Hódítsd vissza a szerelmedet!

Additional Info

 • Név: Hódítsd vissza a szerelmedet!
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Készség(ek): Hallás utáni szövegértés Beszéd Írás
 • Időtartam: 5x45
 • Célnyelv: angol vagy más forrásokkal bármely egyéb nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:

  Vocaroo (http://vocaroo.com)

 • IKT-kompetenciák: • Adott információtartalom utáni böngészés vagy célzott keresés a neten • Ingyenes online napló használata érzéseink kifejezésére • sorrendbe rakni a kapott fényképeket és kitalálni a mögöttük lévő valószínű történéssort • Videó és dalszöveg megtekintése az interneten • Kvíz kitöltése Google Drive-on • Véleményfelmérés Polldaddy használatával • Szófelhő készítése Wordle vagy Tagul használatával • Egy választott IKT-eszköz segítségével az alábbiak valamelyikének elkészítése: o írásos üzenet o fényképes üzenet o e-képeslap o szöveges videó o képregény (képsor) • Post előállítása Padlet használatával
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Szerelmi üzenet / szerelmeslevél írása
 • Képes vagyok…:
  • megérteni egy engem érdeklő témájú videoklip lényegét
  • megérteni az érzések és kívánságok magánlevelekben előforduló leírásait
  • egyszerű összefüggő szöveget írni a szokásos vagy engem érdeklő témákban
  • érzésekről és benyomásokról írni egy magánlevélben
  • elbeszélni egy film vagy videó klip sztoriját és leírni, milyen érzéseket kelt bennem
  • röviden megmagyarázni és megindokolni a véleményem
  • előzetes felkészülés nélkül csatlakozni egy általános vagy számomra ismert témájú társalgáshoz
 • Produktum: Hangos, írott, vagy videó üzenet készítése legalább egy IKT-eszköz használatával.
 • A produktum előfeltételei és követelményei:

  A feladat végrehajtásához szükség van…

  • (interaktív) digitális táblára
  • a javasolt ingyenes szoftverek használatához laptopokra vagy tabletekre a diákok számára, akiknek többnyire felhasználói fiókot is kell készíteni
  • a Windows Movie Maker vagy a GoAnimate online szoftver használatára
 • Folyamat:

  A feladat részletes angol nyelvű leírása itt: Win your love back!

  ELŐFELADAT

  1. tevékenység:Mi köze ezeknek a szavaknak a szakításhoz?

  Éppen most szakítottatok a szerelmeddel. Állj párba egy ellenkező nemű osztálytársaddal, és helyezd mondatokba a Penzuban (https://penzu.com) az alábbi táblázatban látható szavakat, hogy egy rövid bekezdésben leírd velük az érzelmeidet.

  hideg édes szavak karok megráz gonosz gondol elmerül tart

  Hallgasd meg a társad elgondolásait, és mondd meg, rá tudnának-e venni, hogy visszatérj hozzá.

  2. tevékenység: Mi a történet?

  A tanár egy tetszőleges képregény-készítő alkalmazás, pl. Chogger (http://chogger.com) segítségével előkészített egy képsort, melyek egy zenei videó kliphez tartozó történetet jelenítenek meg (ténylegesen a YouTube-on található https://www.youtube.com/watch?v=m20BTdy9FGI klipből valók), de össze vannak keverve.

  A tanár 3-4 fős csoportokra osztja az osztályt, és a képsort tartalmazó web-oldalra (http://cho.gr/Yofs5) irányítja őket, hogy rakják sorrendbe a fotókat, és találják ki a valószínű történetet. Ha megvannak vele, a munkacsoportok kicserélik egymás közt a sztorikat.

  Példa egy Chogger képsorra:

  Love 1

  3. tevékenység:

  Nézzük meg a fenti YouTube-videó klipet, és figyeljük a képek igazi sorrendjét; ezután mondjuk el az osztálynak, melyik sztori közelítette meg legjobban a dal forgatókönyvét.

  4. tevékenység:

  A diákok menjenek a http://batlyrics.net/dear_darlin-lyrics-olly_murs.html-re, nézzék meg a videót és a dalszöveget, majd töltsék ki a tanár által előkészített kvízt a Google Drive-on (https://docs.google.com/forms/d/1IZZ-emAnlI0ozHq5hxedwh5xddrgRHBqCxfdQO_HQR8/viewform.)

  FELADAT

  5. tevékenység:

  Nézzék meg a „Sztárom a párom”-ból (Notting Hill, fsz: Hugh Grant, Julia Roberts) való jelenetet a YouTube-on (https://www.youtube.com/watch?v=GowL3gRf8hY), és egyénileg válaszolják meg a https://polldaddy.com/poll/8224408 kérdőívet, majd beszéljék meg az eredményeket az osztályban.

  6. tevékenység: Hogyan írnád le a két szereplő érzelmeit?

  Wordle (http://www.wordle.net) or Tagul (http://tagul.com) használatával készítsenek két szófelhőt: egyet William Thacker (Hugh Grant) és egyet Anna Scott (Julia Roberts) számára olyan jelzők alkalmazásával, amelyek leírják, hogyan érez a két szereplő az interjú-jelenet során.

  7. tevékenység: Hogyan hódíthatnád vissza a szerelmedet?

  Válasszanak saját meggyőző módot szerelmük visszahódítására legalább egy IKT-eszköz használatával készült hangos, írott, vagy videó üzenet útján.

  Alkalmazható eszközök (lehetőségek):

  8. tevékenység: Öntsük levélbe a dalt!

  Szerelmes levelet kell írni az énekes nevében, aki elhatározta, hogy így fejezi ki érzéseit, és szerelmének ajánlja a dalt is. A leveleket beszedjük, majd név nélkül felolvassuk az osztálynak. Végül a diákok szavaznak a legszívhezszólóbb levélre.

  NYELVI FÓKUSZ

  9. tevékenység:

  A dal egy levélre hajaz. Hallgassák meg újra a dalt, és a párjukkal együtt 1-től 6-ig rakják sorrendbe az énekes zenei levelében felbukkanó érzelemnyilvánításokat, és tegyék mellé a dalban hozzájuk tartozó kifejezéseket.

  Sorrend Érzelemnyilvánítás (igével) A dalban használt kifejezés
    Bánja  
    Megmagyarázza  
    Felidézi  
    Bocsánatot kér  
    Megvallja  
    Ígéri  
   

  10. tevékenység:

  A tanár előzőleg Microsoft Smart Art Graphic vagy más hasonló eszköz segítségével elkészíti a magánlevél szerkezetét szemléltető ábrát. A diákoknak az ábra üres blokkjaiba kell elhelyezniük a 9. tevékenység igéit a dalszöveg alapján.(A blokkok színe egy-egy információkategóriát jelöl, az üres blokkokba kerülnek a dalszövegből vett idézetek. A blokkokat a munka során szerkeszthetjük, de el is vehetünk belőlük, vagy adhatunk újakat az ábrához.

  levél szerkezete

  11. tevékenység:

  Borzasztóan hiányzik a barátod/barátnőd. Szeretnéd egy képeslappal újra felvenni vele a kapcsolatot, és valamit megkérdezni, de habozol…

  A Smilebox (http://www.smilebox.com) használatával készítsd el a képeslapot, az üzenetet pedig kezdd az “I was wondering if …” kifejezéssel. Ügyelj rá, hogy egyértelműen, de udvariasan és tapintatosan fejezd ki magad..

 • Szereposztás (opcionális): Páros, illetve csoportmunka. A párok közös megegyezéssel (vagy szükség esetén a tanár döntése nyomán) állnak össze
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  A nyelvi fókuszciklusban szereplő tevékenységek elmélyítik az újonnan tanultakat, a 10. tevékenység szerkezeti ábrája pedig egy levél megfogalmazásához szükséges egyértelmű vázlatot nyújt ráadásképpen, melyet a tanulóknak így módja nyílik összevetni a dalszöveg nyújtotta modellel.

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha sikeresen produkálták a az óra végtermékét a javasolt IKT-eszközök használatával. A tanár önértékelő lapokat is kioszthat, melyeken a diákok ellenőrizhetik, hogy megfeleltek-e az órára vonatkozó CEFR-követelményeknek, miszerint „Képes vagyok…”

  • megérteni egy engem érdeklő témájú videoklip lényegét
  • megérteni az érzések és kívánságok magánlevelekben előforduló leírásait
  • egyszerű összefüggő szöveget írni engem érdeklő témákban
  • érzésekről és benyomásokról írni egy magánlevélben
  • elbeszélni egy film vagy videó klip sztoriját és leírni, milyen érzéseket kelt bennem
  • röviden megmagyarázni és megindokolni a véleményem
  • társalogni számomra ismert vagy engem érdeklő témákról”
 • Szerzők: Vasiliki (Bessie) Gioldasi - Ioannis Karras
 • Köszönetnyilvánítás: Ms. Marianthi Kotadaki, az Ilia-i Állami Angol Nyelviskola szakértője által írott anyagok felhasználásával.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  A tevékenységek egy része kihagyható vagy feladható házi feladatként, ha a tanítás kifut a rendelkezésre álló időkeretből. A 7. tevékenység egy sor IKT-eszközt javasol. A feladat kialakítása lehetőséget ad a differenciált oktatásra; a tanár az egyes diákok tanítási igényeinek és lehetőségeinek megfelelően választhat az IKT-eszközök közül. Az eszközök használatával való ismerkedésnek az oktatási feladatot megelőzően kell lezajlania.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A fentebb bemutatott óra a népszerű „Dear Darling” számon alapul, de a szakítás gyakori téma, a tanár bármikor választhat hozzá másik számot / klipet.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  Az angolt mint idegen nyelvet tanító tanárok számára készült anyagokon alapul, melyek a tinédzserek számára is motiváló formákat igyekeznek kínálni a szövegírási feladatokra.

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  Rengeteg, a különféle oktatási helyzetekben könnyen alkalmazható, felhasználóbarát online eszköz áll a tanárok rendelkezésére.

  A tanárok munkájukat a 3 feladatalapú ciklus alapján szervezve begyakorolják a TBLT[1] módszertanát.


  [1] TBLT (Task-based Language Teaching) = Feladatközpontú Nyelvoktatás

 • Adaptálhatóság:
  • A sok IKT-eszköz használata vonzóvá teszi a feladatot a tizenéves diákok számára.
  • A szerelem és szakítás általános, minden kultúrában jelen levő témák, amelyekkel ennek ellenére ritkán találkozunk az angol mint idegen nyelv tanításában.
  • Tartsuk szem előtt, hogy bizonyos etnikai/kulturális hátterű diákok számára ez a téma rendkívül kényes lehet!
 • Megalapozottság: A tanóra szervezése a TBLT Willis és Willis-féle hármas ciklus (előfeladat, feladat, nyelvi fókusz) szemléletét követi.

Tasks By Country