Edinburgh’a bir seyahat planlanması

Ek Bilgi

 • Name: Edinburgh’a bir seyahat planlanması
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Okuma Konuşma Yazma
 • Duration: 3X60 dakika Bireysel durumlara ve çıktı düzeyine göre süre esnetilebilir
 • Target language: İngilizce ya da herhangi başka bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  PC, İnternet erişimi, çevrimiçi sözlükler, PowerPoint, projeksiyon cihazı

 • ICT competences: İngiltere’de belirli bir şehir ya da kasaba hakkında internet üzerinden bilgi edinmek/aramak. Akranları mekan ve etkinlik seçimi için ikna etmek üzere bulgulara dair kısa PowerPoint raporu hazırlamak
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): İngiltere’de bir şehir ya da kasabanın cazibe merkezlerini araştırmak.
 • I can...:
   • grup içinde etkin çalışabilirim
   • turistik bilgiler, cazibe merkezleri, tesisler vb. hakkında özgün çevrimiçi metinleri anlayabilirim
   • şehir/kasaba hakkında yapılan araştırma üzerine ikna edici bir sunum hazırlayabilirim
   • erek dilde kendimi başarılı bir biçimde ifade edebilirim.
 • Product: Akranlara sunulmak üzere bir PowerPoint sunusu oluşturmak. Alternatif olarak, bu görev geriye dönük olarak da gerçekleştirilip yapılan bir ziyarete dair rapor şeklini de alabilir ve öğrenciler ziyaret ettikleri yer hakkında kısa bir film hazırlayabilir.
 • Product requirements or prerequisites:

  Öğrenciler şehirdeki mekanlara ve tesislere, konaklama ve ulaşıma sözlük bilgisine halihazırda hakim olmalıdırlar. 

 • Process:
  • Öğrencilerden (grup olarak) göreve uygun internet sitelerini derlemeleri istenir.
  • Her bir internet sitesi için araştırılabilecek bilgiye dair kısa bir anahat oluşturulmalıdır.
  • Öğrenciler akran gruplarıyla bulgularını paylaşıp karşılaştırır
  • Gruplar, aldıkları dönütlere göre özgün internet sitesi listelerini gerektiğinde değiştirebilir
  • Bu aşamada, şehir/kasabaya başarılı bir gezi için gerekli öğeleri tespit etmek üzere detaylı çevrimiçi araştırma yapılır
  • Bu görevden elde edilen bilgi 4 slayttan uzun olmayacak bir PowerPoint sunusuna dönüştürülür
  • Görev için rol paylaşımı grup içerisinde müzakere edilir
  • Hazırlanan PowerPoint akranlara sunulur.
 • Division of roles (optional): İdeal olarak 4 ila 5 öğrenciden oluşan gruplar görev başlangıcında karşılıklı uzlaşma ya da öğretmenin uygun gördüğü biçimde oluşturulur Grup içindeki roller, gerektiğinde öğretmenin danışmanlığında müzakere edilerek belirlenir
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Gruplar sunumları izleyip dinleyerek beğendikleri ve beğenmedikleri özellikleri not ederler. Bu yorumlar bütün sınıf ile paylaşılır. Öğretmen görev boyunca kullanılan kilit sözcük ve dilbilgisi yapılarını belirtmeli ve dil ile ilgili zorluklarda yardımcı olmalıdır.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

  • ilgili sözcük ve dilbilgisi yapılarını anlamak
  • şehir hakkında uygun bilgiyi tespit etmek
  • kilit özellikleri vurgulamak üzere verileri süzmek
  • grup içindeki rolleri adil biçimde müzakere etmek
  • uyumlu ve akıcı davranışlar sergilemek
  • ikna edici olmak
  • akranların çalışmaları üzerine yapıcı eleştirilerde bulunabilmek
  • dönütlere gore davranarak gerektiğinde düzeltmeler yapmak
 • Authors: John De Cecco, Lindsay Dombrowski
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Öğrenciler halihazırda Internet araması görevleri, PowerPoint yazılımı ve grup çalışması becerilerine sahip olmalıdır. 

 • Additional methodological or didactic comments:

  Özellikle çevrimiçi arama sırasında harcanan zamanı kısaltmak için gerekenlere dair açık talimatlar sağlanmalıdır. Görevin tamamlanması sırasında sürecin her aşaması bu aşamalar için önerilen süreler belirtilerek başlatılmalıdır.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Sözcük bilgisi gelecekte yetişkin dil kullanımı ile ilintilidir.

  ICT becerileri, eğitimsel, sosyal ve iş amaçlı dil kullanımı için kilit becerilerdir.

  Bu görev başkalarıyla çalışmak için temel edinçleri gerektirir.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Bu görev, ICT’nin sınıf ortamına taşınmasını sağlar ve işbirliği içinde çalışmayı teşvik eder. Yaşam boyu öğrenme boyunca faydalı olacak, gerçek hayata dönük becerilerin geliştirilmesiyle öğrenci motivasyonu sağlanır. 

 • Reasons why this task travels well:

  Bu görev ulusal müfredat içerisinde yer alan dil edinçlerinin pek çok önemli özelliğini, ICT becerilerinin geliştirilmesini ve işbirliği içinde çalışmayı bir arada sunar.

  Ancak gerektiğinde müfredata dair kısıtlamalara uyarak görevin ürün ve becerilerinden ödün vermeksizin özel durum değiştirilebilir, uyarlanabilir ya da genişletilebilir. Yapılacak bir değişiklik CEFR düzeylerine uyarlanmalar yapmayı gerektirebilir. Gerçekten de bu görev için belirlenen özgün CEFR düzeyleri görevin uygunluk gösterdiği beceriler yelpazesine kısıtlama getirmemelidir. Öğretmenler hangi değişikliklerin gerektiğine karar vermek üzere mesleki uzmanlıklarını kullanacaklardır.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel referans düzeyilerini kullanarak TBLT

Tasks By Country