Elkaar leren kennen

Aanvullende informatie

 • Name: Elkaar leren kennen
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Luisteren, spreken
 • Duration: 4 x 45 minutes
 • Target language: Alle MVT. Uitgebrobeerd in het Nederlands, Italiaans, Schots Gaelic.
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Toegang via het internet tot geluids- en video-opnames uit partnerlanden (bij voorkeur via een draagbaar apparaat: smart phone, tablet of laptop), apparaten voor het opnemen van geluid en video; tekstverwerker. Hoewel het waarschijnlijk het gemakkelijkst is om voor het opnemen smart phones te gebruiken, kan men betere resultaten verkrijgen als men een camera met een microfoon op een statief gebruikt.

 • ICT competences: Het werken met geluids- en video bestanden; het downloaden en uploaden van bestanden; het werken met tabellen in een tekstverwerker.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Twee klassen gaan deelnemen aan een (virtuele of echte) schooluitwisseling. De leerlingen hebben elkaar nog niet ontmoet. De leerlingen zijn net begonnen met kennismaken met elkaars taal. Het leren kennen van elkaars naam en woonplaats vormt de basis voor verdere uitwisseling van informatie.
 • Product requirements or prerequisites: Toegang tot het internet. De leerlingen hebben opnameapparatuur nodig. De scholen moeten overeenstemming hebben bereikt over een manier om informatie via het internet te delen die de privacy waarborgt (bijv. een gesloten groep in een sociaal netwerk als Google+).
 • I can...:

  Luistervaardigheid:

  Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

  Spreken:

  Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken te beschrijven.

 • Product: Twee verzamelingen geluids- of video-opnames, waarin de leerlingen hun naam spellen, waarbij ze het alfabet van hun moedertaal en dat van de doeltaal gebruiken, hun woonplaats noemen en elementaire informatie over hun familie geven. Twee tabellen met van de leerlingen in het andere land verkregen informatie.
 • Product requirements or prerequisites:

  Toegang tot het internet. De leerlingen hebben opnameapparatuur nodig. De scholen moeten overeenstemming hebben bereikt over een manier om informatie via het internet te delen die de privacy waarborgt (bijv. een gesloten groep in een sociaal netwerk als Google+).

 • Process:

  Elkaar Leren Kennen

  De leerlingen gaan samenwerken met leerlingen in een ander land. Ze hebben elkaar nog niet ontmoet. Om te kunnen samenwerken, moeten ze elkaar leren kennen: wie zijn ze, waar komen ze vandaan en hebben ze broers en/of zussen?

  Na een inleiding voorafgaand aan de eigenlijke taak bestaat deze taak uit 4 delen en een evaluatie na afloop van de taak

  1. spreken in de eigen taal;
  2. luisteren naar de taal van de leerlingen uit het andere land;
  3. spreken in de taal van de leerlingen uit het andere land;
  4. luisteren naar de leerlingen uit het andere land die de voor hen vreemde taal spreken.

  Inleiding

  De docent legt de leerlingen uit wat ze gaan zeggen en wat ze gaan horen: nummer, naam, de plaats waar ze vandaan komen, aantal broers en zussen.

  De docent neemt het alfabet van de doeltaal en de getallen door (1 – 10 of 1 – 20, afhankelijk van de groepsgrootte).

  De docent benadrukt hoe belangrijk het is dat de namen van de leerlingen goed worden verstaan; om misverstanden te voorkomen moeten de leerlingen hun naam spellen.

  De docent benadrukt dat het noodzakelijk is om duidelijk en verstaanbaar te spreken.

  De docent geeft iedere leerling een nummer.

  De docent verdeelt de klas in kleine groepjes, (een groepje kan bijv. bestaan uit een spreker, een cameraman/-vrouw en een regisseur).

  De groepjes werken zelfstandig. De docent is aanwezig om, indien nodig, te helpen.

  Deel 1

  De leerlingen stellen zich in hun eigen taal voor als volgt:

  ‘Hallo. Ik ben nummer (geef het door de docent gegeven nummer). Ik ben (Naam). Ik zal het spellen (letter, letter, letter, enz.). Ik kom uit (plaats). Ik heb (nummer) broer(s) en (nummer) zus(sen).’

  Voorbeeld:

  • Hallo, ik ben nummer 1.
  • Ik ben Hans Smit.
  • H, A, N, S pauze S, M, I, T.
  • Ik kom uit Volendam.
  • Ik heb een broer en een zus.

  De leerling wordt gefilmd door de cameraman/vrouw. De regisseur zorgt ervoor dat de spraak duidelijk en verstaanbaar is.

  De volgende leerling wordt gefilmd en dan de volgende.

  De leerlingen bekijken/beluisteren de opname om de kwaliteit te controleren. Pas als ze er zeker van zijn dat de kwaliteit in orde is, uploaden ze de film.

  Deel 2

  De docent controleert of alle fragmenten waarin de leerlingen in het andere land zich voorstellen, zijn geüpload en geeft iedere verzameling aan een groepje. De docent geeft ieder groepje een digitale tabel om in te vullen.

  De leerlingen downloaden de film die aan hen is toegewezen.

  De leerlingen bekijken de film in groepjes en proberen erachter te komen wat er wordt gezegd. Om de noodzakelijke informatie te vinden spoelen ze de film zo veel keren terug als nodig is om overeenstemming te bereiken over wat er gezegd wordt.

  De leerlingen vullen de namen, woonplaatsen en de informatie over de broers en zussen in in de tabellen.

  De leerlingen controleren de tabellen verscheiden malen voor ze ze uploaden.

  Deel 3

  De leerlingen bestuderen de film die ze hebben gedownload zorgvuldig. Ze stellen zich de volgende vragen.

  • Hoe stelden de leerlingen uit het andere land zich?
  • Hoe spelden ze hun naam?
  • Hoe gaven ze de plaats waar ze vandaan komen?
  • Hoe gaven ze de informatie over hun broers en zussen?

  Pas als ze denken dat ze het zelf kunnen, stellen de leerlingen zich in de andere taal op dezelfde manier als in deel 1.

  Als alle fragmenten waarin de leerlingen zich voorstellen, zijn opgenomen, wordt de opname verscheidene malen gecontroleerd. Pas als de leerlingen denken dat de opname in orde is, gaan ze deze uploaden.

  Deel 4

  De docent controleert of alle fragmenten waarin de leerlingen uit het andere land zich voorstellen er zijn en geeft ieder fragment aan een groepje. Hij geeft ieder groepje een tabel om in te vullen. De fragmenten worden zorgvuldig bestudeerd. Kunnen de leerlingen uit het andere land verstaan worden als ze de voor hen vreemde taal spreken? Na veel terugspoelen en als de leden van de groepjes overeenstemming hebben bereikt vullen de leerlingen de tabellen in uploaden ze ze.

  Evaluatie na de eigenlijke taak

  Hebben de groepjes het goed gedaan?

  De luisteraars die naar de andere taal luisteren (deel 2) hebben het goed gedaan als ze de sprekers die hun moedertaal spreken hebben verstaan en de tabellen correct hebben ingevuld.

  De sprekers van de vreemde taal (deel 3) hebben het goed gedaan als de luisteraars die naar hun moedertaal luisteren hen hebben verstaan en de tabellen correct hebben ingevuld.

  Alle tabellen moeten worden gecontroleerd om te kijken of de informatie correct is. Als dat het geval is, kunnen de leerlingen trots zijn. Als dat niet het geval is, moeten de sprekers leren om duidelijker te spreken en moeten de luisteraars leren zorgvuldiger te luisteren.

 • Division of roles (optional): De leerlingen nemen om de beurt de rol van spreker, cameraman/-vrouw en regisseur.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Consoliderende activiteit

  Het gebruik van een spelling-alfabet (bijv. telefoon-alfabet, NATO-alfabet) kan de leerlingen helpen om vertrouwd te raken met het alfabet van de doeltaal.

  De sprekers kunnen hun naam spellen en daarbij het spelling-alfabet van hun moedertaal gebruiken en de luisteraars in het andere land kunnen de namen opschrijven.

  Plan voor vervolg

  Als de leerlingen de taak goed gedaan hebben, kan men ze vragen meer informatie over zichzelf te geven; bijv.

  • Ik ben 13 jaar.
  • Mijn lengte is 1 meter, 61 centimeter.
  • Mijn hobby is voetbal.

  NB. Tegen deze tijd zijn de leerlingen op weg naar ERK-niveau A2.

  Het produceren van visuele hulpmiddel

  Men kan de leerlingen vragen om op basis van het spelling-alfabet op zoek te gaan naar geschikte foto’s en/of plaatjes bij iedere letter. Als alternatief kan men de leerlingen vragen zelf een tekening te maken bij iedere letter

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan:

  • Als ze de namen, de woonplaatsen en de elementaire informatie over de familie in de doeltaal hebben verstaan (luisteren);
  • Als ze zijn verstaan door de moedertaalsprekers (spreken).
 • Authors: Ton Koet. Als u meer informatie over de taak wilt of als u aanpassingen en uitvoering van de taak met de auteur wilt bespreken, neemt u dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Acknowledgements: KPN (Netherlands telecom) voor lijst met telefoon-alfabetten.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Deze activiteiten zijn bedoeld voor beginners. Daarom is het misschien nodig de moedertaal te gebruiken voor uitleg. Misschien is het ook nodig het alfabet en de getallen in de doeltaal van te voren door te nemen. Als er 20 leerlingen in uw klas zitten, moet u de getallen 1 – 20 doornemen; als het er 30 zijn, de getallen1 – 30.

  Het is van het grootste belang de leerlingen voor te houden dat ze langzaam en duidelijk moeten spreken en goed moeten articuleren.

  Op het internet zijn er veel pagina’s over (spelling-)alfabetten, waarvan er verscheidene geluidsmateriaal bevatten (zie bijv. https://en.wikipedia.org/wiki/Spelling_alphabet; hier kunt u spellingalfabetten vinden voor het Latijnse, Griekse en Cyrillische schrift).

  Probeer een spellingalfabet te vinden dat geschikt is voor uw leerlingen; sommige alfabetten zijn alleen geschikt voor jonge kinderen.

  Als uw school nog geen partner school heeft gevonden, is e-Twinning nuttig (https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm).

 • Additional methodological or didactic comments:

  Men kan deze taak aanpassen voor hogere CEFR-niveaus door de leerlingen te vragen meer informatie over zichzelf te geven, bijv. hobby’s, liefste schoolvak, plannen voor de toekomst.

  Men kan deze taak aanpassen aan de beschikbare ICT-software en hardware; bijv. als het niet mogelijk is videobestanden te maken, kan men de leerlingen vragen om foto’s te leveren bij de geluidsopname.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Interactie met doeltaalspreker is de ideale gelegenheid om een taal te leren. Helaas zien de doeltaalsprekers niet altijd wat het nut voor hen is. In deze taak zijn alle leerlingen zowel leerder als moedertaalspreker, wat in de letterlijke zin een bijdrage levert aan internationaal begrip.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten zien dat leerlingen zelfs op niveau A1 levensechte activiteiten kunnen verrichten.

  Zowel leerlingen als docenten zien dat ze een prestatie hebben geleverd.

  Zowel leerlingen als docenten hebben een positievere houding tegenover het samen met doeltaalsprekers werken aan authentieke taken.

  Zowel leerlingen als docenten zijn zich ervan bewust dat verstaanbaarheid cruciaal is voor succesvolle communicatie.

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak in iedere situatie van transnationale samenwerking gebruiken.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Twee kenmerken van een taak zijn dat ‘er een communicatieprobleem moet worden opgelost’ en ‘dat de taak lijkt op een activiteit in de echte wereld’ (Skeehan). Verstaan en verstaan worden zijn essentieel voor succesvolle communicatie. De ultieme toets voor succes in een vreemde taal is het verstaan van en het verstaan worden door moedertaalsprekers. Helaas worden sprekers maar al te dikwijls verkeerd verstaan als ze eenvoudige informatie zoals hun eigen naam geven. Sprekers geven de namen van anderen dikwijls niet correct of spreken deze verkeerd uit. Dit kan tot ernstige communicatieproblemen leiden. Het is daarom belangrijk dat docenten dit probleem vanaf het begin, terwijl de leerlingen op het laagste ERK-niveau zitten, aanpakken. Als de leerlingen dit probleem hebben overwonnen, hebben ze een praktische vaardigheid geleerd die hun de rest van hun leven goed van pas zal komen.
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Taken per tandem