Δημιουργήστε ένα παζλ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Δημιουργήστε ένα παζλ
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου - οδηγίες σχετικά με τη θέση ενός αντικειμένου στον χώρο Παραγωγή προφορικού λόγου - ερωτήσεις κι απαντήσεις σχετικά με τη θέση ενός αντικειμένου στον χώρο
 • Διάρκεια: 100 λεπτά
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά, Γαλλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

  Οποιοδήποτε λογισμικό μετατροπής μιας εικόνας σε παζλ, όπως το http://puzzlefactory.pl/en ή το

  http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f 

  Οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναδιατάξει τα κομμάτια του παζλ για να δημιουργήσει την τελική εικόνα

  Το λογισμικό Photoshop ή κάποιο παρόμοιο λογισμικό

  Ηλεκτρονικά λεξικά 

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Χρησιμοποιήστε το Photoshop ή κάποιο παρόμοιο λογισμικό για να δημιουργήσετε ένα παζλ, ηχογραφήστε τη φωνή σας με τη χρήση κάποιου διαδικτυακού λογισμικού Αναμένεται ότι οι μαθητές θα ενισχύσουν ή θα αναπτύξουν την αίσθηση του χώρου, θα είναι σε θέση να ανακατασκευάσουν ένα σύνολο το οποίο έχει διαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα, καθώς και να περιστρέψουν και να βάλουν στη σωστή θέση τα κομμάτια ενός παζλ για να ανασυνθέσουν μια εικόνα.
 • Θέμα: Ένα παζλ στο οποίο οι μαθητές θα πρέπει να ανασυνθέσουν μια εικόνα ακολουθώντας οδηγίες οι οποίες δίνονται στην ξένη γλώσσα και σχετίζονται με τον χώρο και τον προσανατολισμό
 • Μπορώ να...:

   

  Μπορώ να συμμετάσχω σε απλές, καθημερινές συζητήσεις που εμπεριέχουν την απλή κι άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η και με θέματα της καθημερινής ζωής.

  Μπορώ να περιγράψω με απλό τρόπο τον εαυτό μου, το άμεσο περιβάλλον μου, καθώς και θέματα που αφορούν τομείς με τους οποίους σχετίζομαι άμεσα.

 • Θέμα: Μια σειρά ερωτήσεων κι απαντήσεων με οδηγίες σχετικά με τη θέση των κομματιών ενός παζλ. Ένα ολοκληρωμένο παζλ.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

   

  Οι εικόνες θα πρέπει να είναι ασπρόμαυρες κι οι μαθητές δεν θα πρέπει να μπορούν να τις αναγνωρίσουν εύκολα, έτσι ώστε να βασιστούν κυρίως στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις για να δημιουργήσουν το παζλ.

  Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ήδη στοιχεία που σχετίζονται με τον προσανατολισμό και με τη χωρική διάταξη στη μητρική τους γλώσσα.

  Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει ετοιμάσει εκ των προτέρων ένα παζλ με την εικόνα ενός χάρτη για να κάνει επανάληψη στους μαθητές το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη χωρική διάταξη και τον προσανατολισμό, καθώς και για να παρουσιάσει στους μαθητές υποδείγματα ερωτήσεων.

 • Διαδικασία:

   

  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ο εκπαιδευτικός κάνει επανάληψη στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δίνουν οδηγίες, καθώς και το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη χωρική διάταξη και με τον προσανατολισμό.

  Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές μια εικόνα και τους παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικά με τη θέση των αντικειμένων, κάνοντας επανάληψη το σχετικό λεξιλόγιο και τις προθέσεις (π.χ. Πού είναι το Χ; Είναι κοντά στο Ψ/στα αριστερά του Ψ/στα δεξιά του Ψ/στα αριστερά σας/στα δεξιά σας/πάνω από το Ψ/κάτω από το Ψ/μεταξύ του ... και του.../στη μέση/στη γωνία/πίσω από/μπροστά από το Ψ, στην πάνω αριστερή γωνία/στην κάτω αριστερή γωνία/στην πάνω δεξιά γωνία/στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας).

   Η ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΖΛ

  Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-5 ατόμων (θα είναι δύσκολο να διαχειριστείτε μεγαλύτερες ομάδες).

  Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τα ακόλουθα στάδια:

  1ο ΣΤΑΔΙΟ - χρόνος: 60 λεπτά

  1. Επιλέξτε μια εικόνα.
  2. Σε ομάδες, γράψτε ένα μικρό κείμενο (100-150 λέξεων) το οποίο θα βοηθήσει τους συμμαθητές σας να ανασυνθέσουν την εικόνα του παζλ. Στο κείμενό σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε λέξεις που σχετίζονται με τη θέση των αντικειμένων στον χώρο και τις οποίες κάνατε επανάληψη στην προηγούμενη δραστηριότητα.
  3. Χρησιμοποιήστε το λογισμικό δημιουργίας παζλ για να κατασκευάσετε ένα παζλ το οποίο θα έχει όσα κομμάτια επιθυμείτε (όλα τα παρακάτω λογισμικά σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε τον αριθμό αλλά και το σχήμα των κομματιών του παζλ, ενώ επίσης είναι πολύ εύχρηστα):

  http://puzzlefactory.pl/en (με αυτό το λογισμικό θα δημιουργήσετε ένα πολύ εύκολο παζλ, καθώς στο αριστερό μέρος της οθόνης υπάρχει μια μικρογραφία της ολοκληρωμένης εικόνας του παζλ, την οποία δεν μπορείτε να αφαιρέσετε)  http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f  (μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο που σας εμφανίζει μια μικρογραφία της τελικής εικόνας του παζλ ή στο εικονίδιο που σας παρουσιάζει την ολοκληρωμένη εικόνα σε φυσικό μέγεθος, ως φόντο του παζλ). Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η έλλειψη των βοηθητικών στοιχείων αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας της δραστηριότητας. Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτά τα βοηθητικά στοιχεία αλλάζοντας τις ρυθμίσεις, ενώ μπορείτε επίσης να στείλετε το παζλ σε άλλους χρήστες μέσω e-mail.

  http://jigsaw-puzzler.software.informer.com/download/  (αυτό το λογισμικό μπορείτε να το μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας κι επομένως θα σας εξυπηρετήσει περισσότερο σε περίπτωση που δεν έχετε πάντοτε πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς μπορείτε να αποθηκεύσετε το παζλ στον υπολογιστή σας ή να το στείλετε σε κάποιον άλλο χρήστη που έχει μεταφορτώσει το ίδιο λογισμικό στον δικό του υπολογιστή)

  1. Χωρίστε το κείμενό σας σε προτάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στα κομμάτια του παζλ.
  2. Ηχογραφήστε κι αποθηκεύστε τις οδηγίες χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα .

  2ο ΣΤΑΔΙΟ

  • Εκ περιτροπής, οι ομάδες των μαθητών προσπαθούν να λύσουν τα παζλ ακούγοντας τις ηχογραφημένες οδηγίες (π.χ. οι ομάδες Β, Γ και Δ προσπαθούν να λύσουν το παζλ που δημιούργησε η ομάδα Α κι ούτω καθεξής).
  • Μετά από 8 λεπτά (Σημείωση: το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι μαθητές θα κληθούν να λύσουν το παζλ μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη δυσκολία του παζλ. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές δραστηριοποιούνται περισσότερο όταν καλούνται να ολοκληρώσουν μια άσκηση μέσα σε ένα ασυνήθιστο χρονικό διάστημα. Παραδείγματος χάρη, οι μαθητές θα γίνουν περισσότερο δραστήριοι εάν τους δοθεί το χρονικό περιθώριο των 8 λεπτών, δηλαδή ενός αριθμού που δεν είναι πολλαπλάσιο του 5, σε αντίθεση με τα χρονικά διαστήματα των 5, 10, 15 λεπτών κλπ., μέσα στα οποία οι μαθητές καλούνται συνήθως να εργαστούν) οι ομάδες θα μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στους μαθητές που δημιούργησαν το παζλ, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τοποθετήσουν στην εικόνα τα κομμάτια που τους απομένουν (π.χ. Έχουμε το κομμάτι Χ. Θα πρέπει να το τοποθετήσουμε πάνω από/κάτω από/στα δεξιά του κομματιού Ψ...;) Ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποχρεώσει τους μαθητές να διατυπώσουν ερωτήσεις εάν θεσπίσει τον εξής κανόνα: «η κάθε ομάδα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 4 ερωτήσεις στους μαθητές που δημιούργησαν το παζλ».

  Οι μαθητές δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν να λύσουν την άσκηση βασιζόμενοι απλά στις δικές τους σκέψεις ή αναδιατάσσοντας τυχαία τα κομμάτια του παζλ. Αντιθέτως, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η προσεκτική ακρόαση των οδηγιών κι η διατύπωση ερωτήσεων σχετικά με τη διάταξη των κομματιών του παζλ, θα τους βοηθήσει να ανασυνθέσουν γρηγορότερα την εικόνα κι επομένως να εκτελέσουν επιτυχώς αυτή την εργασία.

  Κερδίζει η ομάδα των μαθητών που θα λύσει πρώτη τα παζλ.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Οι μαθητές που είναι ιδιαίτερα δραστήριοι μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο του επόπτη της εργασίας μέσα στην ομάδα τους.
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

   Ασκήσεις για την αφομοίωση της γνώσης:

  Προφορική επανάληψη λέξεων/φράσεων με τη χρήση της μεθόδου της ολικής σωματικής αντίδρασης (Total Physical Response) ή άλλες δραστηριότητες που στοχεύουν στην απομνημόνευση του λεξιλογίου σχετικά με τη χωρική διάταξη και τον προσανατολισμό.

  Η αντιστοίχιση φωτογραφιών ή εικόνων με κείμενα που περιγράφουν τη θέση ενός αντικειμένου στον χώρο. Οι σημαντικότερες λέξεις θα έχουν αφαιρεθεί από τα κείμενα κι οι μαθητές θα πρέπει να τις συμπληρώσουν με βάση τα στοιχεία που απεικονίζονται στις φωτογραφίες ή στις εικόνες.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

   

   

  Όπως προαναφέρθηκε, τα δωρεάν διαδικτυακά λογισμικά δημιουργίας παζλ προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλαισίων κι άλλων μοτίβων που διευκολύνουν τους χρήστες να λύσουν τα παζλ. Οι μαθητές δεν θα πρέπει να συμπεριλάβουν αυτά τα στοιχεία στα παζλ που θα δημιουργήσουν, έτσι ώστε οι συμμαθητές τους να βασιστούν κυρίως στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις για να ανασυνθέσουν την εικόνα του κάθε παζλ.

  Κριτήρια αξιολόγησης: Ενόσω οι μαθητές συζητούν σχετικά με τις θέσεις των κομματιών του παζλ, διαβάζουν προτάσεις κι απαντούν σε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει τον κάθε μαθητή με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Ο μαθητής έλυσε σωστά το παζλ;
  • Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να το λύσει;
  • Έλαβε υπόψη την περιγραφή της θέσης κάθε κομματιού του παζλ; (κατανόηση περιεχομένου)
  • Χρησιμοποίησε σωστά το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη θέση των κομματιών του παζλ; (παραγωγή λόγου)
  • Ο μαθητής έκανε αρκετές ερωτήσεις στους συμμαθητές του για να λύσει τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανασύνθεση της εικόνας του παζλ; Ήταν σωστές αυτές οι ερωτήσεις (από πλευράς δομής και συνοχής);
 • Συγγραφείς: Carla Marello; Federica Riccobono
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

   Θα πρέπει να επιλεγεί μια κατάλληλη εικόνα η οποία δεν θα αποκαλύπτει πάρα πολλά στοιχεία, ειδάλλως οι μαθητές θα λύσουν το παζλ χωρίς να ακούσουν ή να διαβάσουν τις προτάσεις που περιέχουν οδηγίες σχετικά με τις θέσεις των κομματιών του παζλ.

  Εκπαιδεύστε τους μαθητές σας να μάθουν να χωρίζουν ένα χαρτί μεγέθους Α4 σε τέσσερα μέρη (κάτω αριστερά, κάτω δεξιά, πάνω αριστερά και πάνω δεξιά), έτσι ώστε κάθε φορά που ακούνε μια πρόταση με τη φράση «στο πάνω/κάτω μέρος» κλπ., να μετακινούν το αντίστοιχο κομμάτι του παζλ στο κατάλληλο μέρος της εικόνας, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τη θέση των υπόλοιπων κομματιών του παζλ.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

   

   

  Η ανασύνθεση των έγχρωμων εικόνων είναι ευκολότερη κι επομένως η χρήση τέτοιου είδους εικόνων είναι κατάλληλη για μαθητές χαμηλότερου γλωσσικού επιπέδου. Για τη δημιουργία μιας δυσκολότερης άσκησης, προτείνεται η χρήση ασπρόμαυρων εικόνων.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

   

  Αυτή η εργασία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής λόγου, ενώ επικεντρώνεται στη χωρική διάταξη και στις εκφράσεις που σχετίζονται με αυτή, δηλαδή σε στοιχεία στα οποία οι μαθητές δεν εξασκούνται αρκετά στα περισσότερα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

  Αυτή η εργασία μπορεί να ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και προγράμματα ξένων γλωσσών των περισσότερων χωρών, ενώ μπορεί επίσης να τροποποιηθεί εύκολα για να χρησιμοποιηθεί με μαθητές διάφορων ηλικιών, από το δημοτικό έως και τη δεύτερη τάξη του γυμνασίου (μπορείτε να επιλέξετε πόσα κομμάτια θα έχουν τα παζλ, ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες των μαθητών σας). 

Tasks By Country