Aanvullende informatie

 • Name: Mijn Naam
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Luisteren/Schrijven/Spreken/Lezen
 • Duration: ongeveer 225 minuten (+/-)
 • Target language: Engels/Duits
 • ICT dimension

 • ICT resources:
  • Internet verbinding; Internet toegang, PCs met internet toegang voor alle gebruikers of smartphones met Internet toegang, projector,
  • microfoons voor het opnemen van gesproken tekst op pc's

  Blog of YouTube voor het publiceren van animaties

 • ICT competences: Gebruik van IT-tools, smartphones
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Belangrijke aspecten van iemands naam uitzoeken en een verslag hierover uitbrengen in de klas, het delen van de vondst met andere mensen met dezelfde naam of iets dergelijks
 • I can...:

   

  Ik kan

  • surfen op het internet en zoeken naar relevante informatie over mijn voornaam (30 minuten)
  • surfen op het internet en zoeken naar relevante informatie over mijn achternaam (30 minuten)
  • mijn klasgenoten vertellen over mijn naam (40 minuten)
  • Namen toevoegen op een gedownloade kaart en deze presenteren aan mijn klasgenoten via een projector (110 minuten)
  • Mijn verhaal publiceren op YouTube of een blog (25 minuten)
  • Correct uitspreken
  • De juiste grammaticale vorm gebruiken om instructies te geven (B2)

   

   

 • Product: presentatie van het verhaal van mijn naam en mijn naam in andere landen / talen
 • Product requirements or prerequisites:

  Leerlingen zouden in staat moeten zijn om

  • onderzoek te doen op het internet, met een PC of een smartphone
  • hun bevindingen te presenteren in een gesschikte vorm (bijv. PowerPoint)
  • gebruik te maken van online woordenboeken
  • hun bevindingen correct in een gedownloade kaart te kunnen toevoegingen die gevonden kan worden op een website die de docent voor hen heeft voorbereid
  • de woorden correct te kunnen uitspreken, en dit kunnen controleren door de uitspraak online op te zoeken.
 • Process:

  Docent

  • introduceert het doel van de taak
  • heeft een website voorbereid voor de kaart die moet worden gedownload

  Leerlingen

  • surf op het internet om de afkomst vanje voor en/of achternaam te vinden
   • Waar komen de namen vandaan?
   • Wat betekenen ze?
  • Vraag je ouders hoe en waarom ze jouw naam hebben gekozen.
  • Zoek naar beroemdheden die dezelfde naam / namen dragen
   • Wat doen ze?
  • Vertel je klasgenoten over je bevindingen
  • Beantwoord de vragen van je klasgenoten
  • Geef feedback of reageer of stel vragen over het verslag van je klasgenoot
  • Schrijf een verhaal over je voor en/of achternaam
  • Surf op het internet om te ontdekken wat je voornaam in een andere taal is
  • Download de kaart van de website die de docent voor je gekozen heeft. Plak de verschillende vormen van je naam in het land waar deze vorm van je naam verschijnt (b.v. Wilhelm (Duitsland), Willem (Nederland), William (GB en VS), Bill (een bijnaam in de VS),Guillaume (Frankrijk ) etc.
  • Markeer op de map waar je naam ligt.
  • Upload je verhaal in een blog of op Youtube en/of voeg je verhaal toe aan bestaande blogs.

  Leerlingen

  m.b.t. de mondelinge presentatie

  • Luister naar de verhalen van je collega‘s
  • Als het uitkomt: maak notities of vink de criteria op de lijst van succesfactoren
  • Geef commentaar op de producten
  • Kom samen in groepen om een gemeenschappelijke reactie te geven op zoveel producten als er leden van de groep zijn en presenteer dit in de klas (het commentaar is gebaseerd op de lijst van de succesfactoren)
  • presenteren hun opmerkingen in de klas waarbij elke leerling zich richt op een ander product

  Docent en klasgenoten

  • maken notities over de inhoud en de fouten van presentaties en opmerkingen
  • praten uiteindelijk over veel voorkomende fouten en geven feedback aan de leerlingen

  m.b.t. het geüploade product

  Docent

  • beslist welke leerling zich op welk product richt, zodat alle producten gelijk worden verdeeld over de klasgenoten
  • Geeft leerlingen de taak om:
  1. 1.het verhaal te lezen
  2. 2.de kaart te bestuderen
  3. 3.commentaar te geven
  4. 4.het op het gegeven platform te uploaden, YouTube of een blog
  5. 5.hun verslag toe te voegen aan het blog
  • verbetert het geschreven commentaar en uploadt deze. Geeft de leerlingen een geprint werkblad van hun verbeterde commentaar.

  Leerlingen

  • lezen de verhalen en bestuderen de kaart
  • moeten een kritische recensie schrijven over een van de producten van een klasgenoot
  • uploaden dit op een gegeven platform, YouTube of een blog
  • lezen de verbeterde versie van de docent

   

 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De leerlingen moeten

  • Commentaar schrijven over: of ze hun naam leuk of niet leuk vinden, welke naam ze liever zouden hebben, of ze hun voornaam liever in een andere taal zouden verkiezen.
 • Success factors or evaluation criteria:

  Leerlingen hebben het goed gedaan wanneer ze

  • een verhaal hebben gemaakt over hun naam/namen
  • hun verhaal hebben gepresenteerd aan de klas
  • de locatie van hun namen hebben ingevuld op een gedownloade kaart
  • zichzelf duidelijk hebben gemaakt aan diegenen die naar hun verhaal hebben geluisterd
  • nuttige feedback hebben gegeven, vragen hebben gesteld, of commentaar hebben gegeven op hun klasgenoten.
  • hun verhaal op YouTube of een blog hebben geupload
  • hun verhaal hebben toegevoegd aan andere verhalen
 • Authors: Christa Doil-Hartmann
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:
  • Bereid pc's en het internet voor, zodat er geen tijd verloren gaat met het opstarten.
  • Indien nodig, help hen om een ​​kaart te downloaden, of heb een kaart gedownload
 • Additional methodological or didactic comments:

  Zorg ervoor dat alle verhalen worden verteld en voldoende feedback wordt gegeven aan alle leerlingen.

  Een laatste discussie over de bevindingen dient plaats te vinden in

  de klas en te worden bijgewoond door elke leerling

 • Reasons why this task is a model of best practices:
  • De leerlingen moeten de doeltaal gebruiken.
  • Leerlingen zouden het leuk kunnen vinden om meer over hun naam te weten te komen.
  • Het is interessant om te weten hoe je genoemd zou kunnen worden in een ander land en hoe de naam wordt uitgesproken.
  • Elke naam heeft een verhaal dat vertelt kan worden
 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten zouden (het) misschien

  • leuk vinden om iets over hun eigen naam uit te vinden
  • het internet of smartphone -activiteiten gebruiken voor verdere onderwijs en voor verschillende vakken
 • Reasons why this task travels well:

  De taak werkt goed doordat het makkelijk te begrijpenen en te bereiken is. Het bevordert de creativiteit van leerlingen en vraagt ​​om de toepassing van de vreemde taal tijdens het gebruik van ICT hulpmiddelen op basis van het ERK

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: De taak kan worden gebruikt voor verschillende onderwerpen behandeld in de verschillende nationale leerplannen

Taken per tandem