Deze pagina afdrukken

Paradijselijke Plaatsen

Aanvullende informatie

 • Name: Paradijselijke Plaatsen
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Schrijven, Lezen
 • Duration: 135 minutes
 • Target language: iedere moderne taal
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Verbinding met het Internet, PCs met toegang tot het Internet voor alle deelnemers;

  Met een zoekmachine of elders gevonden beelden (zonder copy right)

 • ICT competences: • op het Internet naar beelden en foto’s zoeken • een beeld of plaatje downloaden • of: zelf met een smartphone, een digitale camera of een ander apparaat foto’s maken • woordenboek op het internet gebruiken • een tekstverwerker gebruiken • e-mails versturen en ontvangen
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Paradijselijke Plaatsen / Plaatsen waar ik van droom
 • Product requirements or prerequisites: De leerlingen moeten weten hoe ze in een emailprogramma vragen moeten stellen ragen over een denkbeeldige of echte plaats die ze willen bezoeken moeten formuleren ragen in een samenhangende tekst moeten beantwoorden een woordenboek op het internet moeten gebruiken passende woorden en uitdrukkingen om te reageren moeten vinden
 • I can...:

  Ik kan

  • op het internet foto’s en beelden van plaatsen waar ik graag zou willen zijn vinden
  • een woordenboek op het internet of een ander hulpmiddel zoals Wikipedia gebruiken
  • een samenhangende tekst schrijven waarin de elementen zijn verbonden
  • simpele informatie aan mijn klasgenoten overbrengen
  • mijn ideeën over een paradijselijke plaats uitdrukken in overeenstemming met een plaatje of beeld
  • gevoelens in enig detail beschrijven
  • vragen formuleren over de plaats van mijn dromen
  • simpele aan het gebied van mijn belangstelling gerelateerde vragen lezen
  • eenvoudige feitelijke taal begrijpen
  • vragen over de plaats van de dromen van mijn klasgenoten beantwoorden
 • Product: Een vragenlijst over een paradijselijke plaats die aan klasgenoten en de docent wordt gestuurd
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten weten hoe ze

  • in een emailprogramma vragen moeten stellen
  • vragen over een denkbeeldige of echte plaats die ze willen bezoeken moeten formuleren
  • vragen in een samenhangende tekst moeten beantwoorden
  • een woordenboek op het internet moeten gebruiken
  • passende woorden en uitdrukkingen om te reageren moeten vinden
 • Process:
  • de docent geeft een inleiding over de doelen van de taak
  • de leerlingen vormen groepjes van vijf of meer
  • de docent laat de leerlingen op het internet naar beelden en foto’s die ze mooi vinden zoeken of een foto nemen van de plaats die ze willen bezoeken
  • de leerlingen
   • zoeken naar foto’s op het internet of nemen er zelf een paar
   • maken een keuze voor de beste foto’s voor de taak
   • formuleren vragen over hun verwachtingen over deze Paradijselijke Plaats
   • schrijven deze vragen op in een emailprogramma OF in een Googleformulier (https://docs.google.com/forms/)
   • sturen de vragenlijst naar minstens vier medeleerlingen (alle andere leden van hun groepje)
   • lezen over de verwachtingen van hun klasgenoten
   • beantwoorden de vragen van hun klasgenoten en sturen ze terug / vullen het Googleformulier in
   • sturen de vragen en antwoorden naar hun docent / sturen de vragen en een samenvatting / analyse van de ontvangen antwoorden op

  de docent corrigeert het materiaal en stuurt het terug

 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Bespreking in de les van

  • hoe een paradijselijke plaats eruit zou moeten zien
  • waarom het moeilijk is zulke plaatsen te vinden
  • hoe het zou zijn om daar te zijn
  • aan welke eisen zo’n paradijselijke plaats zou moeten voldoen, enz.
  • evaluatie van de taak
 • Success factors or evaluation criteria:

  De taak is succesvol afgerond als

  • de leerlingen vragen over hun verwachtingen over de paradijselijke plaats hebben geformuleerd
  • de vragenlijsten zinnig zijn en door minimaal vier leerlingen zijn beantwoord
  • de verslagen over de vragenlijsten de antwoorden samenvatten en/of analyseren

  De taak is uitstekend afgerond als de vragen in de vragenlijst origineel zijn en zinnig in hun context en het verslag samenhangend is, met relevante informatie over de ontvangen antwoorden.

  De taak is onvoldoende afgerond als de vragen in de vragenlijst onbegrijpelijk of onmogelijk te beantwoorden zijn en als het verslag onsamenhangend is en onvoldoende informatie geeft.

 • Authors: Ilona Fried, Judit J.Tóth
 • Acknowledgements: Deze taak is gebaseerd op een voorstel van Roland Buehs
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De leerlingen moeten geleerd hebben hoe ze vragen moeten formuleren voor ze aan de taak beginnen

  Zorg ervoor dat alle leerlingen een verbinding met het Internet hebben om toegang te krijgen tot de programmatuur

  Ondersteuning en verbeteringen kosten tijd; daarom kan men de leerlingen vragen in groepen te werken

 • Additional methodological or didactic comments:

  De leerlingen moeten

  • foto’s kiezen die echt prachtige plaatsen laten zien
  • deze plaatsen kunnen beschrijven

  Een gesprek over wat mooie plaatsen kan de leerlingen helpen een idee over de taak te vormen.

 • Reasons why this task is a model of best practices:
  • de leerlingen leren hoe ze hun verwachtingen en gevoelens moeten uitdrukken
  • de leerlingen leren de structuur van het vragen stellen
  • de leerlingen leren hoe ze een emailprogramma moeten gebruiken en misschien ook hoe ze een document moeten bijvoegen
  • het vinden van materiaal op het internet is interessant maar moet op beheerste wijze worden geoefend
  • het leren kennen van de ideeën van andere mensen over een paradijselijke plaats is een goede manier om ze beter te leren kennen
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Het gebruik van het internet en email is essentieel in het hedendaagse leven

  De toepassing van woorden kan het vocabulaire van de leerlingen verrijken

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak in iedere les over ieder onderwerp gebruiken. De taak past in ieder leerplan.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Schrijfvaardigheid staat centraal evenals mediavaardigheid en het ERK.