Конзорцијум

10 тандема, које чине факултети за образовање наставника и 10 школа,  раде заједно на избору примера добре праксе пројектних задатака за учење страних језика заснованих на ИЦТ, повезаних са Заједничким европским рефетентним оквиром. Сваку земљу представља тандем факултета за образовање наставника и средње школа. Сваки тандем сарађује са по два тандема из суседних земаља.

German tandem   Landesinstitut für Schule Bremen   Kippenberg Gymnasium…
Greek tandem   University of Patras   13th Junior Secondary…
Spanish tandem University of Granada & IES Luis Bueno Crespo
Italian tandem University of Turin   Istituto Comprensivo III Chieri…
Hungarian tandem   Eötvös Loránd University   ELTE Radnóti Miklós…
Dutch tandem   University of Amsterdam   Regionale Opleidingsschool WF…
Portuguese tandem University of Algarve Agrupamento de Escolas Alberto Iria
Serbian tandem   University of Belgrade   Aviation Academy, Belgrade…
Turkish tandem   Gazi University Gazi University Foundation Private Secondary…
Scottish tandem   University of West Scotland   Trinity High…