Suç Hikayesi

Ek Bilgi

 • Name: Suç Hikayesi
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Dinleme Yazma Konuşma Okuma
 • Duration: 90 dakika
 • Target language: İngilizce ya da herhangi başka bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  http://chogger.com/

  http://www.photoshow.com/home/start

  http://www.pixton.com/, http://www.bitmoji.com/ ya da karikatür yapımı içinherhangi bir program 

  power point sunussu ya da prezi (http://prezi.com) orhttp://www.brainshark.com/

  movie maker yazılım

  storybird.com

  PC ve projeksiyon makinesi

 • ICT competences: Windows Movie Maker, multimedya sunumları, karikatürler ve ses dosyalarıyla,video ya da ses kaydı formatında bir hikaye yayınlamak.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Suç hikayesi
 • I can...:

   

  Verilen bir konu hakkında hikaye yazabilirim.

  Hayal edilmiş bir olayın anlatımını yazabilirim.

  Bir konuşmacının dediklerini anlayıp anlamadığımı kontrol etmek için tamamlayıcı sorular sorabilirim.

  Geçmiş zaman kiplerini düzgünce kullanabilirim. (geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik)

 • Product: Kendi yarattıkları suç hikayesi video klipleri
 • Product requirements or prerequisites:

   

  CD oynatıcısı, Internet bağlantısı,video klip veya filmler yapmak için movie maker ya da benzer bir yazılım , PC, video kayıt cihazı.  

 • Process:

   

  Dinleme  - Öğrenciler CDden bir hikaye dinler ama öğretmen,  öğrencilerin hikayenin nasıl biteceğini tahmin etmeleri için kritik noktalarda CDyi durdurur.  Sınıf önerdikleribitiş senaryolarını tartışır ve birbirlerinin tahminlerini kıyaslar.    (5 dakika)

  Yazma (ikili çalışma) – öğrenciler ikişer ikişer ayrılır; her grup,öncelikle, dersin başında dinledikleri hikaye için yeni bir son üzerinde anlaşmalıdır  (bu son, ısınma bölümünde her bir grubun önerdiği sonlardan biri olabilir ya da tamamıyle farklı bir son hayal edip yazbilirler.)   (20 dakika)

  Dinleme  - öğrenciler hikayenin geri kalan kısmını dinlemeye devam eder ve hayat ettikleri ile asıl hikayeyi kıyaslar.   (10 dakika)

  Kelime ve dilbilgisi kontrolü –Öğretmen öğrencilere hikayenin metninin boşluklar içeren bir şeklini verir; öğrenciler boş yerleri kelimelerle doldurur ve dilbilgisi alıştırması yaparlar, örneğin geçmiş zaman kipleri, öğrencilerin ne tür ses efektleri duyduklarını kontrol edin (ağlama, çarpma, çarpışma ...)  (10 dakika)

  Ödevlendirme  –gruplar halindeki öğrencilere grupça ödev olarak yazacakları hikayede kullanmaları gereken kelimeleri içeren kağıtlar verilir. Hikayeyi yazdıktan sonra, öğrenciler, bir sonraki derste sunum hazırlamak için yukarıda adı geçen ICT gereçlerini kullanarak, hikayelerinin bir sunumunu hazırlar. Öğrenciler, diğer öğrencilere sormak için hikayeleri hakkında üç adet kavrama sorusu hazırlamalıdır. (5 dakika)

  Hikaye sunumu  - Gruplar kendi hikayelerini, sınıfın geri kalanına bir projeksiyon cihazı ve bir PC kullanarak, hikayeyi yüksek sesle okuyarak, sunarlar ve her grubun ödev olarak hazırladığı kavrama sorularını sorar ve cevapları isterler.   (20 dakika)

  Öğrenci değerlendirmesi – öğrenciler en çok beğendikleri hikaye üzerinde tartışırlar ve seçimlerinin doğruşuğunu ıspatlar.   (10 dakika)

          Kelime kontrolü (isteğe bağlı) –öğretmen verilen her anahtar kelimenin kullanıldığını           ve bütün öğrencilerin bu kelimeleri anladıklarını doğrular. Kelimelerin verilen çıktısı, her           bir  takımın kelimeleri anlamlarına eşleştirdikleri bir kontrol listesi olarak kullanılabilir.   .        (10 dakika)  

 • Division of roles (optional): İkili çalışma, grup çalışması
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

   

  Hikayeye kendileri bir son yazmak, yazılı formda tahminler yapmak gibi etkinliklerden oluşan set, öğrncilerimizin yaratıcılık ve yazma becerilerini geliştirmelerini amaçlar .

 • Success factors or evaluation criteria:

   

  Öğrenciler, ders son ürüne ya da dersin çıktılarına ulaşmışsa, yukarıda adı geçen ICT gereçlerini hatırı sayılır bir biçimde kullanmışsa ve CERFin bu ders için olan kriterler setine iyi bir şekilde karşılık verdilerse   görevi iyi bir şekilde yerine getirmişlerdir demektir.

 • Authors: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

  Önceden hikayeye aşina olun ve dersten önce teknik olarak kontrollerinizi yapın.

   Hikayenin metnini hazırlayın.

   Ne tür dilbilgisi yapılarının kazanılacağı ve ölçüleceği hakkında kafa yorun.

   Ders için, sadece kelimeleri değil aynı zamanda seçilmiş dilbilgi,si kalıplarını da içeren  metni bir cloze test olarak hazırlayın.

   Her öğrenciye yetecek kadar sayıda metnin kopyasını yaptırın.

   Ödev olarak kullanılmak üzere anahtar kelimelerle bir kağıt hazırlayın.

   Sınıfta sunulacak olan hikaye formatının  PC de düzgün çalışıp çalışmadığından emin  olun.

 • Additional methodological or didactic comments:

   

   

  Herhangi bir teknik hataya karşı öğrenciler hikayelerini yazılı şekilde de getirmelilerdir.  

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  Bu görev, öğrenci merkezli çalışmayı, öğrencilerin hayal güçlerini ve ICT becerilerini içeren yazma çalışmasına bir örnektir.Aynı zamanda yazma ve ICT becerilerini de geliştirir.

   

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Öğretmenleri, uygulamalarında TBLT ve CEFRyi adapte etmeye ve öğretim yaklaşımlarında ICTyi uygulamaya teşvik eder.

   

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Bu görev üç dil becerisini (dinleme,yazma,konuşma) kapsar ve tüm seviyelere göre modifiye edilip kullanılabilir. Ayrıca, öğrenciler kendilerini daha özgür hissedecekleri etkinlikler içinde olacaklardır.  

          Bu görev, yukarıda sözü geçen çeşitli ICT kaynakları kullanarak gerçekleştirilebilir.  

   

   

   

   

   

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR seviyeler B1/B2

Tasks By Country