Додатне информације

 • Name: Vratite vašu ljubav
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Slušanje Pisanje Govor
 • Duration: 5x45
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:
 • ICT competences: • Korišćenje besplatnog online dnevnika za izražavanje osećanja • Poređati prikazane slike po redu i osmisliti radnju • gledanje videa sa tekstom pesme na internetu • uraditi kviz na Google Drive • sprovesti anketu u razredu koristeći Polldaddy • Napraviti oblake za pisanje reči koristeći Wordle ili Tagul • Odabrati jedan od raznih IKT alata za pisanje poruka / slike / elektronsku kartu / video tekst ili komični strip • Koristiti Padlet za prikazivanje pošte
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Pisanje poruka / pisama voljenoj osobi
 • I can...:
   • Mogu da razumem glavne delove video klipa na temu blisku mojim interesovanjima.
   • Mogu da razumem opis osećanja ili želja u ličnom pismu.
   • Mogu da napišem jednostavne tekstove povezane sa temama koje me lično interesuju.
   • Mogu da napišem pismo opisujući iskustva i impresije.
   • Mogu da ispričam radnju filma (ili video klipa) i opišem svoje reakcije.
   • Mogu ukratko da objasnim razloge svojih mišljenja.
   • Mogu da se uključim nepripremljen u razgovor na teme koje su mi poznate ili koje su mi lično bliske ili važne u svakodnevnom životu.
 • Product: Poruka (usmena, pismena ili video) koristeći barem jedan od IKT alata
 • Product requirements or prerequisites:

  Za potrebe ovog časa,IWB je neophodan kao i kompjuter/tablet učenicima kako bi mogli da koriste predložene besplatne softvere.

  U većini slučajeva, učenici moraju da imaju otvoren nalog za korišćenje ovog softvera

 • Process:

  Uvod u zadatak

  Aktivnost 1: kakve veze imaju ove reči sa raskidom?

  Upravo ste raskinuli sa nekim koga volite.  Upotrebite reči iz tabele u rečenici i   Penzu (https://penzu.com) kako bi ste opisali svoja osećanja u kratkom pasusu.  Uparite se sa učenikom suprotnog pola. Poslušajte ideje vašeg para i recite da li vas je ubedio da se vratite vašoj staroj ljubavi.

  Reči koje treba upotrebiti:

  Cold Sweet words arms shake mean think sink Hold

  Aktivnost 2 :Kakva je priča?

  Nastavnik je pripremio strip uz pomoć alata za pravljenje smešnih stripova, npr. Chogger (http://chogger.com). Slike pričaju priču  koja se nalazi na muzičkom video klipu i postavljene su ispreturanim redom. Slike su preuzete sa muzičkog video spota na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=m20BTdy9FGI). Nastavnik deli učenike u male grupe (3-4 po grupi) i upućuje ih na webpage (http://cho.gr/Yofs5).  Traži od učenika da poređaju slike po redu i osmisle radnju. Na kraju, učenici razmenjuju priče.

  Primer Chogger stripa:

  Winning back your love 2 PT

  Aktivnost 3

  Gledajte muzički video klip na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=m20BTdy9FGI) i proverite redosled slika.  Potom, recite učenicima koja je radnja najpribližnija scenariju pesme.

  Aktivnost 4

  Kliknite na http://batlyrics.net/dear_darlin-lyrics-olly_murs.html, gledajte video i reči pesme i uradite kviz koji se nalazi na Google Drive https://docs.google.com/forms/d/1IZZ-emAnlI0ozHq5hxedwh5xddrgRHBqCxfdQO_HQR8/viewform.

  Zadatak

  Aktivnost 5

  Odgledajte sledeću scenu iz filma ‘Notting Hill’ u kojem glume Hugh Grant i Julia Roberts na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=GowL3gRf8hY) i svako za sebe neka odgovori na anketu o mišljenjima na https://polldaddy.com/poll/8224408  i prodiskutujte rezultate u razredu.

  Aktivnost 6: Kako bi ste opisali osećanja dva glumca?

  Napravite dva oblačića za tekst koristeći Wordle (http://www.wordle.net) ili Tagul (http://tagul.com) jedan za William Thacker (Hugh Grant) i jedan za Anna Scott (Julia Roberts) koristeći prideve koji opisuju šta osećaju u toku scene intervjuisanja.

  Aktivnost 7: Kako bi ste vratili vašu ljubav?

  Odaberite vaš sopstveni impresivni način kako bi ste povratili staru ljubav. Vaš zadatak je da napravite poruku (usmenu, pismenu, video) koristeći barem jedan od sledećih IKT alata.

  Načini izražavanja
  Koristite Letterpop (http://letterpop.com) da bi ste napisali pisanu poruku ilustrovanu odgovarajućim slikama.  
  Koristite Imagechef (http://www.imagechef.com) da bi ste napravili foto poruku stavljajući efekte po vašem izboru na sliku i dodajući pisanu poruku (ili naslov).  
  Koristite Smilebox (http://www.smilebox.com) da bi ste napravili elektronsku čestitku sa vašom porukom.  
  Koristite Animoto (http://animoto.com) da bi ste napravili video tekst.  
  Koristite Photoshow (http://www.photoshow.com) da bi ste napravili fotoprezentaciju sa porukom i naslovom i/ili balonima na slici i sa efekatima koji su dostupni.  
  Koristite Pixton (www.pixton.com) da bi ste napravili strip sa vašom ličnom porukom.  
  Koristite Domo Animate (http://domo.goanimate.com) da bi ste napravili animiranu priču sa vašom porukom.  
  Koristite Power Point, ili Prezi (http://prezi.com) ili Brainshark (http://www.brainshark.com) da bi ste napravili prezentaciju sa vašom porukom uz koju ide audio fajl po vašem izboru.  Da snimite i sačuvate audio fajl sa vašim glasom koristite Vocaroo (http://vocaroo.com).  

  Aktivnost 8: Pretvorimo pesmu u pismo.

  Vi ste pevač. Odlučili ste da napišete pismo voljenoj osobi i da joj pokažete osećanja i posvećujete joj pesmu. Pisma se skupljaju i čitaju anonimno pred odeljenjem  kako bi se izglasalo pismo koje je najdirljivije.   

  Fokus na jezik

  Aktivnost 9

  Pesma podseća na pismo. Slušajte pesmu ponovo i u paru  i stavite po redu različite funkcije koje pevač koristi u svom muzičkom pismu (1-6) dodavajući odgovarajuće fraze upotrebljene u pesmi.  

  red funkcija (u glagolu) Korišćene fraze
    On žali  
    On objašnjava  
    On se seća  
    On se izvinjava  
    On priznaje  
    On obećava  

  Aktivnost 10

  (nastavnik priprema grafikon uz pomoć Microsoft Smart Art Graphic ili nekog drugog sličnog alata)

  Grafikon ispod pokazuje strukturu ličnog pisma. Svaka grupa za sebe stavlja glagole iz aktivnosti 9 u prazna polja u grafikonu, pružajući odgovarajući primer iz pesme.   

  Beleška: Obojena polja prikazuju informacije koje pripadaju istoj kategoriji, dok prazna polja u trećoj koloni treba popuniti uzorkom teksta. Možete dodavati, uklanjati ili objavljivati polja.  

  Delovi pisma Funkcije Tekst  

   

   Winning back your love PT

   

  Aktivnost 11

  Nedostaje vam dečko/devojka. Odlučili ste da ga kontaktirate čestitkom i da ga upitate nešto, ali ste vi neodlučni.  Koristite Smilebox (http://www.smilebox.com) kako bi ste napravili čestitku pišući poruku koja počinje sa  “Pitam se da li …”. Ne zaboravite da budete jasni ali i ljubazni i taktični.

 • Division of roles (optional): Rad u paru - Grupni rad
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Aktivnosti u delu fokus na jezik predstavljaju integrisanje novo stečenog znanja. Pored toga, slika u aktivnosti broj 10, prikazuje jasnu formu pisma i daje šansu  učenicima da uporede sa modelom (iz teksta pesme). 

 • Success factors or evaluation criteria:

  Učenici su uspešno završili zadatak ukoliko su uspešno ostvarili cilj časa koristeći predložene IKT alate. Nastavnik učenicima može dati papir za samoocenjivanje kako bi proverili da li su odgovorili adekvatno na CEFR kriterijume naročito u pogledu “Mogu da...“ izjava:

  • Mogu da razumem glavne delove video klipa na temu blisku mojim interesovanjima.
  • Mogu da razumem opis osećanja ili želja u ličnom pismu.
  • Mogu da napišem jednostavne tekstove povezane sa temama koje me lično interesuju.
  • Mogu da napišem pismo opisujući iskustva i impresije.
  • Mogu da ispričam radnju filma (ili video klipa) i opišem svoje reakcije.
  • Mogu ukratko da objasnim razloge svojih mišljenja.
  • Mogu da se uključim nepripremljen u razgovor na teme koje su mi poznate ili koje su mi lično bliske ili važne u svakodnevnom životu
 • Authors: Vasiliki (Bessie) Gioldasi, M.Ed Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Dr. Ioannis Karras Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Acknowledgements: Zasnovano na materijalu autora Ms. Marianthi Kotadaki, EFL State School Advisor of Ileia
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Neke aktivnosti se mogu preskočiti ili zadati za domaći da se urade. U aktivnosti broj 7 predložen je niz IKT alata. Zadatak omogućava različito učenje tako da nastavnik može da predaje shodno realnim uslovima i upotrebi predloženih IKT alata.

  Predstavljanje predloženih softvera treba obaviti pre nego sama nastava počne.  

 • Additional methodological or didactic comments:

  Čas se zasniva na popularnoj pesmi (Dear Darling). Međutim, tema raskida je uobičajena  i nastavnici uvek mogu da pronađu novu verziju pesme. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Zadatak je zasnovan na materijalima koji se koriste u nastavi stranih jezika koji imaju za cilj da motivišu tinejdžere da pišu tekstove. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Postoji puno online alata koje nastavnici lako mogu da usvoje i upotrebe u nastavi. Nastavnici se upoznaju sa TBLT metodom organizujući svoj čas u tri ciklusa. 

 • Reasons why this task travels well:

  Koristi se puno online alata koji motivišu i privlače učenike. Tema ljubavi i raskida je univerzalna i javlja se u svim jezicima i kulturama, ali se često ne obrađuje na časovima stranog jezika.

  Beleška: Ovo može biti osetljiva tema učenicima iz različitih etničkihh/kulturnih sredina.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Čas je organizovan u tri dela (uvod u zadatak, zadatak, focus na jezik) zasnovan na Willis & Willis’ pregled TBLT nastave

Tasks By Country