Додатне информације

 • Name: Titlovanje filma
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Pisanje,čitanje, govor i slušanje
 • Duration: 135 minuta
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Internet konekcija; Internet pristup; računar sa pristupom internetu za sve učenike, projektor 

  • program za pravljenje titlova npr:

  Movie Maker – http://windows-movie-maker.en.softonic.com/download

  iMovie – http://www.wondershare.net/

  YouTube editor – http://www.iskysoft.us/download.html

  • preporučeni rečnici:

  http://dictionary.cambridge.org/

  http://dictionary.reference.com/

  http://www.merriam-webster.com/

  http://www.oxforddictionaries.com/

  • preporučene zajedničke platforme za deljenje:

  https://padlet.com/

  https://www.facebook.com/

  https://www.youtube.com/

  • preporučene opcije za filmove:

  https://en.wikipedia.org/wiki/La_Linea_%28TV_series%29

  https://www.youtube.com/results?search_query=silent+movie

 • ICT competences: • potraga na internetu za odgovarajućim besplatnim programima za titlove (videti prethodnu rubriku), pre početka izrade zadataka konsultovati školskog IT administratora • preuzimanje filma/ video klipa /itd sa interneta ili: snimanje filma uz pomoć smart telefona, digitalne kamere i sl. • upotreba onlajn rečnika (videti prethodnu rubriku) • upotreba besplatnog programa za titlove sa interneta • postavljanje filma na platformu (videti prethodnu rubriku) • prezentovanje titlovanog filma na računaru, projektoru ili pametnoj tabli
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Titlovanje filma
 • I can...:

  Mogu da

  • nađem odgovarajuće reči za titlove na internetu/uz pomoć onlajn rečnika 
  • sastavim adekvatne rečenice u skladu sa radnjom na klipu/videu/filmu i sl.
  • radim u grupi i obavljam zadatke u skladu sa svojim

  poznavanjem stranog jezika   

  • dam odgovarajuće povratne informacije 
  • prihvatim kritiku i uradim ispravke u skladu sa njima  
 • Product: Titlovanje filmova/video klipova koji nemaju govor ili reči u svojoj originalnoj verziji (npr nemi filmovi, crtani filmovi sa besmislneim govorom poput La Linea i sl. )
 • Product requirements or prerequisites:

  Učenici  

  • moraju da nauče ili da već znaju kako da koriste program za pravljenje titlova   
  • koriste adekvatne i odgovarajuće izraze i reči pri pisanju titlova   
  • ubacuju titlove u film ili video klip po redosledu
  • znaju da pregledaju svoj zadatak radi usklađenosti i logičnosti 
 • Process:
   • nastavnik upoznaje učenike sa zadatkom saopštava im da na interntut potražodgovarajućprograme za titlovanje 
   • učenici
    • kreću u potragu za programima i isprobavaju ih 
    • razmenjuju iskustva i donose odluku koji je program najbolji 
    • organizuju se u grupe od po 2 ili 4(nastavnik može da u grupu zajedno stavi bolje i slabije učenike ili moze prepustiti učenicima da se sami organizuju u grupe) 
    • traže na internetu (npr. YouTube) odgovarajući film/video klip ili sami snimaju film.video i sl. Maksimalna dužina filma je dva minuta. U grupama učenici odlučju o izboru filma nakon što svi članovi grupe iznesu svoje argumente.
    • vrše podelu zadataka unutar grupe
    • dogovaraju se koje je to značenje koje treba preneti i onda formulišu odgovarajuće rečenice koje odgovaraju segmentima filma (nastavnik nadgleda rad grupa i pomaže učenicima) 
    • šalju tekst i link za film nastavniku da bi pregledao i korigovao – o neophodnim izmenama se razgovara sa nastavnikom 
    • ubacuju titlove u film i prave probnu verziju 
    • proveravaju da li titlovi odgovaraju segmentima uz izbegavanje dužih i komplikovanijih rečenica
    • postavljaju priču na internet (npr. padlet.com)
    • predstavljaju svoj rad drugovima iz razreda
    • slušaju i odgovaraju na pitanja
    • daju povratne informacije o radovima svojih drugova kao i o radu svoje grupe 
   • nastavnik prikluplja komentare od učenika ili ih piše na tabli 

   učenici se vraćaju na svoje radove i prave neophodne izmene na osnovu sugestija svojih drugova iz odeljenja i ponovo stavljaju svoje radove na platformu  

 • Division of roles (optional): Ako govorimo o grupnom radu, članovima se mogu dodeliti sledeća zaduženja • jezik (član grupe koji vodi računa da se komunikacija obavlja na stranom jeziku) • vokabular (član grupe koji je zadužen da pronađe odgovarajuće reči i fraze u rečnicima) • sekretar (zapisuje sva moguća rešenja i predloge titlova) • producent (odgovoran za konačnu verziju i ubacivanje titlova)
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:
   • razgovor tome kako je grupa funkcionisala tokom izrade zadatka kako su članovi obavili svoje zadatke unutar grupe 
   • razgovor o kriterijumima koje treba uzimati u obzir pri izradi titlova  
   • razgovor o radovima i iskustvima učenika 
   • evaluacije koliko je ovaj metod pisanja titlova dobar za usvanjanje i učenje jezika       
 • Success factors or evaluation criteria:
  • Zadatak je obavljen uspešno ako 

   • su učenici napisali skladne titlove koji odgovaraju radnji klipova 
   • su učenici podelili svoje radove sa drugovima iz razreda i davali konstruktivne kritike jedni drugima, stavljajući akcenat više na sadržaj nego na jezik

   Zadatak je odrađen odlično ako titlovi prenose i dodatne informacije da bi upotpunili i obogatili značenje filma a jezik je prikladan i bez grešaka.

    Zadatak je neadekvatno odrađen ako su titlovi neusklađeni sa radnjom filma ili ako je jezik neadekvatan i loš pa se ne može razumeti.   

 • Authors: Ilona Fried, Ch. Doil-Hartmann, Judit J. Tóth
 • Acknowledgements: Ovaj zadatak je kreiran po ideju i predlogu Roland Buehs
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Pre nego što učenici počnu da koriste program za titlovanje isprobajte ga vi sami. Postarajte se da svi učenici imaju pristup internetu. Podrška i ispravke oduzimaju dosta vremena tako da treba da ostavite dovoljno prostora za taj deo zadatka.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Učenici treba da 

  • Izbegavaju odabir radnje koja se prebrzo odvija da bi mogla da bude pokrivena titlovima 
  • nađu video materijale za koje je laku naći titlove (pogledati listu preporučenih filmova)
  • rade u grupama
  • svaki dobije posebna zaduženja unutar grupe 
 • Reasons why this task is a model of best practices:
   • pronalaženje vdeo zapisa na internetu je izazov i zabava u isto vreme 
   • rad u grupama obogaćuje rečnik učenika
   • pravljenje titlova za film, video i sl podrazumeva razmenu ideja i pravljanje kompromisa 
   • svaki član grupe doprinosi njenom radu u skladu sa svojim znanjem jezika i mogućnostima  
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Upotreba interneta programa za titlovanje možda podstakne nastavnike učenike da se dalje bave sličnim aktivnostima nastavi. Na ovajnačin se rečnik učenika obogaćuje osnažuje

 • Reasons why this task travels well:

  Ovaj zadatak se može primeniti na bilo kom uzrastu i može se uklopiti u gotovo sve nastavne planove i programe.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: U ovo zadatku naglasak je na veštini pisanja kao i na IKT kompetencijama učenika i nastavnika uz podršku CEFR.

Tasks By Country