Verslaggeving & evaluatie

Transparantie & kwaliteitsborging
Het consortium heeft zich vastgelegd op een beleid van transparantie & kwaliteitsborging
De verslagen van de bijeenkomsten en andere activiteiten komen in de talen van he consortium beschikbaar. Het is belangrijk de kwaliteit van de producten te waarborgen. PETALL werkt aan de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten waarvan men mag verwachten dat ze zowel de kwaliteit van de opleiding van leraren in door technologie overgedragen leren van talen op basis van taken als de effectiviteit van het leren van talen op basis van taken verhogen.