Извештавање & евалуација

Транспарентност и обезбеђивање квалитета
КОнзорцијум је посвећен политици транспарентности и обезбеђивања квалитета. Извештаји са састанака и осталих активности објављују се на језицима конзорцијума. Са друге стране, важна је гаранција за производе конзорцијума. ПЕТАЛ је радио на развоју евалуационих средстава помоћу којих ће се мерити како квалитет оспособљености наставника за примену ИЦТ у пројектним задацима као и ефективност учења језика путем пројектних задатака.

Истраживања & научне публикације

.Делимо своје искуство & производимо знање
 
ПЕТАЛ пројектни задаци (таскови) и обавештења у вези са применом и анализом успеха таскова код корисничких група биће доступни колегама у бројним контекстима.

Примери добре праксе & курсеви

Примери добре праксе пројектних задатака заснованих на савременим технологијама ускоро ће бити доступни на једанаест језика конзорцијума.