Noktası Noktasına

Ek Bilgi

 • Name: Noktası Noktasına
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Dinlediğini / okuduğunu anlama becerileri Konuşma/telaffuz becerileri Bilgi toplama ve işleme
 • Duration: 120 dakika(yaklaşık 2 ders saati)
 • Target language: İngilizce ya da herhangi başka bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Kaynaklar :

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/ dünya tarihi zaman çizelgesi

  ya da önemli bilgileri veya tarihleri gösteren herhangi bir web sitesi 

   Noktası noktasına bir yol oluşturmak için http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html ya da benzer web siteleri

  Ses kaydı için Voki  

  http://www.voki.com/mywebsite.php

  Örneklere bakmak için herhangi bir tek dilli online sözlük

 • ICT competences: · Herhangi bir resmi yüklemek veya üzerinde değişiklik yapmak için online bir program ve bu programın fonksiyonlarını kullanabilmek · Sayılarla bağlantılı bilgileri web de bulma becerisini geliştirmek ve pekiştirmek · Voki kullanarak sözlü bireysel sunum hazırlamak
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Sayıların ya da tarihi olayların tarihlerini okuma ve dinleme, başka bir derste/metinde tartışılan bir konunun müfredatlar arası entegrasyonu
 • Product requirements or prerequisites: Ana dilde sayma yetkinliği, etkinliğin dayandığı ön bilgi (örneğin tarih bilgileri, sınıf arkadaşları hakkında bilgi….)
 • I can...:

  A2

  en acil ilgilendiren konularla ilgili cümleleri ve sıklıkla kullanılan kalıpları anlayabilirim   (örneğin  en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya, iş, 100e kadar sayılar).

  aşina olduğum ve rutin konular hakkında bilgi gerektiren basit ve rutin görevlerde bilgi alışverişinde bulunabilirim. 

  kısa ve etkili bir yolla bilgiye ulaşabilirim. 

  sayı bilgisi gerektiren çağrı merkezlerine cevap verebilirim. 

  iş, okul, eğlence alanlarında karşılaşılan bildik konulardaki ifadeleri ana hatlarıyla ve 1000e kadar sayıları anlayabilirim.

  dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim.

  Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla basit bağlantılı bir metin üretebilirim.

 • Product: Hedef dilde dolaylı sayma yetkinlik edimini ve içerikte bulunan diğer konuların müfredatlar arası bilgiyi kanıtlayan resim
 • Product requirements or prerequisites:

  Ana dilde sayma yetkinliği, etkinliğin dayandığı ön bilgi (örneğin tarih bilgileri, sınıf arkadaşları hakkında bilgi….)

 • Process:

  ÖN-GÖREV ETKİNLİĞİ

  ·         Öğrencilere daha önce hiç noktaları birleştirme bulmacası çözüp çözmediklerini sorun.

  o   Daha önce noktaları birleştirme bulmacası tamamlamışlar mı ?

  o   Eğer tamamladılarsa beğenmişler mi?

  o   Noktaları birleştirme bulmacaları nereden temin edilebilir?

  ·         Öğrencilere bir noktaları birleştirme etkinliği gösteri. (  örneğin  http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)

  ·         Sonuçların matematiksel işlemlerin sonuçları olabileceğini açıklayın: Dört işlem simgelerini tekrar edin veya tanıtın +, -, x, :, =

  ·         Öğrencilere Mollica’nın nokta birleştirme örneğini gösterin, ya da bulmacayı kendileri yapsın diye çıktısını dağıtın.

  o   Mollica’nın örneğinde noktalar ileri doğru giden sayı düzenine göre birleştirilmez, öğretmen sınıfa yönergeleri okumalı ve öğrencilerde takip etmelidir.  

  ·         Sayılar matematiksel işlemlerin sonucu olabilir: Dört işlem simgelerini tekrar edin veya tanıtın +, -, x, :, =

  GÖREV

  Hedefler : Daha önceden başa çıktıkları konuların içeriğini ve sayıları tekrarlamak için öğrenciler bir nokta birleştirme etkinliği hazırlar.   

  1)      Sınıfı 3/4erli gruplara ayırın, her grup cevapları sayı olan 20 soruluk set hazırlar. Cevaplar, özellikle anadil fonolojisine yabancı fonemlere sahip olan sayı kelimeleri ve sayıların içsel düzen problemlerini içermelidir.

  2)       Öğrencilere etkinliğin hazırlanmasında takip edilecek kuralları verin: 

  EFL İÇİN KAPSANMASI GEREKEN SAYILAR

  a.       Onluklar ve basamaklar arası ayırım (e.g. kırk dokuz  ve doksan dört)

  b.      Aynı basamaklı fakat onlar basamağı farklı olan sayılar arası ayırım  (e.g. elli iki ve seksen iki)

  c.          Dişe sürten sessiz /θ/ ve  sessiz labiodental /f/  arası ayırım (E.g. thirty and forty)

  d.      Uzun ya da kısa telaffuz edilen ünlü harfler  arası ayırım (e.g. -ty and -teen)

  İÇERİLECEK SORULAR  (öğrencilerin seviyelerine göre 20 (A2) veya daha fazla soru üretmeleri istenebilir) 

  Mollca’nın örneğinde olduğu gibi okunması için bir sayı listesi verirsek,A2 öğrencileri çalışabilecekleri 50-birleştirme listesi hazırlayabilirler, ama öğrencilerin sayıları dinlemesini istersek, Ongaro’nun deneyinde (2014) gösterildiği gibi A2 seviyesine ‘0 adet yeterli gelir. Dinleme etkinliği büyük bir konsantrasyon gerektirir, daha fazla miktarda sayı dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına ve hata yapmalarına neden olabilir.    

  a.       En az 5 tane matematik işlemi (öğrenciler daha sonra sonuçları hesaplamak zorundadırlar.)

  Örnek: (13-3):2=...

  b.      En az 2 adet önemli tarih ve sayı içeren ifade. 

  Örnek:  2. Dünya Savaşı, Almanya Polonya’yı 1939’da işgal ettiğinde başladı.  

  c.       En az 2 adet önemli tarih ve sayıları içeren soru. 

  d.       Daha önceden üzerinde çalıştığınız bir konu hakkında en az 5 soru…  (müfredatlar arası konulardan seçim yapmak öğretmene kalmış örnek: Eğer öğrenciler fen dersinde yanardağları işledilerse, magmanın kaç derece sıcaklıkta olduğu sorulabilir… Öğrenciler boşluk doldurma yeterliliğine sahip olmalıdır)  

  e.        Sınıfta paylaşılmış bilgilerden en az 2 adet   örnek:  Bu okulda 150den fazla öğrenci vardır.

  f.        En az 2 adet sıra sayısı içeren öğe örnek: Mario’nun doğum günü …….. Mayıstadır.

  Önemli günler hakkında bilgi edinmek için internet siteleri kullanılabilir. Örneğin; http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  2)      Her grup, online bir gereç kullanarak noktaları birleştirme etkinliği hazırlar.   (http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html ya da benzer bir program) ya da  Photoshop

  a.       Resmi seçip yükleyin.

  b.      Sayıları ve eğer mümkünse noktaların sıklığını üzerine değişiklikler yapın. Resmin kolay bir şekilde anlaşılmadığından emin olmak için sayılar yol üzerinde zor dönüş noktaları üzerinde sıralanmalıdır ki öğrencinin sayıları tanıma yetisi daha iyi test edilebilsin.

  c.       Sesleri kaydetmek için Voki kullanın(www.voki.com)  

  3)      Öğretmen, grupların hazırladığı noktaları birleştirme etkinliklerini toplar, fotokopilerini alır ve diğer gruplara dağıtır.

  4)      Gruplar sırayla voki kayıtlarını dinler ve yarışma başlar. Diğer grupların hazırlamış olduğu bütün noktaları birleştirme etkinliğini hatasız tamamlayan grup yarışmayı kazanır.

    Jmatch of Hot Potatoes gibi yazılımların kullanımıyla, etkinlik okuma ve eşleştirme etkinliği olarak da hazırlanabilir, ki bu da etkinliği daha etkileşimli kılar. Öğrenciler sayı kelimelerini hatırlamak ve listede yazılı olan Arapça sayıyla bağlantılı noktaya ulaşmak zorundadırlar.  Bu tür etkinlik daha fazla sayıyla sunulup bilgisayar üzerinde gerçekleştirilebilir.

  ÖN-GÖREV ETKİNLİĞİ

  ·         Öğrencilere daha önce hiç noktaları birleştirme bulmacası çözüp çözmediklerini sorun.   

  o   Daha önce noktaları birleştirme bulmacası tamamlamışlar mı ?

  o   Eğer tamamladılarsa beğenmişler mi?

  o   Noktaları birleştirme bulmacaları nereden temin edilebilir?

  ·         Öğrencilere bir noktaları birleştirme etkinliği gösteri. (  örneğin  http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)

  ·         Sonuçların matematiksel işlemlerin sonuçları olabileceğini açıklayın: Dört işlem simgelerini tekrar edin veya tanıtın +, -, x, :, =

  ·         Öğrencilere Mollica’nın nokta birleştirme örneğini gösterin, ya da bulmacayı kendileri yapsın diye çıktısını dağıtın.

  o   Mollica’nın örneğinde noktalar ileri doğru giden sayı düzenine göre birleştirilmez, öğretmen sınıfa yönergeleri okumalı ve öğrencilerde takip etmelidir.  

  ·         Sayılar matematiksel işlemlerin sonucu olabilir: Dört işlem simgelerini tekrar edin veya tanıtın +, -, x, :, =

  GÖREV

  Hedefler : Daha önceden başa çıktıkları konuların içeriğini ve sayıları tekrarlamak için öğrenciler bir nokta birleştirme etkinliği hazırlar.   

  1)      Sınıfı 3/4erli gruplara ayırın, her grup cevapları sayı olan 20 soruluk set hazırlar. Cevaplar, özellikle anadil fonolojisine yabancı fonemlere sahip olan sayı kelimeleri ve sayıların içsel düzen problemlerini içermelidir.

  2)       Öğrencilere etkinliğin hazırlanmasında takip edilecek kuralları verin: 

    EFL[1]İÇİN KAPSANMASI GEREKEN SAYILAR

  a.       Onluklar ve basamaklar arası ayırım (e.g. kırk dokuz  ve doksan dört)

  b.      Aynı basamaklı fakat onlar basamağı farklı olan sayılar arası ayırım  (e.g. elli iki ve seksen iki)

  c.          Dişe sürten sessiz /θ/ ve  sessiz labiodental /f/  arası ayırım (E.g. thirty and forty)

  d.      Uzun ya da kısa telaffuz edilen ünlü harfler  arası ayırım (e.g. -ty and -teen)

  İÇERİLECEK SORULAR  (öğrencilerin seviyelerine göre 20 (A2) veya daha fazla soru üretmeleri istenebilir) 

  Mollca’nın örneğinde olduğu gibi okunması için bir sayı listesi verirsek,A2 öğrencileri çalışabilecekleri 50-birleştirme listesi hazırlayabilirler, ama öğrencilerin sayıları dinlemesini istersek, Ongaro’nun deneyinde (2014) gösterildiği gibi A2 seviyesine ‘0 adet yeterli gelir. Dinleme etkinliği büyük bir konsantrasyon gerektirir, daha fazla miktarda sayı dinleyicilerin dikkatinin dağılmasına ve hata yapmalarına neden olabilir.  [1] For Italian: numerlogs with sounds like /kw/, /t/ E.g. cinque, dieci, quattro, quindici; discrimination between short and long consonants E.g. sessanta settanta novanta; different form ( -dici not -dieci ) and  inverse order of tens and unities from 11 to 16 E.g.: uno undici, quattro quattordici, cinque quindici, sei sedici order tens and units from 17 to 19 but with inserted letters E. g: diciassette, diciotto, diciannove.

  For German: inverse order of tens and unities: E.g: zweiundzwanzig vs. twentytwo

  For French: vigesimal base:  quatre-vingt-dix  

 • Division of roles (optional): Farklı eğilimlerden öğrenciler, yazılım, dilsel konular, matematiksel konular, dersin içeriği, bilgiye ulaşma, iyi telaffuz gibi konularla başa çıkabilmek için bir araya getirilmelidir. Birbirlerinden strateji öğrenecek ve yeni becerilere geçiş yapacaklardır. Öğretmenlerin, öğrencilerinin becerilerini, ihtiyaçlarını ve güçlü taraflarını öğrenebilmeleri açısından yararlı olacaktır).
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Ödevlendirme  –  Öğrenciler, anne babaları ve ailelerinin diğer üyeleri  ile noktaları birleştirme etkinliğinin sözlü versiyonunu yapak için teşvik edilmelidir. Bu durum sayıları dinlemelerini, söylemelerini ve tekrarlamalarını pekiştirir. 

  İçerikte kelime kullanımı – Öğretmen, eksik sayılardan oluşan etkinlikleri   

  Örnek:   Bu gün ...........

  Bir çok öğretmeniniz  .......(1980-1989, 1990-1999 çözüm: seksenlerde ya da doksanlarda) doğmuştur.

  Rol yapma: yerel bir pazar yerinde alışveriş yapma, ürünlerin fiyatlarını ve ağırlıklarını sorma.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğretmen değerlendirmesi –  Öğretmen, listeleme yarışında ilk bitiren gruba ödül verir.  

  Öğretmen görevleri denetler ve bahsi geçen kritere göre liste oluşumundaki zorluk derecesine göre grupları takdir eder.

  +++ ++ +
  Görev tasarımı:
  Dilbilgisel doğruluk
  Telaffuz
  Belirtilen şartlara uygunluk
  Görevin çözümü
  Tamamlanan desen

   

  Olası noktaları birleştirme etkinliği akran değerlendirmesi – Öğrenciler en zorlayıcı olan noktaları birleştirme etkinliğini belirler.

 • Authors: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Acknowledgements: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity in Mosaic vol. 10, No.4 Winter 2008 pp. 22-23 By permission of the Author and Editor Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni. Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL in RiCognizioni No:2 Winter 2014 pp. xx-yy http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Resimlerin akıllıca seçimi: çok fazla açıklayıcı olmamalı yoksa öğrenciler dinlemeden veya okumadan, sadece tahmin ettikleri resmin profilini takip ederek noktaları birleştirirler.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Görevi tamamlamak için net bir son teslim tarihi belirleyin. Öğrenciler2. Aşamanın sonunda bitirememişlerse, evde tamamlayamazlar Daha uzun bir ders öngörün.

  Görevin amacını ve değerlendirme kriterini net bir biçimde belirtin.

   ( sınıf arkadaşları için bir etkinlik hazırlama, yazılı hallerini ve Arapça sayıları görerek sayıları dinleme, belirli bir kültürel konu hakkındaki sorunun tarihini söyleme, Arapça numalardan oluşan noktalama etkinlikleri içinden seçim yapma) 

  Genel kültür sorularının değerlendirme kriterini açıklayın, yoksa öğrenciler kendi yorumları ile sonuca ulaşacaklardır, örneğin dil alanında çok karıştırılan tarih söyleme

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Bu görev, yabancı dil programlarında çok fazla pratiği yapılamayan sayıları dinleme ve söyleme becerilerini geliştirmek için oluşturulmuştur. Mollica’nın uzun yaşam tecrübesi noktaları birleştirme yoluyla öğrenimin etkili olduğunu gösterir; Ongaro’nun deneyimi bunu kanıtlar;  genellikle beklenenden daha fazla dile özgü olan, sayı kelimelerinin yapısı ve sesleri hakkında daha fazla yansımayı teşvik etmek için “oyunu kendin yarat” işlevini ekledik

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Bu görev,birçok ulusal müfredatta ve yabancı dil programlarında uygulanabilir ve farklı yaş gruplarına kolayca adapte edilebilir.

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  This task can be introduced in most national syllabuses and foreign language programmes and can be easily modulated according to age of students.

   

Tasks By Country