Додатне информације

 • Name: Krimi priča
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Slušanje / Pisanje / Govor / Čitanje
 • Duration: 90 minuta
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

   

  http://chogger.com/

  http://www.photoshow.com/home/start

  http://www.pixton.com/, http://www.bitmoji.com/  ili neki drugi program za pravljenje stripova

  power point presentation ili prezi (http://prezi.com) ili http://www.brainshark.com/

  movie maker software

  storybird.com

  PC i projektor

 • ICT competences: Napraviti priču u video ili audio format upotrebom Windows Movie Maker, multimedijalne prezentacije, strip, audio fajl
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Krimi priča
 • I can...:

   

  Mogu napisati priču na zadatu temu.

  Mogu napisati opis izmišljenog događaja.

  Mogu postaviti dodatna pitanja da proverim da li sam razumeo šta je govornik rekao

  Mogu pravilno koristiti prošla vremena (the Past Simple i the Past Continuous tenses)

   

 • Product: Video klip krimi priče
 • Product requirements or prerequisites:

   

   

  CD plejer, Internet pristup, moviemakeri ili sličan software za pravljenje video klipova ili filmova, PC, uređaj za snimanje video zapisa

 • Process:

   

  Slušanje -Učenici slušaju priču na CD uređaju ali nastavnik pauzira u određenim intervalima i traži od učenika da predvide šta će se dogoditi na kraju priče. Učenici komentarišu njihove završetke priče i porede svoja predviđanja (5 min)

  Pisanje (rad u paru) – učenici su podeljeni u paru; svaka grupa se prvo dogovora oko završetka priče koju su slušali na početku časa (ovaj završetak može biti onaj koji su osmislili na početku časa ili neka druga verzija koju su zajedno izmislili) a potom pišu novu verziju price (20 min)

  Slušanje – učenici nastavljaju da slušaju ostatak priče i porede svoj završetak sa originalnom pričom (10 min)

  Provera vokabulara i gramatike –Nastavnik daje učenicima transcript priče u kojoj se nalaze praznine; učenici upisuju reči koje nedostaju i vežbaju gramatiku, tj. prošla vremena, zatim proveravaju koje su zvučne efekte čuli ( plač, pad, udarac…)  (10 min)

  Za domaći zadatak – po grupama, učenici dobijaju papire sa različitim ključnim rečima za svaku grupu koje će se koristiti u novoj priči koju treba da napišu po grupama za domaći. Nakon što napišu priču zajedno, učenici osmišljavaju kako da prezentuju svoju priču na sledećem času koristeći se gore navedenim IKT alatima.  Učenici takođe pripremaju tri pitanja koje će postaviti drugim učenicima kako bi proverili da li su razumeli priču. (5 min)

  Prezentovanje priče – Učenici prezentuju svoju priču ostatku odeljenja koristeći projektor i PC, čitajući naglas i postavljajući pitanja koja je svaka grupa pripremila za domaći kako bi proverili razumevanje priče (20 min)

  Evaluacija učenika – učenici komentarišu priče koje su im se najviše svidele i daju objašnjenja zbog čega (10 min)

  Provera vokabulara (opciono) – nastavnik proverava da li su sve ključne reči koje su učenici dobili upotrebljene i da li ih učenici razumeju. Papiri sa ključnim rečima mogu se upotrebiti kao lista provere na kojoj svaki tim treba da poveže definiciju sa ključnom reči. (10 min)

 • Division of roles (optional): Rad u paru ili grupi
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

   

  Set aktivnosti kao što su pisanje sopstvenog završetka priče, predviđanje u pisanoj formi, itd. u cilju podsticanja kreativnosti i veština pisanja

 • Success factors or evaluation criteria:

   

   

   

  Učenici su dobro obavili zadatak ukoliko su ostvarili proizvod ili cilj časa, ukoliko su koristili predložene IKT alate ukoliko su odgovorili na zahteve CEFR kriterijuma zadatih za ovaj čas

 • Authors: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

   

  Unapred se upoznati sa pričom i dobro proveriti pre časa da li tehnologija radi

  Pripremiti transcript priče.

  Razmotriti gramatičke oblasti koje treba usvojiti i proveriti

  Pripremiti transcript kao zatvoren tip vežbi koje pokrivaju ne samo vokabular već i odabrane gramatičke oblasti

  Napraviti dovoljan broj kopija vežbi/transkripta za svakog učenika

  Pripremiti papire sa ključnim rečima koje će se koristiti za domaći

  Pripremiti dovoljan broj kopija za svakog učenika

  Proveriti da li format priče koja će biti prezentovana na času može da se pusti na računaru pre nego čas počne

 • Additional methodological or didactic comments:

   

   

  Učenici treba da donesu pisanu verziju priče u slučaju da tehnologija otkaže.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

   

  Ovaj zadatak predstavlja primer vežbe pisanja koja podrazumeva da su učenici središtu časa pri čemu koriste maštu IKT izvore. Ovaj zadatak u isto vreme poboljšava veštine pisanja i IKT veštine.  

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

   

  Ohrabruje nastavnike da primene TBLT i CEFR u svojoj nastavnoj praksi i koriste IKT u nastavnom pristupu

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Ovaj zadatak obuhvata tri jezičke veštine (slušanje, pisanje i govor) i može se modifikovati i koristiti na svim nivoima. Takođe, učenici su uključeni u slobodne aktivnosti. Ovaj zadatak može da se sprovodi upotrebom različitih IKT izvora pored gore navedenih. 

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: ICT & TBLT CEFR nivo B1/B2

Tasks By Country