Verslaggeving & evaluatie

Transparantie & kwaliteitsborging
Het consortium heeft zich vastgelegd op een beleid van transparantie & kwaliteitsborging
De verslagen van de bijeenkomsten en andere activiteiten komen in de talen van he consortium beschikbaar. Het is belangrijk de kwaliteit van de producten te waarborgen. PETALL werkt aan de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten waarvan men mag verwachten dat ze zowel de kwaliteit van de opleiding van leraren in door technologie overgedragen leren van talen op basis van taken als de effectiviteit van het leren van talen op basis van taken verhogen.

Onderzoek & artikelen

Het delen van onze ervaring & het vergroten van kennis

De PETALL-taken en de informatie die is verkregen uit implementatie en analyse van het succes van de taken bij groepen gebruikers worden nu in een aantal contexten met vakgenoten gedeeld.

Voorbeelden van goede praktijken & cursussen

Voorbeelden van goede praktijken in door technologie overgedragen komen snel beschikbaar in de elf talen van het consortium.