Δημιουργήστε μια συνεργατική ιστοσελίδα (wiki)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Δημιουργήστε μια συνεργατική ιστοσελίδα (wiki)
 • Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): A2, B1
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου
 • Διάρκεια: 6*50 λεπτά
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

  Πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό λεξικό που δίνει ορισμούς λέξεων, υπολογιστής. Google images, ηλεκτρονικά λεξικά, Google, Wikipedia ή κάποια άλλη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, ανάλογα με το πολιτιστικό στοιχείο που θα επιλέξει κάθε ομάδα μαθητών. Ο ιστότοπος δημιουργίας συνεργατικών ιστοσελίδων (wiki) Wikispaces

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Πλοηγηθείτε κι αναζητήστε συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, όπως το Microsoft Word, το αντίστοιχο λογισμικό για mac και το Wikispaces.
 • Θέμα: Δημιουργήστε μια συνεργατική ιστοσελίδα για ένα πολιτιστικό στοιχείο της χώρας σας.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το θέμα της εργασίας, καθώς και να ξέρουν να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο επεξεργασίας κειμένου (το Microsoft Word, το αντίστοιχο λογισμικό για mac και το Wikispaces).
 • Μπορώ να...:

   

  • Μπορώ να κατανοήσω κείμενα που περιέχουν συχνό, καθημερινό λεξιλόγιο ή λεξιλόγιο που σχετίζεται με την εργασία.

  • Μπορώ να κατανοήσω γεγονότα, συναισθήματα κι ευχές που περιγράφονται σε ένα γράμμα.

  • Μπορώ να διαβάσω ένα μεγάλο κείμενο ή πολλά μικρά κείμενα για να αναζητήσω και να εντοπίσω συγκεκριμένες πληροφορίες που μου είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

  • Μπορώ να αιτιολογήσω και να εξηγήσω συνοπτικά διάφορες απόψεις, ιδέες κι ενέργειες.

  • Μπορώ να γράψω ένα απλό, άρτια δομημένο κείμενο για θέματα που με ενδιαφέρουν ή με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η. 

 • Θέμα: Μια συνεργατική ιστοσελίδα με πληροφορίες για ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τη θεματική ενότητα που διδάσκεται στο τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το θέμα της εργασίας, καθώς και να ξέρουν να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο επεξεργασίας κειμένου (το Microsoft Word, το αντίστοιχο λογισμικό για mac και το Wikispaces). 

 • Διαδικασία:

   

  • Χωριστείτε σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Ανάλογα με την τάξη, ο εκπαιδευτικός ίσως επιθυμεί να χωρίσει τους μαθητές σε ομάδες με βάση το γλωσσικό τους επίπεδο, αναθέτοντας στους πιο δυνατούς μαθητές να συνεργαστούν με πιο αδύναμους μαθητές.

  • Επιλέξτε ένα πολιτιστικό στοιχείο της χώρας σας, το οποίο θεωρείτε ότι είναι ενδιαφέρον για τους μαθητές άλλων χωρών. Σε περίπτωση που δεν κατοικείτε στην χώρα καταγωγής σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο είτε της χώρας στην οποία κατοικείτε, είτε της χώρας από την οποία κατάγεστε: αυτό θα πρέπει να το αποφασίσετε από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας σας. Μπορείτε να συμβουλεύεστε πάντοτε τον εκπαιδευτικό σχετικά με την καταλληλότητα και την αξιοπιστία των πηγών πληροφοριών που εντοπίσατε.

  • Πραγματοποιήστε μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με το πολιτιστικό στοιχείο που έχετε επιλέξει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Wikipedia ή κάποια άλλη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια.

  • Σε ομάδες, επιλέξτε ποια θα είναι η δομή της συνεργατικής ιστοσελίδας σας.

  • Σε ομάδες, αποφασίστε επίσης ποιες από τις πληροφορίες που εντοπίσατε είναι συναφείς με το θέμα της εργασίας.

  • Αναθέστε συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο κάθε μέλος της ομάδας σας. Για παράδειγμα, εάν η εργασία σας έχει ως θέμα μια εθνική εορτή, ένα μέλος της ομάδας σας θα μπορούσε να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ιστορία αυτής της εορτής, ένα άλλο μέλος θα μπορούσε να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της κι ένα τρίτο μέλος της ομάδας σας θα μπορούσε να αναζητήσει πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι γιορτάζουν αυτή την εθνική εορτή στη χώρα τους.

  • Δημιουργήστε τη συνεργατική ιστοσελίδα σας σχετικά με το θέμα που έχετε επιλέξει. Το κάθε μέλος της ομάδας θα είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου τμήματος της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο, δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο Wikispaces για να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα.

  • Τα μέλη της κάθε ομάδας διαβάζουν τα κείμενα που έγραψαν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και τα ελέγχουν από πλευράς περιεχομένου, πληρότητας των πληροφοριών, συνοχής και διάταξης του κειμένου, καθώς κι από πλευράς στοιχειώδους γραμματικής και λεξιλογίου.

  • Στο τέλος κάθε σελίδας του wiki, οι μαθητές θα πρέπει να συμπεριλάβουν μια ενότητα με τις βιβλιογραφικές αναφορές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να τις καταγράψουν σε αλφαβητική σειρά και να αναφέρουν την ημερομηνία την οποία εντόπισαν κάθε αναφορά.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Εργασία σε ομάδες
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

  Οι ομάδες των μαθητών ελέγχουν τις εργασίες των συμμαθητών τους και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τις συνεργατικές ιστοσελίδες των άλλων ομάδων.

  Συγκεκριμένα, οι ομάδες ελέγχουν τις εργασίες των άλλων ομάδων συμπληρώνοντας μια μικρή φόρμα ανατροφοδότησης, με την οποία αξιολογούν τις συνεργατικές ιστοσελίδες των άλλων ομάδων, τη σαφήνεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα νέα πράγματα που έμαθαν διαβάζοντας τις εργασίες των συμμαθητών τους.Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία αυτοαξιολόγησης σχετικά με τα νέα πράγματα που έμαθαν οι μαθητές, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση των εργασιών.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εργασία εάν:

  • μοιράστηκαν πληροφορίες με τους συμμαθητές τους σχετικά με το θέμα το οποίο ερεύνησαν κι έγραψαν ένα μικρό κείμενο γι' αυτό το θέμα σε μια συνεργατική ιστοσελίδα, καθώς κι αν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Περιεχόμενο

  Έγραψαν ένα αυθεντικό κείμενο

  • Λεξιλόγιο
   Χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο κι εκφράσεις που σχετίζονται με το θέμα της εργασίας τους
  • Γραμματική
   Χρησιμοποίησαν σχετικά περίπλοκες γραμματικές δομές κι εκφράσεις, ενώ η μητρική τους γλώσσα τους επηρέασε σε μικρό βαθμό όσον αφορά τη χρήση λεξιλογίου και τη σύνταξη των προτάσεων. Επίσης, τοποθέτησαν τις λέξεις των προτάσεών τους σε σωστή σειρά, χρησιμοποίησαν κατάλληλους χρόνους και διόρθωσαν τυχόν ορθογραφικά λάθη χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου (π.χ. το εργαλείο του Microsoft Word ή το αντίστοιχο εργαλείο για mac).
  • Συνοχή
   Έγραψαν μια κατάλληλη εισαγωγή για το κείμενο που ανάρτησαν στη συνεργατική ιστοσελίδα, χώρισαν σωστά το κείμενο σε παραγράφους και συνέδεσαν τις προτάσεις του κειμένου με τη χρήση κατάλληλων συνδέσμων.
  • Επικοινωνία   

            Συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα τους, μοιράστηκαν τις ιδέες τους κι αποδέχτηκαν               την κριτική και τις απόψεις των συμμαθητών τους.

 • Συγγραφείς: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία ή να συζητήσετε σχετικά με την προσαρμογή και την εφαρμογή της, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

  Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 2-3 ατόμων κι αφήστε τους να γίνουν οι «ειδικοί» σε ό,τι αφορά μια συγκεκριμένη υποενότητα του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούν. Οι μαθητές θα πρέπει να αποφασίσουν από κοινού ποιες πληροφορίες θα συμπεριλάβουν στη συνεργατική ιστοσελίδα τους. Επίσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις εργασίες των υπόλοιπων ομάδων, να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική σε αυτές αλλά και να συμβουλεύσουν τους συμμαθητές τους για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βελτιώσουν τις εργασίες τους. Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια συνεργατική ιστοσελίδα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, καθώς και να μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους συμμαθητές τους μέσα από αυτή την εργασία.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

   

  Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν οι μαθητές δεν κατορθώσουν να την ολοκληρώσουν στο 6ο 50λεπτο μάθημα, μπορείτε να αφιερώσετε περισσότερα μαθήματα σε αυτή την εργασία. Καθορίστε με σαφήνεια τον στόχο της εργασίας κι εξηγήστε στους μαθητές τα κριτήρια με βάση τα οποία θα τους αξιολογήσετε.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

  Η συγκεκριμένη εργασία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν γλωσσικές δεξιότητες μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, καθώς και για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, ενθαρρύνοντάς τους να αναδείξουν ένα τμήμα του πολιτισμού και της ζωής τους.

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

   

  Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν εργαλεία ΤΠΕ στο γλωσσικό μάθημα.

  Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

   

  Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να ενταχθεί στη διδασκαλία της θεματικής ενότητας των ταξιδιών, η οποία εμπεριέχεται στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και προγράμματα ξένων γλωσσών των περισσότερων χωρών.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η συγκεκριμένη εργασία δημιουργήθηκε με στόχο να διεξαχθεί από μαθητές επιπέδου Β1 στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης (σύμφωνα με τον ορισμό των τομέων της εκπαίδευσης, όπως έχουν καθοριστεί από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες ).
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country