Aanvullende informatie

 • Name: Straatspelen
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Vaardigheid/vaardigheden Lezen/Schrijven/Spreken/Luisteren
 • Duration: Duur 2 x 45 minuten
 • Target language: Doeltaal ENGELS
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  www.youtube.com/watch?v=xfZITSllMfQ

  Power Point of vergelijkbaar programma

  Plaatjes- google images of vergelijkbaar programma

  Windows Movie Maker

  Toegang tot Internet

  Mobiele telefoons, tablets, camera’s

 • ICT competences: 1. Een email schrijven 2. Een video maken.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Een traditioneel straatspel.
 • Product requirements or prerequisites: Voor deze taak hebben leerlingen computers of tablets nodig zodat ze de gesuggereerde gratis software kunnen gebruiken
 • I can...:

  Een e-mail schrijven over een traditioneel straatspel dat in mijn eigen land gespeeld wordt.

  Zinnen op eenvoudige wijze aan elkaar verbinden om een straatspel te beschrijven.

  De regels van een straatspel uitleggen en begrijpen.

 • Product: De leerlingen schrijven een email of maken een videoclip over een straatspel dat in hun land gespeeld wordt.
 • Product requirements or prerequisites:

  Voor deze taak hebben leerlingen computers of tablets nodig zodat ze de gesuggereerde gratis software kunnen gebruiken.

 • Process:

   

  Opwarming – Vraag de leerlingen de tekst te lezen en het ontbrekende woord in te vullen (power

  point)

   

  “I remember playing games as a kid out in the _______, running around and having fun,

  without realizing I was keeping fit and exercising. I was enjoying myself in these games.

  I am sure that most kids prefer to be out with their friends rather than stuck in front of a

  computer screen and chatting with people they don’t even know in person. If they keep

  spending too much time in front of a computer screen, they will obviously put on weight.

  ___________ games is a collection of games we played out in the _________and

  sometimes indoors if it was raining.”

  Spreken – De leerlingen bespreken de voordelen van het spelen van straatspelen.

  Video – Bekijk een video over een straatspel en vraag de leerlingen om de vragen te beantwoorden game and ask students to answer these questions:

  (men kan de vragen in Power Point tonen).

             www.youtube.com/watch?v=xfZITSIlMfQ

                   ( konak belediyesi – körebe)

  * Welk land is dit?

  * Hoe heet het spel?

  * Hoeveel kinderen zitten er in het spel?

  * Wat heb je nodig om dit spel te spelen? (benodigdheden)

  * Kun je het ook binnen spelen?

  Schrijven – Deel het onderstaande uit. De leerlingen werken in tweetallen en lezen de

  e-mail in tweetallen. Vervolgens beantwoorden ze de email. Ze mogen hun telefoon/tablet

  gebruiken om onbekende woorden op het Internet op te zoeken.

  “Hi _________,

  Sorry for not writing to you for a long time but I’ve been very busy these days. We are doing

  a project about street games at school. We want to learn about different street games played

  in European countries. I’d be glad if you tell me about a typical Turkish street game.

  See you,

  Amy “

  Groepswerk – In groepjes van 4-5 kiezen de leerlingen een traditioneel straatspel uit hun eigen

  land en bespreken de regels van het spel. Ze spelen het op de speelplaats en maken er een

  video van (een leerling is de cameraman),

  Beoordeling door medeleerlingen – de leerlingen bekijken alle video’s en kiezen de beste.

 • Division of roles (optional): Werk in tweetallen, groepswerk
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De leerlingen kunnen straatspelen uit andere landen zoeken.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan als ze het product hebben geproduceerd, het doel

  van de les hebben bereikt, voldoende gebruik hebben gemaakt van de gesuggereerde

  ICT-hulpmiddelen en aan de ERK-criteria voor deze les voldoen

 • Authors: Aslı Lüle
 • Acknowledgements: Aslı Tarakçıoğlu
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De docenten moeten al deze sites uitgeprobeerd hebben en accounts hebben gemaakt om vertraging bij het uitproberen

  te voorkomen.

  De leerlingen moeten tijd hebben gehad om vertrouwd te raken met bovengenoemde ICT-hulpmiddelen.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Men hoeft niet alle suggereerde activiteiten te gebruiken; de docent kan een keuze maken.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Deze taak is gebaseerd op een straatspel dat leerlingen in Turkije graag spleen, zodat leerlingen in andere landen daarvan kunnen leren.

  Ze kunnen geïnspireerd worden om over traditionele straatspelen in hun eigen land na te denken.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten ertoe te brengen ICT als een integraal bestanddeel van de taalles te gebruiken

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak in een ander programma dan het talenprogramma gebruiken.

  De leerlingen worden aangemoedigd iets traditioneels te beschrijven.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: De les is georganiseerd in 3 cycli (activiteit voor de eigenlijke taak, taak, concentratie op taal).

Taken per tandem