Aanvullende informatie

 • Name: Zemo vinden
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Lezen, schrijven, luisteren, spreken.
 • Duration: 5 x 60 minutes
 • Target language: Engels of een andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:
  • Verbinding met het Internet (Wifi indien mogelijk).
  • Video’s:
   • https://www.youtube.com/watch?v=2mkb0gw_oRQ
   • Een BitStrips-handleiding in de moedertaal (voor jongere leerlingen) of doeltaal (voor oudere leerlingen) van de leerlingen
   • GoAnimate-handleiding in de moedertaal of doeltaal van de leerlingen.
   • (Overweeg PowToon of Moovly te gebruiken)
  • Tweetalig woordenboek op het internet, PC, projector en/of digitaal bord.
  • Draagbare computers of smartphones van de leerlingen, indien beschikbaar.
 • ICT competences: • Op het Internet naar specifieke informatie zoeken. • Een tekstverwerker gebruiken. • PCs voor onderwijskundige doeleinden gebruiken.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Delen van het huis
 • Product requirements or prerequisites: • De leerlingen moeten vertrouwd zijn met vocabulaire van het onderwerp “DELEN VAN HET HUIS”. • Ze moeten de voorzetsels van plaats kennen. • Ze moeten de Present Continuous kennen. • Ze moeten vertrouwd zijn met de BitStrips- of GoAnimate- programmatuur op het internet.
 • I can...:
  • Ik kan mijzelf en anderen voorstellen.

  • Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving, de mensen die ik ken en mijn bezittingen te beschrijven.

  • Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen.

  • Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mijzelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

 • Product: • Een tot leven gebracht stripverhaal om de leerlingen te helpen Engels te oefenen door geschikt vocabulaire (delen van het huis en voorzetsels van plaats) en geschikte grammatica (Present Continuous) te gebruiken
 • Product requirements or prerequisites:
  • De leerlingen moeten vertrouwd zijn met vocabulaire van het onderwerp “Delen van het huis”.

  • Ze moeten de voorzetsels van plaats kennen.

  • Ze moeten de Present Continuous kennen.

  • Ze moeten vertrouwd zijn met de BitStrips- of GoAnimate- programmatuur op het internet.

 • Process:

  Les # 1 Voorbereiding op de taak

  • Geheugentijd:
   • en/of een andere BitStrips- en/of GoAnimate-handleiding in de moedertaal.
   • De leerlingen herhalen het eerder geleerde vocabulaire over “Delen van het Huis”.
   • De leerlingen schrijven minstens een zin bij ieder woord om te laten zien dat ze de betekenis kennen.
   • De docent en de leerlingen herhalen de Present Continuous.
  • De leerlingen bekijken de video’s:

  Les # 2                 Voorbereiding op de taak

  • De docent legt de leerlingen de eisen voor de taak uit:
  • BitStrips: ·Ontwerp een stripverhaal van 6 plaatjes waaronder:
   • 1 plaatje met de vragen:

             Where is Zemo? en What is he doing?

  • 5 plaatjes die 5 verschillende delen van een huis laten zien en waarin 5 verschillende voorzetsels van plaats voorkomen.
  • Minstens 2 ervan moeten ook een zin bevatten die zegt wat Zemo aan het doen is.
  • GoAnimate:
   • Maak een korte film waarbij je bovenstaand vocabulaire en grammatica gebruikt.
  • De docent laat het proces zien op het digitale bord.
   • In het geval van BitStrips kan de docent een van te voren ontworpen avatar gebruiken.
  • De docent laat het evaluatieformulier (zie hieronder) zien zodat de leerlingen weten hoe ze worden beoordeeld.

  Les # 3 & 4       Taak

  • Onder toezicht van de docent maken en redigeren de leerlingen hun strips/films met de BitStrips- of GoAnimate- programmatuur.
  • In BitStrips kunnen ze hun eigen avatar maken.
  • In het geval van GoAnimate moeten de leerlingen hun verhaal eerst op papier zetten voor ze het opnemen.
  • De leerlingen delen hun stripverhalen/films zodat deze later beoordeeld kunnen worden.

  Les # 5Presentatie en beoordeling

  • De leerlingen laten hun strip zien op het digitale bord of met een projector op een scherm.
  • De leerlingen en de docenten kiezen de beste strip door het volgende formulier in de doeltaal in te vullen:

   

   

   

   

  Zemo vinden

  Naam leerling:

   

  onderdelen punten
  Formaat en lay out
   
  Avatar ontwerp  
  Ontwerp achtergrond
   
  Grammatica  
  Vocabulaire  
  Grote fouten (punten aftrek)  
  TOTAAL  

   

  Evaluatie

  • De docent heeft het evaluatieformulier aan het begin van de les laten zien zodat de leerlingen weten hoe ze worden beoordeeld.
  • De docent beoordeelt op grond van onderstaande “succesfactoren” die ook aan de leerlingen zijn meegedeeld.
  • Elk onderdeel kan1 tot 5 punten.
  • Behalve een gewoon punt krijgen de drie beste leerlingen een gouden, zilveren of bronzen medaille die hen (als het PTO dit toelaat) 2, 1,5 of 1 extra punt(en) op de volgende toets oplever(en)t

   

   

   

   

 • Division of roles (optional): • Individueel werk, werk in tweetallen of groepswerk, afhankelijk van de klas.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:
  • Geheugenactiviteiten:
   • In de meeste lesmethodes wordt de Present continuous op ieder niveau grondig behandeld.
   • Men kan iedere week het vocabulaire van de voorafgaande week herhalen door de leerlingen zinnen met de woorden te laten schrijven.
 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen worden beoordeeld op deze criteria:

  • Taalkundige competentie:
   • Ze hebben passend vocabulaire gebruikt.
   • Ze hebben de Present Continuous correct gebruikt.
   • Hun uitspraak is correct.
   • Ze corrigeren zichzelf en laten zien dat de het maken van fouten als deel van het leerproces beschouwen.
  • Digitale competentie: Ze hebben het product gemaakt en zo aangetoond dat ze de programmatuur kunnen gebruiken.
  • Sociale competentie:
   • Ze hebben zich tijdens de activiteit goed gedragen.
   • Ze kunnen kritiek leveren op het werk van hun klasgenoten.
   • Ze kunnen hun eigen fouten verbeteren evenals die van hun klasgenoten.
   • Ze accepteren kritiek.
 • Authors: • Antonio Cantero Ramírez. • María del Carmen Caravaca Vargas. • Raúl Ruiz-Cecilia.
 • Acknowledgements: Carla Marello
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:
  • Om vertraging bij het ontwikkelen van de les te voorkomen moet men video’s van te voren downloaden met een YouTube downloader zoals iLivid.
  • Men kan voorbeelden van strips/films van te voren downloaden en op een gegevensdrager opslaan. Er zijn soms storingen met de verbinding met het Internet.
 • Additional methodological or didactic comments:
  • BitStrips/GoAnimate zijn:
   • aantrekkelijk, leuk, intuïtief en gemakkelijk om te gebruiken.
  • GoAnimate kan:
  • muziek en van de microfoon opnemen.
 • Reasons why this task is a model of best practices:
  • De taak heeft tot doel taalkundige, sociale en digitale competenties te ontwikkelen.
  • De taak is leuk en gemakkelijk, dus de leerlingen zullen tijdens activiteiten gelukkig en gemotiveerd zijn.
  • De taak is gericht op succes.
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:
  • Docenten ICT in de taalles te laten gebruiken.
  • Docenten aan te moedigen om taakgericht taalonderwijs en het ERK in hun praktijk op nemen.
 • Reasons why this task travels well:
  • De grammatica en het vocabulaire in deze taak zijn opgenomen in de meeste nationale leergangen en vreemde-talenprogramma’s.
  • De taak is gemakkelijk aan te passen voor verschillende ERK-niveaus
 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: • Taakgericht taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus. • Basiscompetenties als basis voor modern onderwijs. • ICT als hulpmiddel voor leren en onderwijzen.

Taken per tandem