İlginç bir şehri ziyaret

Ek Bilgi

 • Name: İlginç bir şehri ziyaret
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Yazma Konuşma Dinleme Okuma
 • Duration: 90 dakika
 • Target language: İngilizce ya da herhangi başka bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

   

  PowerPoint ya da  Prezi sunumu http://prezi.comya da   http://www.brainshark.com/

  www.kahoot.itadresine dayanan sunum projeksiyon cihazı,, Internet bağlantısı, PCler ya da akıllı telefonlar  

 • ICT competences: Bir multimedya sunumu hazırlamak Bu multimedya gereçleri ile bir sunum yapmak İnternette ilgili bilgi bulmak
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Seyahat
 • I can...:

   

  Herhangi bir şehri anlatan bir yazı yazabilirim.

  Seyahat hakkındaki görüşlerimi açıklayabilirim ve  çeşitli seçenekleri avantaj ve dezavantajlarını sorgulayabilirim. .

  Yapılandırılmış durumlar ve kısa dialoglar içinde belirli bir seviyede akıcılıkla etkileşime geçebilirim.

   

 • Product: Bir Şehir Sunumu
 • Product requirements or prerequisites:

   

   

  Internet bağlantısı, PC

 • Process:

   

       Giriş – online seyahat tercihleri üzerine anket – İngilizce seviyelerine göre                         sadeleştirilmiş /öğrencilerin beğenilerine göre biraz değiştirilmiş sorulardan oluşan online    özgün anket ya da oylama sitesi  kullanarak.  (örneğin; google formları,                   https://docs.google.com/forms/)   (not: özgün anket telif hakkından dolayı mutlaka     bildirilmelidir) (10 dakika)        

   

  Okuma  - Şehrin/kasaban: herkes gelen bir turisti götürecekleri 3 yer seçmelidir – sonuçları araştırma yolu ile elde edin – en popüler 3 gezilecek yer –  bu yer hakkında neler söylenebileceği ve bir slide gösterisinin nasıl hazırlanacağı üzerine zihin haritası (  www.tonybuzan.com adresinde bununla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz)  (isteğe bağlı olarak: seçilen şehrin haritası yansıtılabilir ve öğrenciler gezilip görülecek yerleri söyledikçe harita üzerinde işaretlenebilir. Her bir oy için yeni bir daire çizilerek oylama daha görsel bir şekle sokulabilir.)  (20 dakika)

  Konuşma ve Dinleme – Senin şehrin: öğrenciler ikişerli gruplar halinde,  dünyanın, görmeye değer  herhangi bir yerini seçerler   (1-3 slayttan oluşan PP sunumu , eşlerden her ikisi de konuşma yapmak zorundadır.  Hazırlık: 15’+ödev/performans: sınıf mevcuduna göre ,gelecek  derste yaklaşık 30’– Diğer öğrenciler dinler ve bir sonraki aşamada elektronik kartpostal yazabilecekleri için not alırken, daha net bilgi almak adına sorular sorar.

         Yazma- İzlenecek Yol: kendinizinki dışında, en beğendiğiniz sehirden bir kartpostal              yazın. Arkadaşlarınızın sunumlarında duyduğunuz görülmeye değer yeri belirtin.                     (Öğrencilerin birbirlerini dinlemelerini sağlar) – bu bölüm ödev olarak da verilebilir (5              dakika)

 • Division of roles (optional): ikili çalışma
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

   

  CLIL yaklaşımı üzerinden set halinde  

 • Success factors or evaluation criteria:

   

  Öğrenciler dersin gerektirdiği ürün ya da çıktıları gerçekleştirmişlerse, önerilen ICT gereçlerini uygun bir şekilde kullanmışlarsa ve bu ders için oluşturulan  CERF kriterlerini gerçekleştirmişlerse, görevi başarıyla tamamlamış olurlar.

 • Authors: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

   

  Öğretmen,dersin giriş bölümünde kullanılacak soru setini hazırlamalıdır.  

 • Additional methodological or didactic comments:

   

   

  Öğrenciler herhangi bir teknik soruna karşı hazırlıklı olmak sunumlarının çıktılarını hazır bulundurmalıdırlar.  

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  Bu görev, coğrafya, tarih, resim/sanat ve diğer tüm içerikleri kapsayan disiplinler arası bir proje örneğidir ve öğrenci merkezli çalışmayı ve ICT becerilerini kapsayan CLIL yaklaşımını sunar.  

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Öğretmenlerin uygulamalarında TBLT ve CEFRyi adapte etmesini ve öğretim yaklaşımlarında ICTyi uygulamalarını sağlar.

   

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Bu görev üç dil becerisini (dinleme,yazma,konuşma) kapsar ve

  tüm seviyelere göre modifiye edilip kullanılabilir. Ayrıca, öğrenciler kendilerini daha özgür hissedecekleri etkinlikler içinde olacaklardır.  

         Bu görev, yukarıda sözü geçen çeşitli ICT kaynakları kullanarak gerçekleştirilebilir.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR seviyesi B1/B2

Tasks By Country