Zöldüljünk!

Additional Info

 • Név: Zöldüljünk!
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Készség(ek): Hallás utáni szövegértés Beszéd Írás
 • Időtartam: 2x45
 • Célnyelv: angol vagy más forrásokkal bármely egyéb nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
 • IKT-kompetenciák: • Szófelhő készítése • Húzogatós online játék • Hangos prezentáció vagy képregény készítése egy interaktív hirdetőfalra • Videoklip készítése Windows Movie Maker vagy bármely más hasonló szoftver használatával • Információk összehozása a feladat elvégzéséhez • Online poszter készítése
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Újrahasznosítás
 • Képes vagyok…:
  • rövid, egyszerű jegyzeteket vagy üzeneteket írni
  • megérteni rövid, egyszerű üzenetek vagy hirdetmények lényegét
  • megérteni kifejezéseket, gyakran előforduló szavakat
  • egyszerű kifejezések alkalmazásával leírni önmagamat, tevékenységeimet, lakóhelyemet és ismerőseimet (beszéd)
  • hatékonyan dolgozni csoportban és betölteni a rám osztott szerepet
  • elvégezni ismerős témákban egyszerű, közvetlen kommunikációt igénylő feladatokat
  • egyszerű kifejezésekkel leírni ismerős témákat
 • Produktum: Az újrahasznosítás fontosságát szemléltető • poszter, • hangfelvételes prezentáció vagy • képregény készítése.
 • A produktum előfeltételei és követelményei:
  • interaktív tábla
  • számítógépek vagy tabletek a diákok számára, melyeken dolgozhatnak a javasolt ingyenes alkalmazásokkal
  • az esetek nagyobb részében a tanulóknak felhasználói fiókot kell nyitni a használathoz
 • Folyamat:

  A feladat részletes leírása angolul: Let’s go Green!

  ELŐFELADAT

   

  1.tevékenység (ppt-DIA):

  A tanár kivetíti az újrahasznosítás logóját, és felteszi a diákoknak a kérdést, mit jelöl a szimbólum

  GR recycle symbol

  2.tevékenység:

  A diákok…

  • a brainstorming módszerével, illetve
  • Wordle (http://www.wordle.net) vagy Tagul (http://tagul.com) segítségével keresik, mi mindent lehet újrahasznosítani, majd
  • összehasonlítják és megbeszélik az osztállyal, amit találtak

  GR go green 2

  3.tevékenység:

  A http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/clean-and-green-re vagy a http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games/recycling?page=0%2C2-re kattintás után újrahasznosítási játékot játszunk az interaktív táblán

   

  4.tevékenység:

  A diákok – akár PPT-dián, akár munkalapon – párosítják a szavakat azok meghatározásaival

  Go Green 3

  5.tevékenység:

  A diákok…

  FELADAT

  6.tevékenység

  A diákok csoportonként…

  • megbeszélik és eldöntik, mit kéne tenni, hogy az iskolában / a szűkebb környezetükben / a régióban támogassák vagy népszerűsítsék az újrafelhasználást / újrahasznosítást / terheléscsökkentést
  • Voki (), Penzu () vagy Toondoo () használatával bemutatják elképzeléseiket az osztálytársaiknak

  A prezentációkat később be lehet mutatni a többi osztálynak is az iskolában, hogy tudatosítsuk bennük az újrahasznosítás fontosságát.

  NYELVI FÓKUSZ

  7.tevékenység: A diákokkal megismertetjük a felszólító mód képzését.

  ige

  recycle

  reduce

  reuse

  don’t + ige

  don’t recycle

  don’t reduce

  don’t reuse

  Let’s + ige

  Let’s recycle

  Let’s reduce

  Let’s reuse

  alany + should + ige

  You should recycle

  You should reduce

  You should reuse

   

  8.tevékenység:

  A diákok

  • újrahasznosításról szóló posztereket néznek meg,

  Go Green 4Go Green 5    

  • majd megbeszélik azok
   • nyelvezetét
   • pozitív és negatív jellemzőit (pl. a mottó elhelyezése, színvilág, képek stb.)

  9.tevékenység:

  A diákok csoportonként

 • Szereposztás (opcionális): Páros, illetve csoportmunka. A párok közös megegyezéssel (vagy szükség esetén a tanár döntése nyomán) állnak össze
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  A téma további elmélyítéséhez a tanár használhatja az alábbi forrást:

  http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-A114

  (THINK TEEN 1 – ADVANCED , munkafüzet: 78-79 o., 4-5 feladat: felszólító modatok; 1-3 feladat: szókincs-bővítés)

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha sikeresen elkészítik a kitűzött produktumot, nevezetesen az újrahasznosítást népszerűsítő

  • videót,
  • képregényt,
  • posztert,
  • rövid történetet vagy
  • szórólapot.

  A tanár figyeli a diákok munkáját, és az alábbi követelmények szerint értékeli őket:

  • Tartalom:

  elkészítették a

  • videót,
  • képregényt,
  • posztert,
  • rövid történetet vagy
  • szórólapot.
  • Szókincs:

  használják az újrahasznosítás témájához kapcsolódó szavakat és kifejezéseket;

  • Nyelvtani megfelelőség:
   • helyesen használják a felszólító mondatokat
   • beszédükben csak kevéssé érződik anyanyelvük hatása
   • megfelelőek a
    • helyesírás,
    • szórend és
    • igeidők
  • Koherencia:

  képesek megfelelő szerkezetekkel fűzni egymáshoz mondataikat, és kellő gyakorisággal alkalmazzák ezeket;

  • Interaktivitás:

  kisebb és nagyobb csoportban is aktívak, elképzeléseiket megosztják a többiekkel, de elfogadják azok véleményét és kritikáit is;

  • Folyékony beszéd:

  hosszabb ideig tudnak beszélni akadozás, illetve túl sok hiba nélkül;

  • Kiejtés:
   • helyesen ejtik a használt szavakat
   • képesek a csoport- vagy osztálytársaik által ejtett főbb hibák javítására

  Az értékelés másik formájaként a tanárok kioszthatnak olyan értékelőlapokat is, melyek alapján a diákok maguk ítélhetik meg, sikeresen teljesítették-e a „Képes vagyok…” típusú CEFR-követelményeket.

 • Szerzők: Vasiliki (Bessie) Gioldasi
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  Az órát megelőzően…

  • a tanár a csúszások elkerülése érdekében…
   • próbálja ki az összes használni tervezett web-oldalt
   • hozza létre a szükséges felhasználói fiókokat
   • az óra megfelelő ütemének érdekében töltse le előre a videó(ka)t valamelyik YouTube-letöltő (például iLivid) segítségével.
   • bizonyosodjon meg róla, hogy a rendelkezésre álló technikán (PC, projektor stb.) a videó(k) megfelelően lejátszható(k)
  • a diákok kapjanak időt az említett IKT-eszközökkel való megismerkedésre

  A tanár módosíthatja a tevékenységeket…

  • az erőforrásoknak
  • felszerelésnek
  • a diákok érdeklődésének

  megfelelően.

  A fenti teljes óraterv az egyes tanítási szakaszokhoz nem rendel időtartamot, mivel ez függ a diákok

  • szintjétől
  • IKT-felkészültségétől
  • felszerelésétől.
 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  Az óra célja a megfelelő attitűd és értékek közvetítése; a 12 éves tanulókat nem igyekszik elmélyíteni a témában, csupán bevezetni őket az újrahasznosítás témakörébe.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:
  • Az angolt mint idegen nyelvet tanító tanárok képzéséhez Görögországban használt anyagokon alapul. Ezen a példán mutatták be a TBLT-t egy görögországi gimnázium első osztályának nyílt óráján, amelyet megtekintett egy EFL[1]-szakértő és angol nyelvtanárok egy csoportja. További tanítási helyzetekben is sikeresen kipróbálásra és értékelésre került.
  • Az alapja Willis „Hogyan feladatosítsuk rugalmasan a tankönyvet?” (Willis 2008) elgondolása
  • A feladat célja a
   • nyelvi kompetenciák IKT-kompetenciák használatán keresztüli fejlesztése

  társas kompetenciák fejlesztése az újrahasznosítás értékeinek elfogadtatása révén


  [1]EFL (English as a foreign language) = angol mint idegen nyelv

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  Rengeteg, a különféle oktatási helyzetekben könnyen alkalmazható, felhasználóbarát online eszköz áll a tanárok rendelkezésére.

  A tanárok munkájukat a 3 feladatalapú ciklus alapján szervezve begyakorolják a TBLT[1] módszertanát.


  [1] TBLT (Task-based Language Teaching) = Feladatközpontú Nyelvoktatás

 • Adaptálhatóság:
  • A sok IKT-eszköz használata vonzóvá teszi a feladatot a tanulók számára.
  • Az újrahasznosítás az angol mint idegen nyelv legtöbb nemzeti tantervében szerepel, így a legtöbb tanár könnyen adaptálhatja a feladatot.
 • Megalapozottság: A tanóra szervezése a TBLT Willis és Willis-féle hármas ciklus (előfeladat, feladat, nyelvi fókusz) szemléletét követi.

Tasks By Country