recycling?page=0%2C2 da se odigra igra o reciklaži na IWB.

  Aktivnost 4: učenici treba da povežu reči sa definicijama bilo na PPT slajdu ili na papirima.

  Go Green 3

  Aktivnost 5: Slušati pesmu  https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk I napisati barem dve stvari o smanjivanju, ponovnoj upotrebi,  reciklaži koja se spominje u pesmi.

  ZADATAK

  Aktivnost 6: U grupama, učenici diskutuju I odlučuju šta uraditi u svojoj školi/susedstvu/ oblasti kako bi podržali recycling- reusing-reducing.  Koristiti voki (www.voki.com) ili penzu (www.penzu.com)  oilir toondoo (www.toondoo.com )da napravite izveštaj o svojim zaključcima pred odeljenjem.  Vaše prezentacije prikazujete pred ostatkom odeljenja u školi kako bi shvatili koliko je bitna reciklaža.  

  FOKUS NA JEZIK

  Aktivnost 7:  Učenicima pokazati obrazac kako da koriste imperativ

  verb

  recycle

  reduce

  reuse

  don’t + verb

  don’t recycle

  don’t reduce

  don’t reuse

  Let’s + verb

  Let’s recycle

  Let’s reduce

  Let’s reuse

  Subject + should + verb

  You should recycle

  You should reduce

  You should reuse

  Aktivnost 8:  Učenicima pokazati poster o reciklaži I prokomentarisati jezik koji je korišćen kao I karakteristike dobre I loše strane (tj.. moto, šeme boja, slike, itd.)

              Go Green 4

  Go Green 5

  Aktivnost 9: u grupama, učenici koriste imperativ, prave poster za svoju školu kako bi pokazali važnost reciklaže. Koristite  https://www.lucidpress.com/pages/examples/free-online-poster-maker or http://www.jukeboxprint.com/editor/poster_creator.php .

  Prikazuju u odeljenju I glasa se za najboljeg.  

 • Division of roles (optional): Grupni rad
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Nastavnik može da koristi sledeće izvore kako bi istražio temu.

  http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-A114  (THINK TEEN 1 – ADVANCED , WB Tasks: p.78-9, Tasks 4 and 5 for imperative sentences and 1, 2,and  3 for vocabulary expansion)

 • Success factors or evaluation criteria:

  Učenici su uspešno završili zadatak ukoliko su uspešno ostvarili cilj časa koristeći predložene IKT alate za video/strip/poster/kartku priču/flajer kako bi pomogli tinejdžerima izbeglicama. Nastavnik ocenjuje izvođenje zadatka direktnim posmatranjem shodno kriterijumima opisanim dole i može učenicima dati papir za samoocenjivanje kako bi proverili da li su odgovorili adekvatno na CEFR kriterijume naročito u pogledu “Mogu da...“ izjava:

  Učenici su bili uspešni ako su:

  • Sadržaj

  Napravili video/strip/poster/ kartku priču/flajer na temu reciklaže

  • Vokabular

  Koristili vokabular i reči vezane za temu reciklaže

  • Gramatička ispravnost

  Koristili složene gramatičke konstrukcije i izraze; uticaj maternjeg jezika u govoru je neznatan. Koristili su ispravno glagolska vremena, red reči i speling.

  • Tečnost

  Mogu da pričaju duži vremenski period bez da im nedostaju reči ili da prave previše grešaka

  • Koherentnost

  Mogu da povezuju rečenice odgovarajućim veznicima i koriste ih često

  • Interakcija

  Aktivni unutar manje ili veće grupe, razmenjuju ideje i prihvataju tuđa mišljenja i kritike

  • Izgovor

  Izgovaraju reči pravilno i mogu da isprave veće greške koje drugi učenici prave ili članovi grupe

 • Authors: Vasiliki (Bessie) Gioldasi Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Nastavnik treba da isproba sve ove sajtove i da otvori nalog kako bi izbegli odlaganja u izvođenju časa.

  Učenicima treba dati vremena da se upoznaju sa gore navedenim IKT alatima.

  Nastavnik može modifikovati aktivnosi shodno izvorima, opremi i interesovanju učenika.

  Ceo nastavni proces se odvija ali bez nekog određenog vremenskog ograničenja za svaku oblast jer ovo može da se razlikuje po nivou znanja učenika, IKT pripremi, opremi, itd.  

 • Additional methodological or didactic comments:

  Cilj časa je razvijanje stavova i vrednosti. Napravljen je da se prikaže ali ne i elaborira tema reciklaže dvanaestogodišnjem učeniku. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Zadatak je zasnovan na materijalima koji se koriste u nastavi stranih jezika u Grčkoj. Korišćen je da se predstavi TBLT u prvom razredu gimnazije (Junior High School) u Grčkoj u toku javnog časa koji je nadgledao EFL školski savetnik a koji su posmatrali nastavnici stranih jezika. Čas je isproban i ocenjen uspešno u različitim nastavnim kontekstima u Grčkoj. Zasniva se na Wilisovom citatu 'koristite vaše udžbenike fleksibilno: sprovodite ih kroz zadatke' (Willis 2006). Zadatak je napravljen kako bi se razvijale jezičke kompetencije upotrebom IKT alata kao i društvene kompetencije ohrabrujući učenike da razmišljaju o reciklaži.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Postoji puno online alata koje nastavnici lako mogu da usvoje i upotrebe u nastavi. Nastavnici se upoznaju sa TBLT metodom organizujući svoj čas u tri ciklusa. 

 • Reasons why this task travels well:

  Koristi se puno online alata koji motivišu i privlače učenike. Tema reciklaže je prisutna u mnogim kurikulumima, tako da se lako usvaja i primenjuje. 

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Čas je organizovan u tri dela (uvod u zadatak, zadatak, fokus na jezik) zasnovan na Willis & Willis’ pregled TBLT nastave

Tasks By Country