Het bevorderen van wederzijds begrip en het bewustzijn van taalkundige en culturele verscheidenheid door middel van ICT-gebaseerd…
Het aanmoedigen van de samenwerking tussen leraren en lerarenopleiders in verschillende landen door het opzetten van regionale…
Dit project is oorspronkelijk bedoeld voor lerarenopleiders, leraren in opleiding en onderzoekers. Maar iedereen die erin geïnteresseerd…
lerarenopleiders en onderzoekers en leraren talen verbonden aan tien universiteiten resp. tien scholen voor voortgezet onderwijs uit…
Een taak is een werkplan dat eist dat leerlingen taal pragmatisch verwerken om een resultaat te bereiken…

Neem contact op en doe mee met ons project

 

Doe met ons mee

 

Als u al TBLT in uw klas hebt geprobeerd, als u het eens wil proberen, of als u iemands\ zoekt om mee te praten over uw ideeën over TBLT, neem dan contact met ons op (zie e-mail formulier).

 

lees verder