Mijn eigen korte verhaal schrijven

Aanvullende informatie

 • Name: Mijn eigen korte verhaal schrijven
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: B2
 • Linguistic dimension - Skill(s): Schrijven, Lezen (wat spreken en luisteren)
 • Duration: 90 minuten
 • Target language: iedere moderne taal
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Verbinding met het Internet, PCs met toegang tot het Internet voor alle deelnemers, projector;

 • ICT competences: • op het Internet naar specifieke informatie zoeken • programma om plot te genereren gebruiken (zie boven) • woordenboek op het internet gebruiken (zie boven)
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Een kort verhaal schrijven
 • I can...:

  Ik kan

  • een aan het gebied van mijn belangstelling gerelateerde tekst schrijven en lezen en essentiële betekenis maken en begrijpen
  • woorden en termen op het Internet opzoeken
  • woordenboek op het internet gebruiken
  • door een plotgenerator gemaakte teksten corrigeren en hier een zinnig verhaal van maken
  • de door mijn medeleerlingen gemaakte en gecorrigeerde korte verhalen begrijpen en hier kritisch commentaar op geven

  Ik heb een breed actieve en passieve woordenschat maar heb soms moeilijkheden met het begrijpen van woorden en uitdrukkingen die minder vaak voorkomen.

 • Product: kort verhaal
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten

  • weten / klaar zijn om te leren hoe ze een plotgenerator moeten gebruiken
  • de structuur van een kort verhaal kennen, eerder een kort verhaal hebben geschreven
  • de gegeven woorden begrijpen en woorden vinden die in de cellen van de plotgenerator passen (ze mogen woorden uit hun eigen verhaal halen)
  • hun verhalen kunnen herschrijven als dat nodig is om de logische structuur te verbeteren
 • Process:
  • de docent en de leerlingen bespreken het gebruik van een plotgenerator
  • de leerlingen
   • bestuderen de structuur van korte verhalen en verzamelen criteria voor een goed kort verhaal
   • openen een gegeven plotgenerator
   • vullen de cellen op een zinnige manier in (vermijden het gebruik van de optie willekeurig)
   • maken een kort verhaal met een plotgenerator
   • herschrijven het product en maken een zinnig verhaal, waarbij ze de eerder gevonden criteria voor een kort verhaal in gedachten houden
   • voorzien moeilijke woorden van aantekeningen om hun medeleerlingen te helpen
   • publiceren het verhaal op het Internet (bijv. padlet.com)
   • presenteren hun producten aan hun medeleerlingen op een scherm of op papier / lezen de gepubliceerde producten individueel
   • geven kritisch commentaar op de producten van hun medeleerlingen
   • luisteren naar en accepteren kritisch commentaar op hun eigen korte verhaal, brengen de nodige wijzigingen aan en publiceren de definitieve versie
   • geven commentaar op de gebruikersvriendelijkheid van de gebruikte plotgenerator
  • de docent corrigeert de korte verhalen en het commentaar van de leerlingen door de digitale versies terug te sturen of door de papieren versies uit te delen
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:
  • Gebruikte zelfstandige, bijvoeglijke naamwoorden, enz. in een mindmap verzamelen (zie http://imindmap.com/how-to-mind-map/)
  • Nog een kort verhaal schrijven, rekening houdend met de criteria voor een goed kort verhaal.
  • Als ze goed zijn, de uiteindelijke versies vertalen
  • Een rollenspel maken op basis van een van de korte verhalen
 • Success factors or evaluation criteria:

  De taak is succesvol afgerond als

  • de leerlingen samenhangende verhalen hebben geschreven
  • de leerlingen hun documenten met hun medeleerlingen hebben gedeeld en op zinnige wijze op elkaars verhalen hebben gereageerd, waarbij ze zich op de inhoud en niet op de taal geconcentreerd hebben

  De taak is uitstekend afgerond als het verhaal met plezier te lezen is, een duidelijke structuur heeft, grammaticaal correct is en een rijk maar niet al te gecompliceerd vocabulaire heeft (op het niveau van de beoogde lezers: de klasgenoten).

  De taak is onvoldoende afgerond als het verhaal onzinnig is of het taalgebruik zo zwak is dat het verhaal onbegrijpelijk is.

  Voor evaluatie door medeleerlingen, zie onderstaand beoordelingsformulier. De docent kan punten toekennen aan de criteria op het beoordelingsformulier als er cijfers moeten komen

 • Authors: Ilona Fried, Ch. Doil-Hartmann, Judit J. Tóth
 • Acknowledgements: Deze taak is gebaseerd op een voorstel van Roland Buehs
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  In het begin kan de plotgenerator een onzinnig verhaal produceren, wat tot hilariteit kan leiden als de docent en de leerlingen de grappige kant van het verhaal bekijken (gevoel voor humor is vereist en aanbevolen bij het onderwijzen van een vreemde taal!)

  Probeer een plotgenerator uit voor hem aan de leerlingen te geven.

  Zorg ervoor dat alle leerlingen een verbinding met het Internet hebben om toegang te krijgen tot een plotgenerator

  Ondersteuning en verbeteringen kosten tijd; daarom kan men de leerlingen vragen in groepen te werken

 • Additional methodological or didactic comments:

  Om zwakkere leerlingen een verhaal te kunnen laten schrijven kan het helpen om ze een woordenlijst te geven of om het aantal onderwerpen te beperken

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Als de leerlingen hun eigen verhaal schrijven, motiveert dat ze om hun producten met andere verhalen te vergelijken.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Het gebruik van het Internet en een plotgenerator kan docenten en leerlingen motiveren om dit hulpmiddel te gebruiken.

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak in iedere les over literatuur/schrijfvaardigheid en bij ieder onderwerp gebruiken. De taak past in ieder leerplan.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Schrijf- en leesvaardigheid staan centraal evenals mediavaardigheid en het ERK.

Taken per tandem