Bir Wiki Oluşturma

Ek Bilgi

 • Name: Bir Wiki oluşturma
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A2, B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Yazma/Okuma
 • Duration: 6*50 dakika
 • Target language: İngilizce veya herhangi bir dil
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  PC, İnternet erişimi, detaylı tanım içeren çevrimiçi sözlükler. Google görseller; çevrimiçi sözlükler; Google, Wikipedia ve grubun seçtiği kültürel başlığa bağlı olarak herhangi başka bir çevrimiçi ansiklopedi. Wikispaces (wiki oluşturma sitesi)

 • ICT competences: Bir konu hakkında internet üzerinden bilgi edinmek/aramak. Microsoft Word, Word for Mac ve Wikispaces.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Ülkenizdeki belirli bir kültürel konuyla ilgili bir wiki hazırlayın.
 • Product requirements or prerequisites: Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve bir kelime işlem ICT aracı (Mac ve Wikispaces Microsoft Word gibi) kullanımına aşina olması gerekir.
 • I can...:

   

  •  Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim.
  • Sık kullanılan günlük ya da işle ilgili sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim
  • Mektuplardaki olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.
  • Bir görevi yerine getirmeme yardımcı olacak uzun bir metin ya da birden fazla kısa metin içerisinde ihtiyacım olan bilgiyi tespit edebilirim.
  • Fikirler, planlar ve eylemlere dair sebep ve açıklamaları kısaca bildirebilirim.
 • Product: Sınıf arkadaşlarına eldeki konuyla ilgili ek bilgi vermek için geçerli müfredat konuyu uygun bir konu hakkında Wiki-sitesi.
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Öğrencilerin konunun sözcük bilgisi ve bir kelime işlem ICT aracı (Mac ve Wikispaces Microsoft Word gibi) kullanımına aşina olması gerekir.

 • Process:
  • 2-3 öğrenciden oluşan gruplar kurun. Sınıfın durumuna bağlı olarak gruplarda düzey olarak daha zayıf öğrencilerle daha iyi durumdaki öğrencilere birlikte yer verebilirsiniz.
  • Ülkenizin kültüründen yabancı öğrenciler için ilginç olabilecek bir konu seçin.  Yaşadığınız ülke ile geldiğiniz ülke aynı değilse ikisinden birini de seçebilirsiniz. Grup olarak konuya birlikte de karar verebilirsiniz. Her zaman bulduğunuz kaynakların uygun ve güvenilir olup olmadığını öğretmen ile kontrol edebilirsiniz
  • Seçtiğiniz kültürel konu ile ilgili çevrimiçi araştırma yapın: Wikipedia ve diğer online ansiklopedileri kullanabilirsiniz.
  • Grup ile: Wiki için bir yapı üzerinde karar verin.
  • Grup ile: ayrıca hangi bilgilerin alakalı olduğuna karar verin.
  • Grup içi görev paylaşımı yapın: Örneğin: konu bir milli bayram ise, bir üye anlamını bir diğeri nasıl kutlandığını ve üçüncü üye ise tarihini araştırabilir.
  • Her üye sorumlu olduğu başlığı wikiye yazsın. Bir kullanıcı dostu, ücretsiz, çevrimiçi, wiki sayfası için Wikispaces kullanın.
  • Her grubun wiki girdisinin sonunda kaynakçaya adanmış bir bölüm yer almalıdır: Hangi kaynağa hangi tarihte erişildiğine dair alfabetik bir düzenleme ile atıflara yer verilmelidir.
 • Division of roles (optional): Grup çalışması
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

  Gruplar birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirir ve proje üzerinde düşüncelerini yansıtmak için bir anket doldurur.

  Gruplar birbirlerinin çalışmalarını gözden geçirir ve kısa ve ana unsurlara yer veren bir geribildirim formu kullanarak şu açılardan wiki sayfalarını değerlendirir: bilgilerinin anlaşılırlığı ve öğrenilen yeni bilgiler.

  Anket öğrenilen yeni içerik ve içeriğin iyileştirilmesi için planlara dair kendini değerlendirme unsurları içermelidir.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirdiğinde başarılı sayılır:

  • Araştırdıkları konu üzerinde el bilgi paylaşabilmek ve konularında bir wiki için kısa bir girdi yazmak;  aşağıdaki ölçütlere ulaşmak:
  • İçerik: Özgün bir metin yazılması
  • Sözcük bilgisi: Konu ile ilgili sözcük bilgisi ve ifadelerin kullanılması
  • Dilbilgisel uygunluk: Daha karmaşık dilbilgisi yapıları ve ifadeleri kullanılması; sözcük bilgisi ve cümle yapılarının anadilden asgari düzeyde etkilenmesi. Öğrencilerin doğru söz dizim ve fiil çekimleri kullanması ve yazımında yazım denetimi ile düzeltilmesi (Microsoft ya da Mac Word’de olduğu gibi).
  • Bağdaşıklık:  Wiki girdilerine uygun bir giriş yazılması ve metnin uygun biçimde paragraflara ayrılması ve uygun bağlaçlarla cümlelerin bağlanması.
  • Etkileşim: Küçük ve büyük gruplar içerisinde etkin olunması, gruplar içerisinde fikirlerin paylaşılması ve diğerlerinin fikirleri ve eleştirilerinin kabul edilmesi.
 • Authors: MarijaDragutinovic& Nathalie van Kampen. Daha fazla bilgi ve bu görevin uyarlanması için iletişim: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

   

  Öğrencileri 2-3 kişilik gruplara bölün ve eldeki konunun belirli bir alt başlığıyla ilgili uzman olmalarına izin verin böylece ilgili bilgilere birlikte karar verebilirler. Birbirlerinin çalışmaları üzerinde düşüncelerini paylaşmaları ve birbirlerine yapıcı geribildirim ve ipuçları vermek gerekir. Birlikte bu alt konu hakkında birlikte yazabilmeleri ve bu ürün ile sınıf arkadaşları ile kendi bilgilerini paylaşabilmeleri gerekmektedir.

 • Additional methodological or didactic comments:

   

  Görevin tamamlanması için zamanı dikkatli ayarlayın. Öğrencilerin bu görevi altıncı elli dakikada tamamlayamaması durumunda Wiki görevi için ek ders yapılması gerekebilir. Görevin amacını ortaya koyarken hassas davranın ve değerlendirme ölçütlerini açıklayın.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

  Bu görev ICT kaynakları kullanarak dilsel edinçleri ve öğrencileri kültürlerinin ve yaşamlarının bir bölümünü diğer öğrencilerle paylaşmaya teşvik ederek sosyal edinçleri geliştirmek üzere oluşturulmuştur. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

  Öğretmenleri ICT kaynaklarının dil eğitiminde kullanmaya iter.

  Öğretmenleri, uygulamalarında TBLT ve CEFR referanslarını kullanmaya teşvik eder.

 • Reasons why this task travels well:

   

  Bu görev seyahat teması içerisinde müfredata eklenebilir. Bu tema pek çok ulusal müfredat ve yabancı dil eğitimi programı içerisinde yer almaktadır. 

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: CEFR genel referans düzeylerini kullanarak TBLT Kamusal alanı (alanların CEFR tanımlarına göre) dikkate alan B1 görevi.
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country