Aanvullende informatie

 • Name: Een Wiki Maken
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A2, B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Schrijven/Lezen
 • Duration: 6*50 minuten
 • Target language: Engels of andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Toegang tot het Internet; woordenboek met definities op het internet; PC; google images; woordenboeken op het internet; Google; Wikipedia en/of een andere encyclopedie op het internet afhankelijk van welk culturele onderwerp een groepje kiest. Wikispaces (een site om wiki’s te maken)

 • ICT competences: Het Internet doorzoeken voor specifieke informatie; Het gebruiken van een tekstverwerker zoals microsoft word, word for mac en wikispaces.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Een Wiki over een specifiek cultureel aspect van je land maken.
 • Product requirements or prerequisites: De leerlingen moeten bekend zijn met het vocabulaire van het onderwerp en vertrouwd zijn met het gebruik van een tekstverwerker (Microsoft word of word for mac en wikispaces).
 • I can...:
  • Ik kan teksten verstaan die voor het grootste deel bestaan uit frequent gebruikte alledaagse taal of taal die verband houdt met een vak.
  • Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.
  • Ik kan een lange of verscheidene korte teksten lezen om specifieke informatie die ik nodig heb om een taak te volbrengen te begrijpen.
  • Ik kan in het kort redenen en uitleg geven voor meningen, plannen en handelingen.
  • Ik kan een simpele verbonden tekst schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
 • Product: Een Wiki-site over een onderwerp dat past binnen het actuele leerplan om klasgenoten extra informatie over dat onderwerp te geven.
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten bekend zijn met het vocabulaire van het onderwerp en vertrouwd zijn met het gebruik van een tekstverwerker (Microsoft word of word for mac en wikispaces).

 • Process:
  • Vorm groepjes van 2-3 leerlingen. Afhankelijk van uw groep wilt u leerlingen misschien combineren op basis van hun niveau, waarbij de sterkere leerlingen in uw klas samenwerken met zwakkere leerlingen.
  • Kies een aspect van de cultuur van je land dat volgens jou interessant is voor buitenlandse leerlingen. Je kan het land kiezen waar je woont of dat waar je vandaan komt, indien deze landen niet hetzelfde zijn. Je kunt altijd bij je docent controleren of de bronnen die je hebt gevonden geschikt en betrouwbaar zijn.
  • Doe op het internet onderzoek naar het culturele onderwerp dat je heb geselecteerd: je kunt Wikipedia en andere encyclopedieën op het internet gebruiken.
  • Samen met je groepje besluit je ook over de structuur en opbouw van je wiki.
  • Samen met je groepje beslis je welke informatie relevant is.
  • Verdeel de taken binnen je groepje, d.w.z.: als je onderwerp een nationale feestdag is, kan een lid informatie over de geschiedenis ervan opzoeken, een ander lid over de betekenis en een derde lid over de manieren waarop men deze feestdag viert.
  • Schrijf de wiki over je onderwerp op zo’n manier dat ieder lid verantwoordelijk is voor een afgebakend deel van de wiki. Gebruik wikispaces voor een gebruikersvriendelijke, gratis wiki-pagina op het internet.
  • De leden van het groepje lezen en controleren elkaars werk voor wat betreft inhoud, volledigheid, samenhang, opmaak, elementaire grammaticale correctheid en spelling.
  • Aan het eind van de wiki van elk groepje moeten de leerlingen een stuk opnemen met verwijzingen, die in alfabetische volg orde moeten staan met vermelding van de data waarop ze waren geraadpleegd.
 • Division of roles (optional): Groepswerk
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De groepjes bespreken elkaars werk als vervolgactiviteit en vullen een enquête in om over het project te reflecteren.

  De groepjes bespreken elkaars werk en gebruiken daarbij een kort en elementair terugkoppelingsformulier waarin ze reflecteren op de Wiki pagina van andere groepjes: duidelijkheid van de informatie, wat ze inhoudelijk voor nieuws geleerd hebben.

  De enquête moet elementen van zelfbeoordeling bevatten over wat er voor inhoudelijk nieuws is geleerd en over verbeteringsplannen.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan:

  • Als ze extra informatie over het door hen onderzochte onderwerp kunnen delen en er een stukje over kunnen schrijven voor een wiki en als ze aan de volgende criteria voldoen:
  • Inhoud

  Ze hebben een originele tekst geschreven

  • Vocabulaire
   Ze hebben vocabulaire en uitdrukkingen gebruikt die bij het onderwerp horen
  • Grammaticale correctheid
   Ze hebben complexere grammaticale constructies en uitdrukkingen gebruikt; hun vocabulaire en zinsstructuur is slechts in geringe mate door de moedertaal beïnvloed. De leerlingen gebruiken de Engelse woordvolgorde en werkwoord tijden en de spelling is gecorrigeerd met behulp van spellingcontrole (bijv. in Microsoft word or word for mac).
  • Samenhang
   Ze hebben een passende inleiding voor hun wiki geschreven en hebben hun tekst correct in alinea’s kunnen verdelen en zinnen met de juiste voegwoorden kunnen verbinden.
  • Interactie

  Ze zijn actief in het kleine groepje en in de grote groep, en delen hun ideeën en accepteren de mening en de kritiek van anderen.

 • Authors: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen. Als u meer informatie over de taak wilt of als u aanpassingen en uitvoering van de taak met de auteur wilt bespreken, neemt u dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Verdeel de leerlingen in groepjes van 2-3 en laat ze expert worden over een afzonderlijk subonderdeel van het onderwerp dat aan de orde is. Ze moeten samen kunnen beslissen over relevante informatie. Ze moeten op elkaars werk kunnen reflecteren en elkaar constructief commentaar en aanwijzingen kunnen geven. Ze moeten samen over dit sub-onderwerp kunnen schrijven en door middel van dit product hun kennis met hun klasgenoten delen

 • Additional methodological or didactic comments:

  Geef precieze inleverdata waarop de taak af moet zijn. Als groepjes het werk na de 6e les van 50 minuten niet af hebben, kunnen er extra lessen aan de Wiki-taak gewijd worden. Wees precies in het geven van het doel van de taak en in het uitleggen van de evaluatie-criteria.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Deze taak is gemaakt om met gebruik van ICT-hulpmiddelen taalcompetenties te ontwikkelen en om sociale competenties te ontwikkelen door leerlingen aan te moedigen om iets van hun cultuur en hun leven te laten zien.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten ertoe te brengen ICT als een integraal bestanddeel van de taalles te gebruiken.

  Docenten aan te moedigen om taakgericht taalonderwijs en het ERK in hun praktijk op nemen.

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak opnemen in het thema reizen dat een deel is van de meeste nationale leerplannen en programma’s voor de vreemde talen.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus. B1 taak die het publieke domein (in overeenstemming met de ERK- definitie van domeinen) in aanmerking neemt.
 • Preferencial target age group(s): High school students

Taken per tandem