Kurs za nastavnike

Jedan od naših ciljeva je da pružimo obuku za nastavnike kako bi ih ohrabrili da koriste aktivnosti zasnovane na projektnim zadacima i uz upotrebu tehnologije u učionici. Svaka visoko obrazovna institucija nudi nacionalni kurs koji govori o projektu i njegovim izvorima, pomaže nastavnicima da kreiraju, razviju i implementiraju sopstvene aktivnosti, pokazuje kako saraživati sa kolegama iz drugih zemalja, i razmenjuje svoje ideje i predloge na temu TBLT nastave sa svojim kolegama i stručnjacima.

Molimo pogledajte kurseve koji su do sada predloženi:

Institut za obuku nastavnika Bremen

Tasks for TBLT and ICT-integrated Foreign Language Learning   DE…

Univerzitet Patras

Ανακαλύπτοντας ξανά την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στην εποχή των…

Univerzitet u Granadi

TBLT i ICT: PAN-EVROPSKA PERSPEKTIVA Η ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ…

Univerzitet u Torinu

CT i CLIL – Aktivnosti zasnovane na zadacima pri učenju…

Eotvos Lorand univerzitet

ICT i TBLT – Upotreba projektnih zadataka u nastavi stranih…

Univerzitet u Amsterdamu

Rad sa projektnim zadacima. Savremena nastava stranih jezika, Evropski jezički…

Univerzitet Algarve

TBLT PODRŠKA NOVIM INFORMACIONIM TEHNOLOGIJAMA ZA KOMUNIKACIJU Η ΕΡΓΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ…

University of Belgrade

TBLT U CLIL PROCEDURI – NOVE MOGUĆNOSTI U BILINGVALNOJ NASTAVI…

Gazi univerzitet

Pronađi sopstveni put kroz TBLT uz pomoć ICT alata Ανακαλύψτε…

Univerzitet u zapadnoj Škotskoj

TBLT u nastavi modernih jezika Birleşik Krallık Ulusal Raporu to…