Istorija vazduhoplovstva

Додатне информације

 • Name: Istorija vazduhoplovstva
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B2
 • Linguistic dimension - Skill(s): Čitanje / Pisanje / Govor
 • Duration: 90 minuta
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  mp4 video file (or https://www.youtube.com/watch?v=GLAreFQ3G5k)

  PowerPoint ili neki drugi sličan program (Prezi, Keynote, Google slides, Emaze, Sway, itd.)

  http://www.bitstrips.com 

  http://www.joomag.com/ 

 • ICT competences: Pronalaženje određenih infomacija po internetu Napraviti video klip, strip, blog, interaktivni video fajl Upotreba mobilnih telefona/android u obrazovne svrhe
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Vazduhoplovstvo kroz istoriju
 • I can...:

   

  Mogu aktivno učestvovati u raspravama na temu vazduhoplovstva.

  Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za oblasti iz istorije vazduhoplovstva.

  Mogu čitati članke i izveštaje koji obrađuju događaje iz istorije vazduhoplovstva.

 • Product: Multimedijalna prezentacija zanimljivih podataka i događaja iz istorije vazduhoplovstva
 • Product requirements or prerequisites:

   

   

  Internet pristup, KM player ili Windows Media Player, Windows Movie Maker, http://goanimate.com/ ili sličan software za pravljenje video klipova ili filmova, http://www.pixton.com/, http://www.makebeliefscomix.com/Comix/ ili sličan program za pravljenje stripova

 • Process:

   

  UVOD:

  Učenici komentarišu značaj vazduhoplovstva. Nastavnik dobija odgovore uz pomoć sledećih pitanja:

  Zašto je letenje tako važno za ljude?

  Kako je vazduhoplovstvo pomoglo ljudima da poboljšaju kvalitet života?

  Kako su dostignuća u polju vazduhoplovstva pomogla naučnicima da naprave važna otkrića?

  Kako je vazduhoplovstvo promenilo svet?

  BELEŠKA: sva pitanja napisati na table ili ih pustiti na ekran putem projektora ukoliko je to moguće. (5- min cc)

  ZAGREVANJE:

  Nastavnik pušta slajd sa samo pet od ponuđenih rečenica. Učenici moraju da odluče da li su rečenice tačne ili netačne. Budite pažljivi! Rečenice moraju da budu primamljive i inspirativne. Evo nekih rečenica koje nastavnik može unapred da izabere:

  1. Prvi let je trajao nekoliko sekundi. (12 sec) T
  2. 1910 prva letilica je poletela sa voder. N
  3. Blackbird gorivo može da ugasi cigarete. T
  4. Antonov An-225 je najveći vazduhoplov ikada napravljen. T
  5. Amelia Earhart je dizajnirala prvu žensku uniform za žene pilote
  6. Bespilotna letelica se naziva drops. (drones) N
  7. Vazduhoplov i avion imaju isto značenje. N

  Na kraju ove aktivnosti nastavnik daje tačne odgovore ilustrovane fotografijama ljudi ili događaja (pripremiti unapred). (10- min cc).

  VIDEO

  Učenicima podeliti vremensku liniju istorije vazduhoplovstva (štampani materijal). Dok gledaju video (https://www.youtube.com/watch?v=GLAreFQ3G5k), učenici popunjavaju na liniji događaje ili godine koje nedostaju. (10 min cc) 

  U grupama od po 4 ili 5 učenika, učenici koriste android telephone kako bi pronašli dodatne informacije o događajima na vremenskoj liniji.  Potom im nastavnik dodeljuje drugi događaj svakoj grupi ponaosob i oni imaju zadatak da istraže i napišu nekoliko rečenica o tom događaju. Na kraju, svaka grupa predstavlja svoje informacije ostatku odeljenja dok ostali učenici zapisuju ove informacije na vremenskoj liniji. (15 min cc)

  DOMAĆI: Grupe izaberu jedan važan događaj sa vremeske linije i pripremaju multimedijalnu prezentaciju za sledeći čas. Mogu da naprave strip, kratki video klip, online knjigu ili magazine, blog, ili mogu da naprave interaktivni muzej istorije vazduhoplovstva.  

  DRUGI DEO SESIJE

  ZAGREVANJE I OBNAVLJANJE:  Nastavnik pušta prezentaciju interaktivni kviz na temu vazduhoplovstva kako bi se podsetili vremenske linije sa prethodnog časa. Kviz ne treba samo da proverava poznavanje istorije vazduhoplovstva već i jezičke veštine, stoga potrebno je da kviz sadrži delove za slušanje, video klipove, itd. (15 min cc)

  UČENICI PREDSTAVLJAJU SVOJ RAD

  Dok svaka grupa predstavlja svoj proizvod, ostali učenici gledaju i popunjavaju list za ocenjivanje koji sadrži 5-10 pitanja za svaku prezentaciju. Nastavnik mora da pripremi kopije unapred. (20 min cc)

 • Division of roles (optional): Rad u grupi
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

  Učenici mogu da potraže i pogledaju video klip ili film ili da pročitaju članak ili knjigu na temu nekog događaja iz istorije vazduhoplovstva. Potom, učenici pišu individualno pregled filma/video klipa/ knjige, čitaju ga pred razredom i komentarišu kao grupa.

 • Success factors or evaluation criteria:

   

  Učenici se ocenjuju po sledećem kriterijumu:

      Lingvistička kompetencija: (Koriste vokabular, gramatiku i tekst korektno).

  Digitalna kompetencija: (Koriste pravilno IKT)

 • Authors: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

  Pre časa, nastavnik mora da

  • Odabere i pripremi 5 tačnih/pogrešnih pitanja o kojima će se diskutovati na početku časa
  • Skinuti video sa interneta koji je naveden u zadatku (ne zaboraviti: proveriti da li se link nalazi u IKT izvorima)
  • Pripremiti vremensku liniju istorije vazduhoplovstva i objasniti je
  • Otkriti neke nove događaje i približiti ih učenicima
  • Napraviti dovoljan broj kopija za svakog učenika
  • Sastaviti i pripremiti list za ocenjivanje a potom pripremiti dovoljan broj kopija za svakog učenika kako bi mogao da ocenjuje svoje vršnjake. U odeljenju gde ima 24 učenika, pripremiti 24x24 listova.

  Nastavnik treba da pripremi dodatne informacije o vremenskoj liniji u slučaju da učenici ne pronađu dovoljno podataka o događaju koji im je dodeljen

  Proveriti da su učenici već upoznati sa online programima za pravljenje animacija, interaktivnih knjiga, itd. Vrlo je bitno da su koristili te programe ranije kako ne bi gubili vreme i kako bi izbegli probleme pri izradi domaćeg zadatka

 • Additional methodological or didactic comments:

   

  Umesto video klipa, nastavnik može da pripremi postere, slike ili fleš kartice sa imenima, godinama i avionima koji odgovaraju događajima na vremenskoj liniji. 

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  Ovaj zadatak zahteva od učenika da procesuju jezik pragmatično, sa fokusom na sadržaj a ne jezik

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Ohrabruje nastavnike da primene TBLT i CEFR u svojoj nastavnoj praksi i koriste IKT u nastavnom pristupu

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Ovaj zadatak se može primeniti u oblastima koje nisu vezane za jezik. Učenicima se nudi uvid u istoriju vazduhoplovstva ne samo u kontekstu nacionalne istorije već šire. Učenici se mogu zainteresovati za vazduhoplovstvo bilo kao nauku ili kroz istoriju. 

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR nivo B2

Tasks By Country