Додатне информације

 • Name: Hajde da se upoznamo
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Govor, Slušanje
 • Duration: 4 x 45 minuta
 • Target language: Bilo koji, isprobano do sada na holandskom, italijanskom, Scottish Gaelic
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  Internet pristup audio i video materijalima iz partnerske zemlje po mogućstvu putem smart telefona, tableta ili laptopa, uređaji za audio video snimanje; program za obradu teksta. Iako je lakškoristiti smart telefone za snimanje bolji kvalitet materijala dobijamo upotrebom kamere sa mikrofonom postavljene na odgovarajućem postolju.   

 • ICT competences: Učenici treba da znaju kako da rukuju sa audio i video fajlovima, kako da ih skidaju i kače na internet, da znaju da rade sa tabelama.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Dva razreda učestvuju u razmeni jedan virtuelni i jedan realni. Učenici se još nisu upoznali. Učenici su tek počeli da se upoznaju sa jezikom. Osnova za dalju razmenu informacija je upravno predstavljanje učenika i mesta gde oni žive.
 • Product requirements or prerequisites: Pristup internetu. Učenicima su potrebni uređaji za snimanje. Škole treba da se dogovore o načinu razmene materijala putem interneta a da se vodi računa o zaštiti podataka (npr zatvorena grupa u okviru neke društvene mreže kao što je to Google +)
 • I can...:

   

   • Slušanje: mogu da razumem govor koji je veoma spor i artikulisan sa dugim pauzama da bi mogao da shvatim značenje
   • Govor: mogu da upotrebljavam jednostavne fraze i rečenice kada opisujem sebe, ono čime se bavim, gde živim kao i ljude koje poznajem.
 • Product: Audio i video snimici u kojima učenici izgovaraju svoja imena kako na svom tako i na stranom jeziku uz pomoć alfabeta, navode gde žive i daju osnovne informacije o svojim porodicama. Dve tabele sa informacijama prikupljenim od učenika iz svake zemlje.
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Pristup internetu. Učenicima su potrebni uređaji za snimanje. Škole treba da se dogovore o načinu razmene materijala putem interneta a da se vodi računa o zaštiti podataka (npr zatvorena grupa u okviru neke društvene mreže kao što je to Google +) 

 • Process:

   

  Hajde da se upoznamo

  Učenici će raditi zajedno sa učenicima iz partnerske zemlje. Oni se još nisu upoznali. Da bi mogli da rade zajedno treba da se upoznaju i saznaju nešto jedni o drugima : ko su i odakle su i da li imaju braću ili sestre.

  Posle ovog uvodnog dela zadatak se sastoji od dalja 4 dela i evaluacije nakon obavljenog zadatka.

  1. Izlaganje na maternjem jeziku;
  2. Slušanje kako drugi učenici govore na svom maternjem jeziku;
  3. Izlaganje na jeziku kojim su govorili učenici iz partnerske zemlje ;
  4. Slušanje kako učenici iz partnerske zemlje govore na stranom jeziku tj na jeziku njihove partnerske zemlje u ovom projektu 

  Uvod

  Nastavnik objašnjava učenicima šta će reći i šta će čuti: broj, ime, naziv mesta odakle su, broj braće ili/i sestara

   Nastavnik obrađuje alphabet stranog (ciljnog) jezika i proste brojeve od 1 do 10 ili od 1 do 20 u zavisnosti od veličine grupe.

   Nastavnik naglašava značaj pravilnog izgovaranja; da bi se izbegli nesporazumi učenici će uz pomoć abecede izgovarati svoja imena.

  Natavnik ističe da je važno govoriti glasno i čisto. 

  Nastavnik svakom učeniku dodeljuje broj.

  Nastavnik deli učenike u manje grupe, npr svaka grupa može da se sastoji od člana zaduženog da izlaže, da snima kamerom i sl.

  Grupe rade same. Nastavnik je tu ako im zatreba pomoć.

  Prvi deo

  Učenici se predstavljaju na maternjem jeziku sledećim redom:

  ‘Zdravo svima. Ja sam (učenik izgovara broj koji mu je nastavnik dodelio) . Moje ime je. Sada ću vam svoje ime izgovoriti slovo po slovo. Živim u (učenik daje ime mesta u kome živi) i imam (učenik navodi koliko braće i sestara ima )

  Primer:

  • Hello, I am number 1.
  • I am Harry Smith.
  • H, A, R, R, Y pause S, M, I, T H.
  • I am from London.
  • I have one brother and one sister.

  Učenika snima drugi član grupe. Reditelj vodi računa da onaj ko se predstavlja govori jasno i glasno.  

   Zatim se snima sledeći učenik itd.

   Učenici gledaju film zajedno i razgovaraju o kvalitetu snimljenog materijala i kada su saglasni da je snimak dobar oni ga kače na internet.

  Drugi deo

  Nastavnik proverava da li su učenici iz partnerske zemlje postavili svoje video materijale i svakoj grupi dodeljuje po jedan. Zatim svaka grupa dobija tabelu koju treba da popuni.

  Učenici skidaju sa interneta video koji im je dodeljen. 

  Učenici u grupama gledaju video i pokušavaju da ga razumeju. Da li mogu da dobiju potrebne informacije? Dozvoljeno im je da gledaju video i da ga vraćaju sve dok ne dođu do traženih podataka.

  Učenici popunjavaju tabele sa rubrikama o  imenima, mestima stanovanja i broju braće ili sestara.

  Tabele se proveravaju nekoliko puta pre nego što ih učenici okače na internet.

  Treći deo

  Učenici pažljivo proučavaju video koji im je dodeljen. Kako su se učenici iz partnerske zemlje predstavili? Kako su izgovarali svoja imena? Kako su navodili gde žive? Na koji način su navodili koliko braće i sestara imaju?

  Ukoliko se osećaju spremnim da to urade učenici se predstavljaju na jeziku partnerske zemlje na isti način na koji su to uradili u prvom delu.

   Kada se svi učenici predstave video se proverava po nekoliko puta. Kači se na internet samo ako učenici misle da je dobro odrađen. 

   Četvrti deo

  Nastavnik proverava da li su učenici iz druge zemlje postavili svoje video klipove i svakoj grupe daje po jedan. Učenici dobijaju i tabele koje treba da popune. Video se pomno gleda. Da li mogu da razumeju učenike iz partnerske zemlje koji govore na njihovom maternjem jeziku? Nakon što su više puta odlgedali snimke i kada su svi čalnovi grupe saglasni popunjene tabele se postavljaju na internet.

   Evaluacija nakon obavljenog zadatka.

  Da li su grupe dobro obavile svoje zadatke?

  Oni koji su slušali izlaganje na drugom jeziku (drugi deo) su dobro obavili svoj zadatak ako su dobro razumeli izlagače koji su govorili na njihovom maternjem jeziku i pravilno popunili tabele.

  Oni koji su izlagali na drugom jeziku (treći deo) su dobro obavili svoj zadatak ako su ih oni čiji je to jezik maternji dobro razumeli i pravilno pounili tabele.

  Treba proveriti da li su sve tabele pravilno popunjene. Ukoliko je to slučaj učenici mogu da budu ponosni.U suprotnom oni koji izlažu treba da nauče da govore jasnije a oni koji slušaju moraju to pažljivije da rade.

 • Division of roles (optional): Učenici menjaju uloge, svaki put drugi prezentuje informacije, snima kamerom i režira.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

   

  Konsolidacija

  Upotrebaalfabeta (nprtelefonskialfabet, NATOalfabet) možepomoćiučenicimadalakšesvaladajualfabetciljnogjezika.

  Govornik speluje svoje ime alfabetom svog maternjeg jezika a slušalac u drugoj zemlji zapisuje ime.

  Dalje strategije

  Kada učenici ovaj osnovni zadatak obave uspešno oni mogu na ovaj način, da daju više informacija o sebi npr. 

  • Imam 13 godina.
  • Visok sam 1 metar, 61 centimetar.
  • Moj hobi je igranje fudbala.

  NB. Do sada su učenici već uveliko napredovali ka nivou A2.

  Vizuelna sredstva

  Kada izgovaraju reči uz pomoć alfabeta učenici mogu da pokazuju određene fotografije ili slike uz odgovarajuće slovo. Učenici takođe mogu i sami da naprave crteže za svako slovo. 

 • Success factors or evaluation criteria:

   

  Učenici su svoj zadatak obavili dobro :

  • Ako su razumeli imena, mesta stanovanja i osnovne informacije vezane za porodice na ciljnom jeziku (slušanje)
  • Ako su njihovo predstavljanje razumeli učenici čiji je to j maternji  jezik(govor)   
 • Authors: Ton Koet. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije ili želite da dalje razgovarate o adapatciji i implementaciji ovog zadatka sa autorom, molim vas da pošaljete mejl na sledeću adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Acknowledgements: KPN (Netherlands telecom)
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

   

  Ovaj zadatak namenjenje za početnike za to je neophodno davati neka objašnjenja na maternjem jeziku. Možda će biti neophodno da se unapred odradi alfabet i brojevi na ciljnom jeziku. Ukoliko u odeljenju ima 20 učenika treba obraditi brojeve od 1 do 20;ukoliko u odeljenju ima 30 učenika treba obraditi brojeve od 1 do 30. Neophodno je da se učenicima naglasi da govore sporije, jasno i razumljivo.

  Postoje mnogi izvori na internetu koji se bave alfabetom I spelingom uz odgovarajuće audio materijale. (videti https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_alphabet;  ovde možete naći speling za latinsko, grčko i ćirilično pismo)

  Preporučljivo je odabrati alfabet koji odgovara vašim učenicima zato što su  mnogi namenjeni  samo za malu decu.

  Ukoliko vaša škola još uvek nije pronašla partnersku školu  e-Twinning vam može pomoći (https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm).

 • Additional methodological or didactic comments:

   

  Ovaj zadatk se može prilagoditi i za više CEFR nivoe tako što će učenici davati dodatne informacije o sebi npr. govoriti o svojim hobijima, omiljenim školskim predmetima , oplanovimazabudućnost.   

  Ovaj zadatak se možprilagoditi prema ICT sredstvima koja su nam na raspolaganju, npr ako je nemogućsnimiti video učenici mogu da naprave fotografije

 • Reasons why this task is a model of best practices:

   

  Interakcija sa govornicima čiji je to jezik maternji je idealna za učenje stranog jezika. Na žalost, oni čiji je to jezik maternji često ne vide kako mogu od svega ovoga da imaju koristil. Uovom zadatku svi učesnici uče, kako oni koji učtako oni čiji je to jezik materlji na taj način doprinose opštem razumevanju na internacionalnom nivou

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

  Nastavnici ćse uveriti da je čak na nivou A1 mogućda učenici tj oni koji učstrani jezikda ga usvajaju kroz aktivnosti koje se odnose na praktičnu upotrebu jezika.

  Učenici nastavnici ćosetiti da su nešto naučili; učenici da mogu praktično da upotrebljavaju jezik koji su tek krenuli da uče.učenici nastavnici ćse uveriti koliko je značajno raditi sa autentičnim materijalima saradnji sa govornicima čiji je jezik maternji. učenici nastavnici ćshavatiti koliko je razumevanje bitno za uspešnu komunikaciju.

 • Reasons why this task travels well:

   

  Ovaj zadatak se može koristiti u bilo kojoj situaciji i prilici.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Dve karakteristike ovog zadatka su da “postoje neki problem u komunikaciji koje treba rešiti” i da “je upotreba jezika u njima životna” (Skeehan). Da razumemo druge i da drugi nas razumeju je osnov uspešne komunikacije. Ključ uspeha u usvajanju stranog jezika je da razumemo ljude čiji je to maternji jezik i da oni nas razumeju kada govorimo na njihovom jeziku. Na žalost često dolazi do nesporazuma kad se saopštavaju i najednostavnije informacije kao što je saopštavanje svog imena. Često se imena ne izgovaraju pravilno. Sve to može da dovede do problema u komunikaciji. Zato je važno da nastavnici od samog početka usvajanja stranog jezika skrenu pažnju na ovaj problem. Ukoliko se prevaziđe ovaj problem na samom početku stvoriće se dobra osnova za dalji rad.
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Tasks By Country