Okulunuz hakkında bir belgesel

Ek Bilgi

 • Name: Okulunuz hakkında bir belgesel
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Konuşma/ Dinleme/ Yazma
 • Duration: 3X60 dakika Bireysel durumlara ve çıktı düzeyine göre süre esnetilebilir
 • Target language: İngilizce
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  Video kamera ya da ses ve görüntü kaydedebilen benzer bir cihaz, video düzenlemeleri için PC, clipart, için İnternet, projeksiyon cihazı, İnternet erişimi, Youtube hesabı

 • ICT competences: Video kamera ile kayıt ve düzenleme, internet kullanımı, PC kullanımı.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Okulunuz hakkında bir belgesel hazırlamak
 • I can...:
  • grup içinde etkin çalışabilir ve bana verilen görevi gerçekleştirebilirim
  • uygun sözcük ve dilbilgisini kullanarak yabancı dilde bir kısa belgesel senaryosu oluşturabilirim
  • okulda akranlarımla ve yetişkinlerle röportaj yapabilirim
  • yorum ve onay almak üzere belgeseli akranlara ve öğretmen(ler)e sunabilirim
  • belgeselin son halinin düzenlenmesinde ve üretiminde yardımcı olabilirim.
  • belgeseli yerel ağa ya da Youtube’a yükleyebilirim
 • Product: Okul yerel ağına ya da internete yüklemek üzere çekilmiş bir belgesel
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Öğrenciler okuldaki tesislere dair sözcük bilgisine ve temel soru sorma becerilerine halihazırda hakim olmalıdırlar.

 • Process:

   

   

  • Öğrencilerden (grup olarak) belgesele neyin dahil edileceğini tartışmaları istenir. 
  • Grup tartışmalarında teklif edilen belgeselin anahatları akranlarla paylaşılır
  • Gruplar, aldıkları dönütlere göre özgün tekliflerini gerektiğinde değiştirebilir
  • Bu aşamada, bireysel gruplar içerisinde detaylı tartışma gerçekleştirilir.
  • Film çekme ve uygunsa röportajlar için öğrencilerin sınıf ortamını terk edebilmesi için izinler alınır.
  • Seçmek üzere filmler ve ses kayıtları izlenir
  • Seçilen malzemenin düzenlenmesi ve uygun biçimde grafiklerin eklenmesi gerçekleştirilir
  • Hazırlanan taslak belgesel akranlara ve öğretmene sunulur
  • Onaylanan son versiyon okul yerel ağına ya da internete yüklenir; örneğin Youtube.
 • Division of roles (optional): Görev başlangıcında karşılıklı uzlaşma ya da öğretmenin uygun gördüğü biçimde gruplar oluşturulur Grup içindeki roller, gerektiğinde öğretmenin danışmanlığında müzakere edilerek belirlenir
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

   

  Gruplar belgeselleri izleyip notlar alırlar. Yorum ve görüşler bütün sınıf ile paylaşılır. Öğretmen görev boyunca kullanılan kilit sözcük ve dilbilgisi yapılarını belirtmeli ve dil ile ilgili zorluklarda yardımcı olmalıdır.

 • Success factors or evaluation criteria:

   

   

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır: 

  • belgesel için gerekli bilgileri tespit etmek
  • “çalışma dökümü” oluşturmak
  • grup içindeki rolleri adil biçimde müzakere etmek 
  • uyumlu ve akıcı davranışlar sergilemek
  • bilgilendirici ve eğlendirici olmak
  • akranların çalışmaları üzerine yapıcı eleştirilerde bulunabilmek
  • dönütlere göre davranarak gerektiğinde düzeltmeler yapmak
  • tamamlanan belgeseli yerel ağa / internete yüklemek
 • Authors: John De Cecco
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

   

  Öğrenciler hâlihazırda video kaydetme ve düzenleme becerilerine sahip olmalıdır. Sunun ve birlikte çalışma becerileri de geliştirilecektir.

 • Additional methodological or didactic comments:

   

   

  Başlangıçta teknik yardım gerekebilir ve bunun için bütün sınıfa belgeselin biçim ya da biçemine dair bir gösterim ya da örneklendirme yapılabilir.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  ICT becerileri, eğitimsel, sosyal ve iş amaçlı dil kullanımı için kilit becerilerdir. 

  Bu görev başkalarıyla çalışmak için temel edinçleri gerektirir. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Bu görev, ICT’nin sınıf ortamına taşınmasını sağlar ve işbirliği içinde çalışmayı teşvik eder. Yaşam boyu öğrenme boyunca faydalı olacak, gerçek hayata dönük becerilerin geliştirilmesiyle öğrenci motivasyonu sağlanır. 

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Bu görev ulusal müfredat içerisinde yer alan dil edinçlerinin pek çok önemli özelliğini, ICT becerilerinin geliştirilmesini ve işbirliği içinde çalışmayı bir arada sunar.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel referans düzeyilerini kullanarak TBLT

Tasks By Country