Ο αθλητισμός κι οι Αγώνες της Γλασκώβης του 2014

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ο αθλητισμός κι οι Αγώνες της Γλασκώβης του 2014
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου
 • Διάρκεια: 3 Χ 60 λεπτά, ωστόσο η διάρκεια μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στο τέλος κάθε μαθήματος
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

  Υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικά λεξικά, PowerPoint, προβολέας διαφανειών

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο κι αναζητήστε πληροφορίες για τη Γλασκώβη, την πόλη που φιλοξένησε την αθλητική διοργάνωση των Αγώνων της Κοινοπολιτείας το 2014. Εντοπίστε ορισμένα βασικά αθλήματα κι αθλητικούς χώρους στη Γλασκώβη και σε άλλες τοποθεσίες. Πραγματοποιήστε μια σύντομη παρουσίαση με τα κύρια ευρήματα της έρευνάς σας στο PowerPoint, για να μιλήσετε στους συμμαθητές σας σχετικά με το άθλημα και τον αθλητικό χώρο που επιλέξατε.
 • Θέμα: Επιλέξτε ένα από τα αθλήματα των Αγώνων της Κοινοπολιτείας του 2014 και πραγματοποιήστε μια παρουσίαση στο Powerpoint σχετικά με αυτό. Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να επιλέξετε ένα από τα αθλήματα οποιασδήποτε παρόμοιας αθλητικής εκδήλωσης, όπως τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες κλπ, η οποία προσφέρει κατάλληλο περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτή την εργασία.
 • Μπορώ να...:
  • εργαστώ αποτελεσματικά σε μια ομάδα και να εκπληρώσω τον ρόλο που μου έχει ανατεθεί

  • κατανοήσω και να χρησιμοποιήσω την κατάλληλη γλώσσα για το συγκεκριμένο θέμα

  • δημιουργήσω μια πειστική παρουσίαση με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγα σχετικά με το άθλημα της επιλογής μου

  • συμβάλω στη δημιουργία του προσχεδίου αλλά και της τελικής παρουσίασης

  • παρουσιάσω την έρευνά μου στον εκπαιδευτικό και στους συμμαθητές μου, οι οποίοι θα την αξιολογήσουν και θα την εγκρίνουν

 • Θέμα: Η δημιουργία μιας παρουσίασης στο Powerpoint, την οποία οι μαθητές θα παρουσιάσουν μέσα στην τάξη.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα μέρη και τις αθλητικές εγκαταστάσεις μιας πόλης, καθώς και με διάφορα αθλήματα, χόμπι και δραστηριότητες αναψυχής.

 • Διαδικασία:
  • Οι μαθητές (σε ομάδες) καλούνται να καταρτίσουν έναν κατάλογο με διάφορα αθλήματα χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει ανατροφοδότηση στους μαθητές σχετικά με αυτούς τους καταλόγους. Έτσι, το λεξιλόγιο των μαθητών ενισχύεται κι οι προηγούμενες γνώσεις τους επεκτείνονται.

  • Οι μαθητές εντοπίζουν τα αθλήματα που περιλαμβάνονται στους Αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2014.  Η κάθε ομάδα επιλέγει από κοινού ένα άθλημα για το οποίο θα αναζητήσει πληροφορίες και θα δημιουργήσει μια παρουσίαση στο Powerpoint.

  • Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να περιγράψει συνοπτικά στους μαθητές τις πληροφορίες που μπορούν να αναζητήσουν σχετικά με κάθε άθλημα, π.χ. τον αθλητικό χώρο που φιλοξένησε τους αγώνες γι' αυτό το άθλημα, τη γεωγραφική θέση του αθλητικού χώρου μέσα στην πόλη (με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές κάνουν επανάληψη στα σημεία του ορίζοντα), την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων, τους αθλητές που συμμετείχαν σε αυτό το άθλημα, καθώς και τους νικητές των αγώνων.

  • Έπειτα, οι ομάδες των μαθητών πραγματοποιούν λεπτομερή έρευνα στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν τις βασικές πληροφορίες που τους πρότεινε ο εκπαιδευτικός. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, η κάθε ομάδα θα πρέπει να διαχωρίσει την έρευνά της σε επιμέρους τμήματα και το κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να αναλάβει τη διεξαγωγή ενός ή περισσότερων τμημάτων της έρευνας.

  • Στη συνέχεια, οι μαθητές αξιοποιούν τις πληροφορίες που έχουν εντοπίσει από την έρευνά τους και δημιουργούν μια σύντομη παρουσίαση στο Powerpoint, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 6 διαφάνειες.

  • Τα μέλη κάθε ομάδας διαπραγματεύονται κι αποφασίζουν ποιους ρόλους θα αναλάβουν για τη δημιουργία της παρουσίασης.

  • Τέλος, η κάθε ομάδα πραγματοποιεί την τελική παρουσίαση στο Powerpoint μέσα στην τάξη.

  • Οι άλλες ομάδες αξιολογούν και σχολιάζουν την κάθε παρουσίαση.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Στην αρχή της εργασίας, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες καθορίζονται είτε από τους ίδιους ή από τον εκπαιδευτικό, όπου εκείνος/η το κρίνει κατάλληλο. Οι μαθητές διαπραγματεύονται και συμφωνούν μεταξύ τους ποιους ρόλους θα αναλάβουν μέσα στην ομάδα τους, ενώ ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως σύμβουλος όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

  Οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση της κάθε ομάδας και κρατούν σημειώσεις με τα στοιχεία που τους άρεσαν / δεν τους άρεσαν. Στη συνέχεια, μοιράζονται τα σχόλιά τους με τους συμμαθητές τους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισημάνει βασικό λεξιλόγιο και ορισμένες γραμματικές/συντακτικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς μαθητές σε αυτή την εργασία, καθώς και να βοηθήσει τους μαθητές εάν τυχόν αντιμετωπίσουν γλωσσικές δυσκολίες.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία έαν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • εάν βρουν κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αθλητική δραστηριότητα που έχουν επιλέξει

  • εάν διαπραγματευτούν και μοιράσουν δίκαια τους ρόλους μέσα στην ομάδα τους

  • δημιουργήσουν μια παρουσίαση στο Powerpoint

  • εάν πραγματοποιήσουν μια άρτια δομημένη παρουσίαση κι έχουν ευχέρεια στον προφορικό λόγο τους

  • εάν η παρουσίασή τους είναι κατατοπιστική και διασκεδαστική

  • εάν ασκήσουν εποικοδομητική κριτική στις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους

  • εάν λάβουν υπόψη την ανατροφοδότηση των συμμαθητών τους και τροποποιήσουν τις παρουσιάσεις τους όπως απαιτείται 

 • Συγγραφείς: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με διάφορα λογισμικά, με το πρόγραμμα Powerpoint, καθώς και με τη διαδικασία της αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο.  Οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες παρουσίασης και συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

  Στην αρχή της εργασίας, οι μαθητές ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια σε σχέση με το περιεχόμενο και το στιλ ή τη μορφή της παρουσίασης.  

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

  Οι δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ αποτελούν βασικές ικανότητες που οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς κι επαγγελματικούς σκοπούς.

  Αυτή η εργασία απαιτεί από τους μαθητές να διαθέτουν βασικές ικανότητες συνεργασίας

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

  Αυτή η εργασία διευκολύνει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη κι ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών. Τα κίνητρα των μαθητών ενισχύονται μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους χρησιμεύσουν πολύ στη δια βίου μάθηση αλλά και στην καθημερινή ζωή τους.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

  Αυτή η εργασία εμπεριέχει πολλά σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις γλωσσικές δεξιότητες και τα οποία συναντώνται σε διάφορα εθνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Επίσης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει, να προσαρμόσει ή και να επεκτείνει τη συγκεκριμένη εργασία έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, διατηρώντας ωστόσο το τελικό προϊόν και το σύνολο των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται με αυτή την εργασία. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτούν την αναπροσαρμογή των Επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Μάλιστα, τα αρχικά Επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη εργασία δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στο εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει η εργασία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους εξειδίκευση για να καθορίσουν ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται σε κάθε περίσταση.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

Tasks By Country