Gezond eten – Pizza-wedstrijd

Aanvullende informatie

 • Name: Gezond eten – Pizza-wedstrijd
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Lezen/Luisteren/Kijken/Schrijven/Spreken
 • Duration: 4 x 60 minuten; dit kan variëren afhankelijk van individuele omstandigheden
 • Target language: Any modern language
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Dvd-speler, projector, videocamera of vergelijkbaar apparaat, PC voor poster-presentaties bijv. PowerPoint

 • ICT competences: Het filmen met een videocamera maar niet noodzakelijkerwijs het redigeren, het doorzoeken van het internet, het gebruik van een PC.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): De afdeling talen begint in samenwerking met de afdeling huishoudkunde/verzorging/biologie aan het thema, ‘Het Mediterrane Dieet’ en de relatie met het thema Gezond Eten.
 • Product requirements or prerequisites: De leerlingen moeten al vertrouwd zijn met het aan eten en drinken gerelateerde vocabulaire. In deze taak bestuderen ze specifieke recepten: ingrediënten en technieken. De leerlingen zijn al vertrouwd met de gebiedende wijs in de instructies voor een recept
 • I can...:

  •    Eenvoudige taal over het thema eten en drinken in teksten en recepten lezen en begrijpen
  •    Eenvoudige taal in korte videoclip begrijpen
  •    Een pizza-recept maken en dit een passende naam geven
  •    een poster maken met behulp van PowerPoint
  •    vragen over de naam en de ingrediënten van de pizza beantwoorden

 • Product: Het eigen pizzarecept van iedere leerling en de poster presentatie ervan.
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten al vertrouwd zijn met het aan eten en drinken gerelateerde vocabulaire. In deze taak bestuderen ze specifieke recepten: ingrediënten en technieken. De leerlingen zijn al vertrouwd met de gebiedende wijs in de instructies voor een recept

 • Process:

  De leerlingen bekijken als voorbeeld van gezonde, elementaire maar voedzame ingrediënten een typische Italiaanse pizza, de ‘margherita’.

  • In de taalles lezen de leerlingen een tekst met de historische context voor de naam van de pizza margherita namelijk. de koningin van Italië en de vaderlandse kleuren van de driekleurige vlag die men in de drie basisingrediënten vindt: tomaat, mozzarella en basilicum. Lezen voor begrip.
  • In tweetallen en met behulp van woordenboeken (op het internet indien mogelijk) identificeren de leerlingen nieuwe taal in een serie pizza recepten.
  •  De leerlingen bekijken een clip uit een show van Jamie Oliver waarin hij een pizza bereidt en bakt.
  • De leerlingen bekijken een clip van de BBC Learning zone waarin 2 meisjes een Italiaanse pizzeria bezoeken en zien hoe ze een pizza moeten maken.
  • Elk tweetal moet vervolgens besluiten wat hun eigen pizzarecept wordt, waarbij ze de in de doeltaal een lijstje van de ingrediënten maken en een passende naam voor de pizza bedenken.
  • De leerlingen maken posters om in de gang van de afdeling talen op te hangen. Deze worden met PowerPoint gemaakt en moeten passende afbeeldingen bevatten
  • De pizza’s worden tijdens de les in de afdeling huishoudkunde/verzorging/biologie bereid
  •  De leerlingen stemmen voor de twee beste pizza’s die deel mogen nemen aan een wedstrijd voor alle 1e of 2e klassen. Deze wedstrijd vindt meestal plaats op het einde van de schooldag.
  • De docenten van de afdeling talen zijn aanwezig bij de wedstrijd, fungeren als beoordelaar en lopen rond tussen de leerlingen, waarbij ze vragen stellen over de naam van de pizza en de ingrediënten.
  • De winnende pizza wordt gekozen.
 • Division of roles (optional): De tweetallen worden aan het begin samengesteld door de leerlingen of door de docent, wat het beste uitkomt. De leerlingen onderhandelen binnen de groepjes over de rollen.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De tweetallen kijken en luisteren naar hoe hun medeleerlingen hun keuzen en beslissingen uitleggen. De leerlingen worden aangemoedigd om ‘verantwoordelijk’ te stemmen. Docenten kunnen dit makkelijker maken door de leerlingen te vragen waarom ze iets goed of niet goed vinden.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan als ze het volgende bereiken:

  •    De informatie in de tekst en de videoclip over eten en recepten begrijpen.
  •    een pizzarecept ‘bedenken’
  •    eerlijk over rollen in het tweetal onderhandelen
  •    een PowerPointposter maken
  •    op samenhangende en vloeiende wijze presenteren
  •    bij het vak huishoudkunde/verzorging/biologie een pizza maken
  •    meehelpen bij het vaststellen wat de twee ‘beste’ pizza’s in de klas zijn
  •    vragen over de pizza beantwoorden

 • Authors: John De Cecco, Lindsay Dombrowski
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Het is essentieel dat de twee afdelingen nauw samenwerken en van te voren plannen. Misschien moeten ze materiaal zoals de DVD delen, en dit vereist planning. De docenten moeten proberen de leerlingen aan te moedigen inventief te zijn en zich aan de principes van een gezond product te houden. De taak is zeer motiverend en kan tot opwinding leiden. Dit vereist zorgvuldig klassemanagement. Gezondheid en veiligheid zijn belangrijke overwegingen bij de interdisciplinaire planning van de taak.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Demonstratie van het productieproces, dat de instructies op de video/DVD weerspiegelt, helpt om de techniek te consolideren.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Interdisciplinair leren, het incorporeren van ICT en contexten die relevant zijn voor de samenleving.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  De ICT-vaardigheden zijn belangrijke competenties voor onderwijskundig, sociaal en werk-gerelateerd gebruik.
  De taak vereist interdisciplinair werk en de motivatie van de leerlingen wordt bevorderd doordat ze de waarde van het leren van talen zien in relatie tot andere delen van het leerplan.

 • Reasons why this task travels well:

  De taak bevat een aantal belangrijke aspecten van taalcompetenties in nationale leerplannen, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden en samenwerking.
  Men kan de specifieke situatie wijzigen, aanpassen en uitbreiden, indien het leerplan dit nodig maakt, terwijl men toch de essentie van de producten en de vereiste vaardigheden bewaart. Zulke wijzigingen maken het misschien nodig het ERK-niveau aan te passen. De ERK-niveaus die voor deze taak genoemd zijn, hoeven geen beperkingen in te houden voor de vaardigheidsniveaus waar deze taak voor geschikt is. Docenten kunnen hun professionele deskundigheid gebruiken om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus

Taken per tandem