Nekad i sad – foto priča

Додатне информације

 • Name: Nekad i sad – foto priča
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Pisanje Čitanje Govorenje Slušanje
 • Duration: 180 do 220 minuta U zavisnosti od dinamike rada učenika
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:
   • Smart telefon ili digitalna kamera
   • Internet
   • Program za obradu teksta, spelček
   • Blog, YouTube ili bilo koja druga platforma na kojoj će zadaci biti postavljeni
 • ICT competences: Taking a seUčenici sami sebe slikaju uz pomoć smart telefona ili digitalne kamere Upotreba programa za obradu teksta uz aktiviranje spelčeka Opciono:digitalizovanje/skeniranje slika Ubacivanje slika u dokument Postavljanje gotovog proizvoda na internet , npr na YouTube kanalu ili na blogu.lfie with a smart phone or a digital camera Using a word-processing programme, activating the spell check functions Optional: digitalizing/scanning paper images using… a scanner. Importing images into a document uploading products onto the Internet e.g. YouTube or a blog.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Upoređivanje fotografije učenika sa drugom fotografijom koja je snimljena pre osam godina
 • I can...:

  Mogu da

  • Slikam samog sebe uz pomoć smart telefona ili digitalne kamere 
  • Detaljno uporedim ove dve fotografije, izraze lica, držanje, okruženje, situaciju i sl. 
  • Opišem kako sam živeo tada kao malo dete ili čak i kao beba, i kako živim danas 
  • Opišem sebe koristeći program za obradu teksta 
  • Postavim svoje slike i opise na YouTube
  • Koristim digitalnu kameru i skeniram slike da bi ih ubacio u program
  • Prezentujem svoj rad u skladu sasvojim  jezičkim nivom i veštinama 
  • Prihvatim i dam konstruktivnu kritiku
  • Brzo uočim sadržaj i važnost materijala koji su drugi postavili na  YouTube ili na blog
  • Upotrebim odgovarajuće gramatičke oblike u sadašnjem i prošlom vremenu kada opisujem fotografije  
 • Product: Opis osobe i poređenje stare fotografije sa novijom fotografijom
 • Product requirements or prerequisites:

  Učenici će moći da

  • koriste digitalnu kameru, program za obradu teksta i skener   (opciono)
  • upotrebe određeni vokabular pri opisu svojih fotografija kao i kada govore o svom životu nekada i sada, i da to detaljno urade
  • koriste projektor
  • postave svoje fotografije i pisane radove na internet, YouTube i druge platforme
 • Process:

  Nastavnik

  • traži da učenici donesu svoje fotografije od pre osam godina i pokažu ih svima u razredu 
  • učenici se sami slikaju u istim ili sličnim pozama kao na fotografijama od pre osam goidna 

  Učenici

  • sa table prepisuju ono što treba da se uzme u obzir pri izlaganju i poređenju fotografija 
  • porede fotografija i beleže razlike 
  • porede svoj život iz vremena kada je fotografija snimljena sa sadašnim životom imajući u vidu sledeće kriterimume:
  • kuće
  • grad
  • slobodno vreme
  • druge teme koje bi možda razredu bile interesantne
  • beleže sve u programu za obradu teksta uz upotrebu spelčeka 
  • postavljaju opis sa slikama na blog i ili na YouTube
  • čitaju ono što su drugi  učenici iz odeljenja postavili na internet i porede njihove radove sa svojim   

  Odeljenje

  • vrši evaluaciju zadataka  
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Učenici moraju da  

  • pročitaju različite priče i  daju povratnu informaciju u  pismenom obliku za bar dva opisa 
  • daju komentar zadatka u obliku kraćeg pasusa, ukazujući na problem koje su imali tokom izrade zadatka 
  • daju povratne informacije o radovima  drugih učesnika kao i da razmisle o povratinim informacijama koje su dobili o svojim radovima
 • Success factors or evaluation criteria:

  Učenici su dobro obavili zadatak ako su

  • snimili pristojnu fotografiju
  • našli svoju staru fotografiju i digitalizovali je
  • dali tačne i precizne opise  
  • postavili svoje radove na blog ili naYouTube  
  • dali korisne povratne informacije ili komentare o radovima svojih drugova iz razreda
  • prihvatili konstruktivne kritike i razmatrali da ponovo napišu zadatak ili bar jedan njegov deo
 • Authors: Christa Doil-Hartmann
 • Acknowledgements: Ovaj zadatak je urađen po ideji Roland Buehs
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:
   • pomozite učenicima ukoliko imaju problema da opišu sami sebe ili ispravite eventualne greške 
   • pripremite im unapred listu sa korisnim izrazima i rečima 
 • Additional methodological or didactic comments:

  Potrudite se da

  • svi učenici donesu svoje stare fotografije 
  • svi učenici dobiju dovoljno povratnih informacija
 • Reasons why this task is a model of best practices:

  učenici

  • Koriste ciljni jezik
  • Biće im zabavno da nešto saznaju o svom razvoju u proteklih osam godina
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Nastavnici će možda

  • početi da koriste ICT tokom svojih predavanja 
  • koristiti neke aktivnosti sa smart telefonima dalje u nastavi
 • Reasons why this task travels well:

  Ovaj zadatak je dobar zato što je lak za razumevanje izvođenje. Podstičkreativnost zahteva upotrebu ICT na ciljnom jeziku na datom CEFR nivou

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Ovaj zadatak se može iskoristiti i za druge teme gde se mogu porediti stare slike, fotografije npr. izgledi zgrada, uslovi rada, slobodno vreme nekada i sada
 • Preferencial target age group(s): Any age group

Tasks By Country