Додатне информације

 • Name: Kuvanje
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B2
 • Linguistic dimension - Skill(s): Slušanje / Pisanje / Govor
 • Duration: 90 minuta
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  YouTube klip One Pot Chef, David Chilcott iz Australije https://www.youtube.com/watch?v=lx_hhWyiRVs

  on-line slikovni rečnik http://visual.merriam-webster.com/food-kitchen.php

  online rečnik http://dictionary.reference.com/

  PowerPoint ili neki drugi sličan program (Prezi, Keynote, Google slides, Emaze, Sway, itd.)

  Windows Movie Maker ili neki drugi sličan program

  Projektor

  PC

  Mobilni telefoni/kamere za snimanje video zapisa + opciono  selfie-stick, tripod ili neka druga konfiguracija koja podržava telefon/kameru

 • ICT competences: Traženje određenih informacija po internetu Pravljenje video klipova uz pomoć Windows Movie Maker ili nekog sličnog programa Korišćenje mobilnih telefona/kamera u obrazovne svrhe Korišćenje on line rečnika
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Kuvanje kod kuće
 • I can...:

  Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom.

  Mogu aktivno učestvovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja mišljenja.

  Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za oblast vlastitoga interesa ( u ovom slučaju na temu hrane i kuvanja)..

  Mogu objasniti svoja mišljenja o nekoj aktuelnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

 • Product: Kratak video zapis učenika kako kuvaju u svojoj kuhinji
 • Product requirements or prerequisites:

   

   

  Internet pristup, Windows Movie Maker ili software za pravljenje video klipova ili filmova, PowerPoint ili slično, online rečnik sa definicijama, PC, uređaj za snimanje video zapisa

 • Process:

  Pustiti video klip dva puta kako bi predstavili temu učenicima koji oni potom gledaju i slušaju pažljivo (2x3 min)

  Provera razumevanja –Nastavnik daje kviz učenicima kako bi proverio/la njihovo razumevanje video klipa. Kviz može da sadrži vežbe sledećeg tip: tačno/netačno odgovore, promeni red reči u rečenici, upiši reč koja nedostaje (15 min)

  Pregled vokabulara (grupni rad) – učenici su podeljeni u 4 grupe; svaka grupa sluša i zapisuje set reči koje su im dodeljene na početku zadatka. Set reči koji im se dodeljuje su glagoli koji se odnose na aktivnosti kuvanja, reči koje se odnose na sastojke, pridevi koji su korišćeni u video klipu, zapisati sve što su videli u video klipu (10min)

  Vršnjačko ocenjivanje (učenici razmenjuju svoje liste sa rečima, slušaju i gledaju video klip ponovo, proveravaju da li se sve reči koje se nalaze na listi pojavljuju u video klipu i dodaju nove reči na listu koje su učenici pogrešno čuli ili nisu uopšte čuli) (10 min)

  Nastavnikovo ocenjivanje – nastavnik nadgleda zadatak i podseća ih na dodatne reči koje treba da nauče (5 min)

  Za domaći zadatak – u grupama, učenici treba da naprave video klip u kojem kuvaju kod kuće u trajanju od 2-3 min. Treba da pronađu nove reči kako bi proširili vokabular o kuvanju i da sastave listu definicija do 10 reči; listu reči učenici šalju nastavniku mejlom pre sledećeg časa (2 min)

  Predstavljanje vokabulara (2. sesija) – Učenici uz pomoć definicija objašnjavaju reči sa svoje liste a ostatak odeljenja pokušava da pogodi reč a potom zapisuju najvažnije ili najrelevantnije reči na tablu  (15 min)

  Evaluacija video klipa – učenici puštaju svoj video klip na PC projektoru pred razredom a ostali učenici ocenjuju video popunjavajući tabelu za ocenjivanje (elementi za ocenjivanje su kreativnost, jezik, govor tela, sadržaj) (15 min)

  Upotreba vokabulara u kontekstu – nastavnik pušta prezentaciju sa vežbicama kako bi obnovili vokabular kuvanja; svaka grupa pokušava da pronađe odgovarajuću reč koja nedostaje u rečenici; učenici računaju procenat tačnih odgovora (15 min)

 • Division of roles (optional): Grupni rad i individualni rad na domaćem zadatku pravljenja video klipa
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Set aktivnosti u cilju pamćenja vokabulara (npr.upotreba vokabulara u kontekstu)

 • Success factors or evaluation criteria:

  Nastavnik ocenjuje učenike na osnovu njihovih odgovora u poslednjoj aktivnosti shodno izračunatim odgovorima; ukoliko učenik ima više od 80% tačnih odgovora, zadatak je urađen dobro.

 • Authors: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačevi, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Proverite da li video klip radi na računaru ili nekom drugom uređaju pre nego počne čas

 • Additional methodological or didactic comments:

  Učenici treba da pripreme transkript svog video zapisa i donesu ga na čas u slučaju da tehnologija ne radi. Ovo je vrlo bitan detalj  i treba da se uradi u okviru domaćeg zadatka. S obzirom da je za tako nešto potrebno puno vremena, učenicima treba to i  predočiti. Druga opcija je da u napred transkribuju svoj film. Obe opcije zahtevaju vreme. Improvizacija je takođe teška. Čak i uspešniji učenicu mogu da se zbune kada se uključe kamere. Učenike treba pripremeti za sve tri mogućnosti. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  Ovaj zadatak je primer podsećanja i pamćenja vokabulara vezanog za kuvanje potreban za svakodnevi život kroz leksičke vežbe koje podrazumevaju da je učenik u središtu časa što se pokazalo kao najveća prednost TBLT. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Ohrabruje nastavnike da primene TBLT i CEFR u svojoj nastavnoj praksi i koriste IKT u nastavnom pristupu

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Ovaj zadatak obuhvata tri jezičke veštine (slušanje, pisanje i govor) i može se modifikovati i koristiti na svim nivoima. Takođe, učenici su uključeni u slobodne aktivnosti. Ovaj zadatak može da se sprovodi upotrebom različitih IKT izvora a ne samo PowerPoint i Windows Movie Maker. 

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR nivo B1, B2

Tasks By Country