Cennet Gibi Yerler

Ek Bilgi

 • Name: Cennet Gibi Yerler
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Yazma/ Okuma
 • Duration: 135 dakika
 • Target language: İngilizce/ Almanca/ Macarca
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Internet bağlantısı; Internet ulaşımı tüm katılımcılar için internet ulaşımlı PC

  Arama motorlarından veya diğer resim kaynaklarından bulunmuş ücretsiz resimler 

 • ICT competences: • Resim bulmak için internet taraması yapmak • Resimleri indirmek • Veya akıllı telefon, dijital kamera ve benzeri aygıtlarla resim çekmek • Çevrimiçi sözlük kullanmak • Kelime işlemci kullanmak • E-posta gönderip almak
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Cennet gibi Yerler / Düşlerimdeki Yer
 • I can...:
  •  internet kullanarak bulunmak istediğim yerlerin resmini bulabilirim.
  • çevrimiçi sözlük veya Wikipedi gibi kaynakları kullanabilirim.
  • ikirlerin tutarlı bir şekilde bağlandığı bir metin yazabilirim. 
  • basit fikirleri sınıf arkadaşlarıma aktarabilirim.
  • bir resme uyarlayarak cennet gibi bir yer hakkındaki fikirlerimi ifade edebilirim.
  • detaylı bir şekilde duygularımı tanımlayabilirim.
  • rüyalarımın yeri hakkında sorular sorabilirim.
  • ilgi alanımla ilişkili soruları okuyabilirim.
  • Dilin gerçek kullanımını anlayabilirim.
  • Sınıf arkadaşlarımın rüya yerleriyle ilgili soruları cevaplandırabilirim.
 • Product: Sınıf arkadaşları ve öğretmene gönderilecek cennet gibi bir yer ile ilgili anket
 • Product requirements or prerequisites:

  Öğrenciler

  • internette resim arayıp bulmayı
  • e-posta programına sorular yazmayı
  • görmek istedikleri hayali veya gerçek bir yer ile ilgili soru oluşturabilmeyi
  • tutarlı bir şekilde cevap vermeyi
  • çevrimiçi sözlük kullanmayı bilmelidir.

  Ayrıca cevap vermek için uygun kelime ve ifadeleri de kullanabilmelidir.

 • Process:
   • öğretmen sınıfa amaçları açıklar
   • süreçte birlikte çalışacak beş veya daha fazla öğrenciden oluşan gruplar kurulur
   • öğretmen öğrencilere internetten ziyaret etmek istedikleri bir yerin resmini bulmalarını veya böyle bir fotoğraf çekmelerini söyler
   • öğrenciler
    •  internetten resim bulup indirir veya kendileri çeker
    • Görev için en uygunu seçer
    • Bu cennet gibi yer ile ilgili beklentiler hakkında soru hazırlar
    • Bu soruları bir e-posta programına VEYA bir Google formuna (https://docs.google.com/forms/)yazar
    • Anketi en az dört sınıf arkadaşına yollar (grubunun tüm diğer bireyleri)
    • Arkadaşlarının kendine yolladığı beklentilerini okur
    • Arkadaşlarının sorularını cevaplar ve geri gönderir / Google formunu tamamlar
    • Öğretmenine soru ve cevapları yollar / soruları ve cevapların özet/analizlerini yollar

   Öğretmen bunları düzelterek öğrencilere geri yollar 

 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

  Sınıfta aşağıdaki konularla ilgili konuşulabilir

  • Cennet gibi bir yer nasıldır?
  • Böyle bir yer bulmak neden zordur?
  • Orada olsam nasıl olurdu?
  • Cennet gibi bir yerin olmazsa olmazları nelerdir?

  Görevin değerlendirilmesi  

 • Success factors or evaluation criteria:
  • Görev aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

   • Öğrenciler cennet gibi bir yer hakkındaki beklentileri ile ilgili soru oluşturabilirler.
   • Anketler anlamlıdır ve en az dört öğrenci tarafından doldurulmuştur.
   • Anketlerle ilgili raporlar cevapları düzgün bir şekilde özetler / analiz eder.

   Anketlerdeki sorular kendi bağlamlarında özgün ve anlamlı ve rapor alınan cevapları içeren bilgilerle tutarlı ise görev kusursuz tamamlanmış demektir.

   Anketteki sorula anlaşılmaz / cevaplaması imkansız ve raporun bilgi ve tutarlılığı eksikse görevin tamamlanması yetersiz olarak tanımlanır.

 • Authors: Ilona Fried, Ch. Doil-Hartmann
 • Acknowledgements: Bu örnek Roland Buehs’in önerisi etrafında geliştirilmiştir
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Görevi yapmadan önce öğrenciler soru sormayı öğrenmiş olmalıdır.

  Tüm grupların internet bağlantısı ve gerekli teknik malzemesi bulunmalıdır.

         Destek ve düzeltmenin zaman alacağını hesaba katarak altyazı için yeterli zaman ayırınız .

 • Additional methodological or didactic comments:

   Öğrenciler,

  • gerçekten muhteşem yerleri gösteren resimler seçmelidir.
  •  bu yerleri tanımlayabilmelidir.

  Görev öncesi güzel bir yer hakkında konuşmak öğrencilere görev hakkında bir fikir verebilir. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:
   • öğrenciler beklentilerini ve duygularını ifade etmeyi öğrenir
   • soru sorma yapılarını öğrenir
   • e-posta program kullanmayı ve belge eklemeyi öğrenir
   •  internette bilgi arayıp bulmak ilgi çekicidir ancak kontrol altında öğrenilmelidir

   Birbirlerinin cennet gibi bir yer hakkındaki fikirlerini öğrenmek öğrencilerin birbirini daha iyi tanıması için de iyi bir fırsattır.   

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Internet kullanımı ve e-posta gönderimi günümüz dünyasının vazgeçilmezidir.

          Kelimelerin kullanımı da öğrencilerin kelime gücüne katkı sağlar.  

 • Reasons why this task travels well:

  Bu görev herhangi bir düzeydeki sınıfta herhangi bir konuda kullanılabilir. Her müfredata da uygundur.  

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT yeterliklerinde olduğu gibi, medya okuryazarlığı da CEFR’ın kapsamında olduğundan, bu görevde yazma yetilerine yer verilmiştir.

Tasks By Country