Ας ανακυκλώσουμε!

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ας ανακυκλώσουμε!
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Διάρκεια: 2x45
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: • Δημιουργήστε συννεφόλεξα • Παίξτε ένα διαδικτυακό παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να τοποθετήσετε τις εικόνες στη σωστή θέση • Δημιουργήστε μια προφορική παρουσίαση, ένα κόμικ ή έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων • Συσχετίστε πληροφορίες για να ολοκληρώσετε ορισμένες εργασίες • Δημιουργήστε μια αφίσα με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων
 • Θέμα: Η ανακύκλωση
 • Μπορώ να...:
  • Γράψω μικρά, απλά μηνύματα και σημειώματα

  • Κατανοήσω το κεντρικό νόημα μικρών μηνυμάτων κι ανακοινώσεων που παρουσιάζονται με απλό και ξεκάθαρο τρόπο.

  • Κατανοήσω φράσεις και λεξιλόγιο που συναντώ αρκετά συχνά

  • Εκφραστώ σε επικοινωνιακές καταστάσεις που περιλαμβάνουν την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η.

  • Χρησιμοποιήσω φράσεις και προτάσεις για να περιγράψω με απλό τρόπο διάφορα θέματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η.

 • Θέμα: Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια αφίσα, μια ηχογραφημένη παρουσίαση ή ένα κόμικ για να επισημάνουν τη σημασία της ανακύκλωσης.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  Για την εκτέλεση αυτής της εργασίας απαιτείται η χρήση ενός διαδραστικού πίνακα, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να διαθέτουν υπολογιστές ή τάμπλετ για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο δωρεάν λογισμικό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό για να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το απαιτούμενο λογισμικό.

 • Διαδικασία:

   

   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Δραστηριότητα 1: Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές μια διαφάνεια στο PowerPoint, στην οποία απεικονίζεται το σήμα της ανακύκλωσης. Ρωτά τους μαθητές τι πιστεύουν ότι αντιπροσωπεύει αυτό το σήμα.

  green 1

  Δραστηριότητα 2:Καταιγισμός ιδεών - οι μαθητές σκέφτονται διάφορες ιδέες και χρησιμοποιούν το  Wordle (http://www.wordle.net) ή το Tagul (http://tagul.com ) για να πουν ποια πράγματα μπορούν να ανακυκλωθούν. Συγκρίνουν τις ιδέες τους και παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην τάξη.

  green 2

  Δραστηριότητα 3:Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί στον σύνδεσμο http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/clean-and-green ή στον σύνδεσμο http://learnenglish.britishcouncil.org/en/vocabulary-games/recycling?page=0%2C2 για να προβάλει στον διαδραστικό πίνακα και να παίξει με τους μαθητές ένα διαδικτυακό παιχνίδι που σχετίζεται με την ανακύκλωση.

  Δραστηριότητα 4:Οι μαθητές θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τις λέξεις με τις σημασίες τους είτε σε μια διαφάνεια στο PowerPoint, είτε σε ένα φύλλο εργασίας.

  green 3

  Δραστηριότητα 5:Οι μαθητές θα ακούσουν ένα τραγούδι στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk και θα πρέπει να καταγράψουν τουλάχιστον δύο από τις  συμβουλές που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο τραγούδι σχετικά με τη μείωση των απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και την ανακύκλωση (τουλάχιστον δύο συμβουλές για κάθε ένα από αυτά τα τρία ζητήματα).

  Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Δραστηριότητα 6:Ζητήστε από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες, να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβεί το σχολείο τους/η γειτονιά τους/η περιοχή τους για να υποστηρίξει ή και να προωθήσει την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και τη μείωση των απορριμμάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το voki (www.voki.com), το penzu (www.penzu.com) ή το toondoo (www.toondoo.com ) για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην τάξη. Επίσης, οι μαθητές θα προβάλουν τις παρουσιάσεις τους στους μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του σχολείου για να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ανακύκλωσης.

  ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ

  Δραστηριότητα 7: Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούν να σχηματίσουν την προστακτική

  ρήμα

  Ανακυκλώστε

  Μειώστε

  Επαναχρησιμοποιήστε

  Μην + ρήμα

  Μην ανακυκλώνετε

  Μην μειώνετε

  Μην επαναχρησιμοποιείτε

  Ας + ρήμα

  Ας ανακυκλώσουμε

  Ας μειώσουμε

  Ας επαναχρησιμοποιήσουμε

  Θα πρέπει να + ρήμα

  Θα πρέπει να ανακυκλώνετε

  Θα πρέπει να μειώνετε

  Θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείτε

  Δραστηριότητα 8:Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές μερικές αφίσες που έχουν ως θέμα την ανακύκλωση. Συζητά με τους μαθητές σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτές τις αφίσες, καθώς και σχετικά με τα χαρακτηριστικά των επιτυχημένων και των αποτυχημένων αφισών (δηλαδή, τη θέση του σλόγκαν, τους χρωματικούς συνδυασμούς, τις εικόνες κλπ).

       Go Green 4        green 5

  Δραστηριότητα 9: Σε ομάδες, οι μαθητές χρησιμοποιούν την προστακτική για να δημιουργήσουν μια αφίσα για το σχολείο τους, στην οποία θα προσπαθήσουν να επισημάνουν τη σημασία της ανακύκλωσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα https://www.lucidpress.com/pages/examples/free-online-poster-maker ή το πρόγραμμα http://www.jukeboxprint.com/editor/poster_creator.php.

  Παρουσιάζουν τις αφίσες τους στην τάξη και ψηφίζουν την καλύτερη αφίσα!

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Εργασία σε ομάδες
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

  The teacher could use the following recourses to further explore the topic.

  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πηγές για να διερευνήσει περαιτέρω αυτό το θέμα:

  http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-A114  (THINK TEEN 1 – ADVANCED, βιβλίο των ασκήσεων: σελ.78-79, οι ασκήσεις 4 και 5 σχετίζονται με την προστακτική κι οι ασκήσεις 1, 2 και 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των μαθητών)

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία εάν επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος του μαθήματος, δηλαδή εάν δημιουργήσουν ένα βίντεο, ένα κόμικ, μια αφίσα, μια μικρή ιστορία ή ένα φυλλάδιο όπου θα παρουσιάσουν τη σημασία της ανακύκλωσης. Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τους μαθητές παρατηρώντας τις επιδόσεις τους σε αυτή την εργασία, με βάση τα κριτήρια επιτυχίας που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να συμπληρώσουν μια φόρμα αυτοαξιολόγησης για να ελέγξει εάν πληρούν τα κριτήρια του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), τα οποία έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο μάθημα και συνοψίζονται στις προτάσεις της ενότητας "Μπορώ να".

  Οι μαθητές θα έχουν εκτελέσει επιτυχώς την εργασία εάν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Περιεχόμενο

  Δημιούργησαν ένα βίντεο, ένα κόμικ, μια αφίσα, μια μικρή ιστορία ή ένα φυλλάδιο όπου παρουσιάζουν τη σημασία της ανακύκλωσης.

  • Λεξιλόγιο
   Χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο κι εκφράσεις που σχετίζονται με το θέμα της ανακύκλωσης.
  • Γραμματική
   Χρησιμοποίησαν σωστά την έγκλιση της προστακτικής, ενώ η μητρική τους γλώσσα τους επηρέασε σε μικρό βαθμό κατά την παραγωγή προφορικού λόγου. Χρησιμοποίησαν τους σωστούς χρόνους των ρημάτων, τοποθέτησαν τις λέξεις των προτάσεων σε σωστή σειρά και δεν έκαναν ορθογραφικά λάθη. 
  • Ευχέρεια

  Εκφράστηκαν προφορικά χωρίς να παρουσιάζουν έλλειψη λεξιλογίου ή να κάνουν πάρα πολλά λάθη

  • Συνοχή
   Συνέδεσαν τις προτάσεις τους με κατάλληλες συνδετικές λέξεις και χρησιμοποίησαν αρκετούς συνδέσμους
  • Επικοινωνία

  Συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα τους, μοιράστηκαν τις ιδέες τους κι αποδέχτηκαν την κριτική και τις απόψεις των συμμαθητών τους.

  • Προφορά

          Πρόφεραν σωστά τις λέξεις που χρησιμοποίησαν και διόρθωσαν ορισμένα σοβαρά     λάθη που έκαναν οι συμμαθητές τους ή τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους.

 • Συγγραφείς: Βασιλική (Μπέσυ) Γιολδάση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν πλοηγηθεί και να έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς στους απαιτούμενους ιστοτόπους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση της εργασίας.

  Πριν από την έναρξη της εργασίας, θα πρέπει να έχει δοθεί χρόνος στους μαθητές για να εξοικειωθούν με τα παραπάνω εργαλεία ΤΠΕ.

  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τροποποιήσουν τις δραστηριότητες ανάλογα με τις πηγές και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, καθώς και με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

  Παραπάνω παρουσιάζεται το μαθησιακό σενάριο, δηλαδή το δομημένο σύνολο των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι μαθητές στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Ωστόσο, δεν ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, καθώς αυτός ο χρόνος μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, την προετοιμασία τους σχετικά με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ, τον διαθέσιμο εξοπλισμό κλπ.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

  Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να κάνει τους μαθητές να αποκτήσουν αξίες και να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη στάση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανακύκλωσης. Το μάθημα σχεδιάστηκε για να παρουσιάσει κι όχι για να αναλύσει διεξοδικά το θέμα της ανακύκλωσης σε μαθητές ηλικίας 12 ετών.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

  Η συγκεκριμένη εργασία είναι βασισμένη σε υλικό που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Αξιοποιήθηκε ως υπόδειγμα εφαρμογής της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών στην πρώτη τάξη του γυμνασίου στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια ενός ανοιχτού μαθήματος το οποίο επέβλεπε ο Σχολικός Σύμβουλος του κλάδου των ξένων γλωσσών και το οποίο παρακολουθούσαν διάφοροι καθηγητές ξένων γλωσσών.Έχει χρησιμοποιηθεί κι αξιολογηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα διδασκαλίας στην Ελλάδα. Βασίζεται στη φράση του Γουίλις «Χρησιμοποιήστε τα διδακτικά βιβλία σας με ευελιξία: ενσωματώστε εργασίες στη διδασκαλία σας» (Willis 2006). Σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, καθώς και για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, ενθαρρύνοντάς τους να συνειδητοποιήσουν την αξία της ανακύκλωσης.

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

  Υπάρχουν πολλά εύχρηστα διαδικτυακά εργαλεία τα οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν με ευκολία στη διδασκαλία τους.

  Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τη χρήση της μεθοδολογίας της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας των γλωσσών.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

  Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιούνται πολλά διαδικτυακά εργαλεία που τραβούν την προσοχή των μαθητών και τους προσφέρουν κίνητρο για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Επίσης, αυτή η εργασία είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς διότι το θέμα της ανακύκλωσης εμπεριέχεται στα περισσότερα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Αυτό το μάθημα είναι οργανωμένο σύμφωνα με τους 3 κύκλους της εργασίας (προετοιμασία για την εργασία, εργασία, γλωσσική εστίαση), με βάση τη θεωρία των Γουίλις και Γουίλις για την εργασιοκεντρική μάθηση και διδασκαλία.

Tasks By Country