Aanvullende informatie

 • Name: Er was eens
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Schrijven; Luisteren
 • Duration: 4 x 60 minutes
 • Target language: English of een andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:
  • Internet (Wifi).

  • StoryBird software op het internet; als men die wil gebruiken, zie:

  https://www.youtube.com/watch?v=pg0fHgsPx4o

  • Woordenboeken op het internet, PC, projector en smartboard.

  • Web browser.

  Computers/tablets/smartphones van de leerlingen.

 • ICT competences: • Web-browsers om op het Internet naar specifieke informatie te zoeken. • Tekstverwerken. • Multimedia-programma’s. • PCs voor onderwijskundige doeleinden.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Het vertellen van een verhaal op basis van een reeks plaatjes.
 • Product requirements or prerequisites: • De leerlingen moeten kennisgemaakt hebben met de volgende eisen aan geschreven werk: o Opmaak, volgorde, structuur, hiërarchie, verbindingswoorden. o Selectie en relevantie van de inhoud. o Voor het onderwerp van het verhaal geschikt vocabulaire. o Correcte grammatica. • De leerlingen moeten kennismaken met de StoryBird-software op het internet. • De docent moet het volgende voorbereiden: •(geschikt voorbeeld voor een klas met 24 leerlingen). o Op de hoogte zijn van 4 soorten geweld: Huiselijk. Sport. Racistisch. School (pesten). o Selecteer 4 digitale foto’s om mee te beginnen, een voor ieder soort geweld, om op het scherm te projecteren \r o 8 series van 4 plaatjes, als vervolg voor ieder verhaal. De plaatjes moeten op volgorde staan. Het laatste plaatje van ieder verhaal ontbreekt. o 8 series van afsluitende plaatjes, in paren. Een plaatje suggereert een mogelijk gelukkig einde, het andere niet. o Het totale aantal plaatjes in iedere groep is 6: een aan het begin, vier in het midden, twee mogelijkheden voor het einde. o Een compleet door de docent geschreven verhaal met bijbehorende plaatjes –als voorbeeld.
 • I can...:
  • Ik kan teksten begrijpen die uit veelvoorkomende, alledaagse of aan mijn baan gerelateerde taal bestaan.
  • Ik kan de geschreven beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen begrijpen.
  • Ik kan simpele verbonden teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of voor mij persoonlijk van belang zijn, waarbij ik ervaringen en indrukken beschrijf.
  • Ik kan heldere, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen en een standpunt over een onderwerp uitleggen, waarbij ik voor- en nadelen geef.
 • Product: • Een stap voor stap geschreven verhaal over “Geweld in onze Wereld” met illustraties.
 • Product requirements or prerequisites:
  • De leerlingen moeten kennisgemaakt hebben met de volgende eisen aan geschreven werk:
   • Opmaak, volgorde, structuur, hiërarchie, verbindingswoorden.
   • Selectie en relevantie van de inhoud.
   • Voor het onderwerp van het verhaal geschikt vocabulaire.
   • Correcte grammatica.
  • De leerlingen moeten kennismaken met de StoryBird-software op het internet.
  • De docent moet het volgende voorbereiden: ·(geschikt voorbeeld voor een klas met 24 leerlingen).
   • Op de hoogte zijn van 4 soorten geweld:
    • Selecteer 4 digitale foto’s om mee te beginnen, een voor ieder soort geweld, om op het scherm te projecteren
  • 8 series van 4 plaatjes, als vervolg voor ieder verhaal.
   • De plaatjes moeten op volgorde staan.
   • Het laatste plaatje van ieder verhaal ontbreekt.
   • 8 series van afsluitende plaatjes, in paren.
    • Een plaatje suggereert een mogelijk gelukkig einde, het andere niet.
    • Het totale aantal plaatjes in iedere groep is 6:
     • een aan het begin, vier in het midden, twee mogelijkheden voor het einde.

  Een compleet door de docent geschreven verhaal met bijbehorende plaatjes –als voorbeeld.

 • Process:

  Les # 1Activiteiten

  • Herhaling:
   • De leerlingen nemen nog eens door wat ze ín de vorige lessen hebben geleerd over tekststructuur, het gebruik van verbindingswoorden en de toepassing van een logische structuur in alinea’s.
  • De klas is wordt in 8 groepjes van 3 leerlingen verdeeld (in het voorbeeld van een klas met 24 leerlingen).
  • Het bekijken van de StoryBird-handleiding.
  • De docent legt de eisen aan de taak uit:
  • In elk groepje schrijven de leerlingen een verhaal van 3 pagina’s met daarbij 6 plaatjes als aanwijzingen.
  • Voor deze 6 plaatjes moeten de leerlingen rekenen op een halve pagina per plaatje.
  • De eerste zin moet beginnen met Er was eens …
  • Het eerste plaatje moet voor iedere groep hetzelfde zijn, wat een inleiding vormt tot het onderwerp: Geweld in onze Wereld.
  • De leerlingen werken in overeenstemming met het eerste plaatje zonder dat ze weten wat er gaat komen.
  • Daarna krijgen de leerlingen de volgende serie van 4 plaatjes, die voor iedere groep anders zijn.
  • Tenslotte krijgt iedere groep de twee laatste plaatjes waaruit ze een keuze moeten maken en schrijft het einde van het verhaal.

  De docent legt pas op het allerlaatste moment uit dat:

  • de laatste pagina 2 plaatjes krijgt à een met een gelukkig einde en een met een tragisch einde.
  • Elke groep beslist d.m.v. kop of munt welke einde hun verhaal krijgt: kop = gelukkig einde, munt = tragisch einde.

  Les # 21ste schrijfbijeenkomst

  • De docent laat het eerste plaatje zien.
  • De leerlingen beginnen te werken in overeenstemming met het eerste plaatje zonder te weten wat er gaat komen
  • De leerlingen krijgen de volgende serie van 4 plaatjes (geprint of digitaal)
  • De leerlingen schrijven het verhaal met een tekstverwerker en kopiëren het naar StoryBird als het af is.

  Les # 32e schrijfbijeenkomst

  • Het werk gaat verder.
  • Elke groep krijgt zijn laatste plaatjes om uit te kiezen zodat ze het eind van hun verhaal kunnen schrijven
  • De leerlingen delen hun geschreven producten met de docent en hun medeleerlingen door deze in StoryBird te publiceren of door ze per email op te sturen zodat ze later kunnen worden nagekeken.

  Les# 4  Presentatie en beoordeling

  • De leerlingen presenteren hun verhalen op een smartboard of met een PC en een projector.
  • Men kan dit spreiden door bijv. iedere week 20 minuten aan een verhaal te besteden.
  • Nadat alle verhalen gelezen zijn stemmen docent en leerlingen welk verhaal het beste is met behulp van onderstaand schema:

  Er was eens

  Namen leerlingen:

   

  Onderdelen Punten (max. 5)
  Lengte en Lay-out  
  Kwaliteit en aantrekkelijkheid van verhaal  
  Text pas bij de afbeeldingen  
  Grammatica en vocabulaire  
  Niveau van de text en communicatie  
  Foutjes (minpunten)  
  TOTAL  

  Evaluatie

  • De docent evalueert in overeenstemming met de hieronder vermelde succesfactoren.
  • Naast het vaste cijfer krijgen de drie beste groepen 2, 1,5 of 1 punt extra op de volgende toets.

   

   

   

 • Division of roles (optional): Groepswerk
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:
  • De leerlingen schrijven een opstel als huiswerk.
  • De leerlingen maken een toets waarmee het niveau schrijfvaardigheid gemeten wordt.
  • De leerlingen kunnen vrijwilligerswerk doen.
 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen krijgen punten volgens deze criteria:

  • Taalkundige competentie: De leerlingen…
   • …hebben vocabulaire en grammatica correct gebruikt.
   • …hebben de tekststructuur van een verhaal geleerd.
   • …hebben geleerd hun ideeën te ordenen en die volgorde taalkundig vorm te geven.
  • Digitale competentie: De leerlingen…
   • …gebruiken StoryBird en een tekstverwerker om hun word- product te presenteren.
   • …laten zien dat ze begrijpen dat ICT een leuk hulpmiddel is om mee te leren en werken
  • Sociale competentie:
   • Ze werken samen.
  • Leren/leren/competentie: ·De leerlingen…
   • …gebruiken hun ervaringen om er iets nieuws van te maken.
   • …beschouwen fouten als deel van het leerproces.

  …laten zien dat ze hun klasgenoten en de docent als bron van kennis beschouwen door samen te werken en van elkaar te leren.

 • Authors: • Antonio Cantero Ramírez. • María Carmen Caravaca Vargas. • Raúl Ruiz-Cecilia. • Als u meer informatie over de taak wilt of als u aanpassingen en uitvoering van de taak met de auteur wilt bespreken, neemt u dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Acknowledgements: • Cantero Ramírez, Antonio. bPack. Granada, 2012.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Grondige voorbereiding van de activiteit is essentieel.

 • Additional methodological or didactic comments:
  • De eerste en de laatste pagina moeten door de twee beste leerlingen in elke groep geschreven worden.
  • Men moet de leerlingen instrueren om na te denken voor ze gaan schrijven.
 • Reasons why this task is a model of best practices:
  • De taak heeft tot doel taalkundige, digitale, sociale en leren/leren competenties te ontwikkelen.
  • De taak maakt het schrijven makkelijker, waardoor het leuker wordt
  • Groepswerk:
   • De taak moedigt zwakkere leerlingen aan en geeft ze de kans om te leren van meer gevorderde leerlingen.
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:
  • Docenten met ICT laten werken.
  • Docenten aanmoedigen om Taakgericht Taalonderwijs en het ERK te gaan gebruiken.
  • Docenten ervan overtuigen dat groepswerk, in combinatie met ICT, een goede manier is om ervoor te zorgen dat leerlingen zich niet gaan vervelen
 • Reasons why this task travels well:
  • Schrijven wordt in ieder leerplan behandeld.
  • Men kan de taak gemakkelijk aanpassen aan andere ERK-niveaus
  • Mensen lezen graag. …
 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: • Taakgericht Taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus. ICT als hulpmiddel bij het leren en onderwijzen.
 • Preferencial target age group(s): High school students and university students

Taken per tandem