Voor- en nadelen van het gebruik van mobiele telefoons

Aanvullende informatie

 • Name: Voor- en nadelen van het gebruik van mobiele telefoons
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Lezen/Schrijven/Spreken/Luisteren
 • Duration: 2 x 45
 • Target language: Engels
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  www.youtube.com/watch?v=20Yx6YEnk (voordelen van mobiele telefoon)
  www.youtube.com/watch?=m6l0l68hPbg (verslaving aan mobiele telefoon)
  Power Point, Postermywall of ander vergelijkbaar programma (voorbeelden van posters en foto’s, plaatjes en stripverhalen over verslaving aan mobiele telefoon)
  Werkbladen (gerelateerd aan in de ICT-hulpmiddelen geziene en gehoorde zaken)
  Google images om uit te kiezen
  Windows Movie Maker
  Online woordenboeken

 • ICT competences: 1. Spraakbubbels aan een stripverhaal toevoegen 2. Mening over het onderwerp delen 3. In de klas presenteren met Power Point 4. Een video maken met Windows Movie Maker of een ander vergelijkbaar programma
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Voor- en nadelen van verslaving aan mobiele telefoons
 • Product requirements or prerequisites: Voor deze taak hebben leerlingen computers of tablets nodig zodat ze de gesuggereerde gratis software kunnen gebruiken
 • I can...:
  • Ik kan eenvoudige samenhangende tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang
   zijn
  • Ik kan uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat ik ervaringen en gebeurtenissen,
   mijn dromen, verwachtingen en ambities kan beschrijven.
  • Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.
 • Product: Een poster over de voor- en nadelen van het gebruik van een mobiele telefoon of een overtuigend or a comic/video clip Videoclip over verslaving aan een mobiele telefoon.
 • Product requirements or prerequisites:

  Voor deze taak hebben leerlingen computers of tablets nodig zodat ze de gesuggereerde gratis software kunnen gebruiken

 • Process:

  Inleiding tot het onderwerp – Vorm groepjes van 4 leerlingen. De docent schrijft de volgende
  vragen:
  1.    Hoeveel tijd besteed je aan je mobiele telefoon?
  2.    Waarvoor gebruikt men mobiele telefoons meestal?
  3.    Wat weet je over verslaving aan de mobiele telefoon?
  4.    Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van een mobiele telefoon? Maak een lijst.
  De leerlingen beantwoorden deze vragen. Ze mogen hun smartphones gebruiken om
   op het internet te zoeken. Ze delen hun antwoorden met de rest van de klas.
  Speel de videoclip www.youtube.com/watch?v=20Yx6YEnk (voordelen mobiele telefoon).
  De leerlingen kijken aandachtig. In groepjes voegen ze de ontbrekende informatie aan hun lijst toe.

  Taalwerk – Deel de transcriptie van de video uit en laat de leerlingen alle verbindingswoorden zoeken.
  Schrijf de volgende hoofdjes op het bord:
  1.    Opsomming : first of ALL, ____
  2.    Contrast: but
  3.    Naar voren halen: _____
  4.    Resultaat/Consequentie: because, _____ , _____
  5.    Toegeven (iets onverwacht): though
  6.    Versterking: besides, _______ , ________
  Schrijf enige nieuwe verbindingswoorden op het bord en help de leerlingen de verbindingswoorden
  onder het juiste hoofdje te zetten:
  Particularly, moreover, even though, for example, therefore, secondly, however

  Oefening – Schrijf de volgende zinnen op het bord en laat de leerlingen deze afmaken
  Ze mogen woordenboeken op het internet gebruiken voor onbekende woorden.
  1.    Though it was an all inclusive holiday, _______________.
  2.    Prices decreased 20% last year so ______________.
  3.    Desktop computers are cheaper and more reliable than laptops; moreover ______
  Speel de videoclip - www.youtube.com/watch?=m6l0l68hPbg (verslaving aan mobiele
   telefoon)

  Brainstormen – de leerlingen werken in dezelfde groepjes van vier om te besluiten
  of ze een poster over de voor- en nadelen van mobiele telefoons of een stripverhaal of
  een videoclip over verslaving aan mobiele telefoons gaan maken.
  Vervolgens gaan ze met hun smartphones op het internet naar geschikte slagzinnen en
  plaatjes zoeken.

  Evaluatie door de docent – Laat de leerlingen de passende verbindingswoorden in
  hun product zetten.
  De docent controleert de taken en helpt de leerlingen te besluiten.
  Alle producten kunnen in de les worden gepresenteerd en de leerlingen kiezen het beste
  De leerlingen maken hun taak af. Als ze meer tijd nodig hebben kunnen ze het als
  huiswerk afmaken.

 • Division of roles (optional): Groepswerk, individueel werk
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Taalactiviteiten: herhaling van verbindingswoorden.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan als ze het product hebben geproduceerd en het doel
  van de les hebben bereikt en als ze gebruik hebben gemaakt van de gesuggereerde ICT-
  hulpbronnen, en als ze voldeden aan de ERK-criteria voor de les.

 • Authors: Aslı Lüle
 • Acknowledgements: Aslı Tarakçıoğlu
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De docenten moeten alle sites hebben uitgeprobeerd en accounts hebben gemaakt om vertraging gedurende de taak
  te voorkomen.
  De leerlingen moeten tijd hebben gehad om vertrouwd te raken met bovengenoemde ICT-hulpbronnen.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Het is niet nodig om alle gesuggereerde activiteiten te gebruiken; de docent kan een keuze maken.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  De taak is gebaseerd op een onderwerp waar mensen van alle leeftijden zich mee bezighouden.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Er zijn veel suggesties voor gebruikersvriendelijke hulpmiddelen op het internet die docenten gemakkelijk kunnen
  overnemen in hun lessituatie.
  Docenten worden vertrouwd met het gebruik van taakgericht taalleren door hun les in 3 taakcycli te organiseren.

 • Reasons why this task travels well:

  De taak is gebaseerd op een van de populairste hulpmiddelen voor mensen van alle leeftijden.
  De taak gaat over een onderwerp waar mensen in de hele wereld mee bezig zijn.
  In iedere cultuur hebben mensen hetzelfde probleem.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: De les is georganiseerd in de 3 cycli (activiteit voor de eigenlijke taak, taak, concentratie op taal).

Taken per tandem