Извештавање & евалуација

Транспарентност и обезбеђивање квалитета
КОнзорцијум је посвећен политици транспарентности и обезбеђивања квалитета. Извештаји са састанака и осталих активности објављују се на језицима конзорцијума. Са друге стране, важна је гаранција за производе конзорцијума. ПЕТАЛ је радио на развоју евалуационих средстава помоћу којих ће се мерити како квалитет оспособљености наставника за примену ИЦТ у пројектним задацима као и ефективност учења језика путем пројектних задатака.