Moj razred na ekskurziji

Додатне информације

 • Name: Moj razred na ekskurziji
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Čitanje, pisanje Socijalne veštine : predložiti šta treba preduzeti, dati kontra ponudu, podržati odluku, raspravljati se, raspravljati o dobrim i lošim stranama jednog rešenja u odnosu na druge alternative, složiti se oko kompromisa.
 • Duration: 3 sata
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  - sajtovi na kome se mogu naćinformacije redu letenja, smeštaju organizaciji kulturnih događanja (npr. expedia, opodo, tripadvisor, trivago, booking)

  - www.poll-maker.com/ (ilisličan, npr. https://www.easypolls.net/) ili sličan softver za onlajn ankete

  - softver za kreiranje flajera  www.postermywall.com ili www.lucidpress.com

 • ICT competences: Pretraga podataka na Expedia, Opodo, Booking, Orbitz, itd …. Priprema flajera za promociju školske ekskurzije uz pomoć IKT Priprema onlajn ankete i njena distribucija
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): B1 Može da razume suštinu jasnih standardnih inputa po pitanju svakodnevnih stvari sa kojima se susrećemo na poslu, u školi, u slobodno vreme itd. Može da opiše iskustva, događaje I ambicije u ukratko da razloge I objašnjenja za svoje stavove I planove. B2 Može da razume suštinu tekstova na apstraktne i konkretne teme uključujući i razgovore o tehničkoj strani zadatka. Može da napiše jasan detaljan tekst na čitav niz tema i objasni svoje stavove istučići prednosti i mane pojedinih stavova i gledišta
 • I can...:

   

  Napravim flajer sa planom školske ekskurzije

  Sprovedem anketu međučenicima koji ćodlučiti destinaciji školske ekskurzije

   

 • Product: Kako biti fleksibilni putnik, kako postići kompromis, kako isplanirati školsku ekskurziju
 • Product requirements or prerequisites:

   

   

  Internet  konekcija; višod jednog računara da bi realizovali timski rad; jasne informacije trajanju ekskurzije kom periodu školske godine je dozvoljeno da se put organizujeProfesionalni flajeri bilo u papirnom ili elektronskom oblliku o odabranim destinacijama.

   

 • Process:

  Priprema za izradu zadataka

  • Nastavink traži od učenika da opišu kako treba da izgleda njihov idealni odmor  
   • Po kojim kriterijumima birate destinacije? Na osnovu čega donosite odluku?
   • Postoje različite vrste putovanja:odmor sa porodicom /odmor sa prijateljima/ ekskurzije
  • Nastavnik pokazuje učenicima različite vrste flajera (samo ukucajte Tourism flyer i moćićete da preuzmete gomilu slika) i analizira ih sa učenicima po sledećim kriterijumima:
   • raspored
   • jezik
    • zaglavlja
    • tekst
    • učestali jezički izrazi, pridevi, imenice

  ZADATAK

  Ciljevi: učenici prave flajere za školsku ekskurziju i pokazuju ih ostalim drugovima kroz anketu u kojoj će se odabrati najbolja destinacija  

  U grupama od 2-4...

  1. Biraju destinaciju. Treba da se da predlog trodnevnog putovanja

  U zavisnosti od prilika nastavnik može da predloži da taj put traje dva dana i sam predloži destinacije na osnovu kojih će učenici napraviti izbor

  Ovde možete naći ideje, svaki sajt nudi određene informacije.   Učenici moraju da ih pronađu, odaberu i obrade.

  LONDON           http://www.visitlondon.com/?ref=header

  PARIS               http://en.parisinfo.com/

  ROME               http://www.turismoroma.it/?lang=en

  BERLIN             http://www.visitberlin.de/en

  Ukoliko ekskurzija traje samo dva dana može se odabrati i domaća destinacija.

  1. Potražite na internetu informacije o destinaciji, putovanju (prevoz, red vožnje, troškovi), smeštaju…

  FLAJER TREBA DA SADRŽI SLEDEĆE

  1. Detalje o prevozu (cf. www.expedia.com, www.orbitz.com, nacionalne aviokompanije...) kao i vreme polaska i dolaska 
  2. Smeštaj (cf. www.booking.com ili sl.), informacije o vrsti smeštaja (sa doručkom ? Pun iili polu pansion?)
  3. Kultrurno društveni sadržaj :
  4. Poseta bar jednom muzeju
  5. Mesta za obilazak (spomenici, parkovi…)
  6. Slobodne aktivnosti u večernjim satima (npr pozprište, koncert, bioskop...)
  7. 1-2 restorana za  ručak/večeru
  8. Cena
  9. Slike, upadljiva zaglavlja, atraktivni tekstovi
  10. Napraviti flajer uz pomoć   ili
  11. Postaviti flajer na Facebook, školski sajt, blog odeljenja i povezati gas sa anketom za glasanje ... stavite link za anketu (uporediti tačku br 4 dole)
  12. Razred popunjava anketu na www.poll-maker.com/ (ili sličan  npr. https://www.easypolls.net/) i bira najbolju opciju za ekskurziju i najbolji flajer 

  Diskusija o rezultatima

 • Division of roles (optional): Grupe treba sastaviti tako da učenici koji su digitalno napredni budu u grupi zajedno sa učenicima koji su više zainteresovani za odabir destinacije i kulturno-istorijske aspekte putovanja. Učenici mogu da proučavaju i nacionalnu kuhinju i pošalju sastavljene menije restoranima uključujući i zahteve za posebnim režimom ishrane (npr vegeterijanski obrok, ne jedu svinjetinu, vegani itd)
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Organizujte ankete na neku drugu temu. Neka učenici pojedinačno pripreme ankete da bi utvrdili ono što su naučili radeći u ovom programu za pravljenje anketa

  Vežbanja da bi se usvojio određeni vokabular

  Tekst u kome treba da ubace izostavljene nazive najvažnijih istorijskih spomenika

  Reorganizacija opisa istorijskih znamenitosti prema veličini

  (Koji je najveći zamak, istorijski spomenik, antikvitet koji ćemo videti ili smo videli, ukoliko se vežba radi posle ekskurzije)

  Vežbanja za poboljšanje izgovora

  Igra uloga gde jedan učenik pita kako da dođe do određenog spomenika a ostali učenici u odeljenju daju odgovore.    

 • Success factors or evaluation criteria:

  Finalni proizvod treba da zadovolji određene zahteve (prevoz, smeštaj, kulturno-društvene aktivnosti, cenu, slikanje )

  Pri razmatranju putovanja sledeće kriterijume treba uzeti u obzir:

  Odnos troškovi / benefiti  

  Ravnomeran raspored razgledanja i zabavnih sadržaja

  izbor najpovoljnijeg prevoznika

  odabir hotela ili hostela sa zadovoljavajućim standardima (daje čist, da je hrana dobra)

  jezik (naslovi, tekstovi...)

 • Authors: Carla Marello
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

  Nastavnici treba da upute učenike na određene sajtove da bi oni naveli proverene informacije i da bi bili precizni u svojim navodima u flajerima

 • Additional methodological or didactic comments:

  Učenici mogu da iznesu svoja lična iskustva pri davanju saveta za putovanje donesu svojematerijale na čas

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Organizacija školske ekskurzije je nešto što je učenicima blisko i što ćim biti interesantno.

  Potraga za informacijama njihovo ubacivanje program značrazvijanje veština za rešavanje problema zajedno sa usvajanjem jezika

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Podstaći nastavnike da uključe IKT u nastavu stranih jezika. 

  Podstaći nastavnike da uključe  TBLT i CEFR  u svoju praksu

 • Reasons why this task travels well:

  Ovaj zadatak možda se uklopi većinu nastavnih planova programa za strane jezike prilagodljiv je za sve jezičke nivoe

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: TBLT upotrebom CEFR nivoa.

Tasks By Country