Raporlama ve Değerlendirme

Konsortium şeffaflık politikasını ve kalite garantisini taahüt eder.

Toplantı raporları ve diğer etkinlikler konsortiumu oluşturan her ülkenin dilinde yayımlanır. Bir diğer yandan, ürün kalitesiyle ilgili güvence vermek önemlidir. PETALL, teknoloji destekli TBLT de öğretmen eğitiminin kalitesini ve görev tabanlı dil öğreniminin verimini güçlendirmesi beklenen değerlendirme araçlarının geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır.

Araştırmalar ve Makaleler

Deneyimlerimizin paylaşımı ve bilgi üretimi

PETALL görevleri ve bu görevlerin uygulanmasıyla derlenen bilgilerin öğrenciler üzerindeki başarı analizi çok sayıda içerikte paylaşılmaktadır.

Teknoloji destekli görev tabanlı dil öğretimi

Teknoloji destekli görev tabanlı dil öğretimi uygulamalarının örneklerine, konsorsiyumu oluşturan on bir ülkenin kendi dillerinde çok yakında ulaşılabilecektir.