A feladat egy olyan munkaterv, mely megköveteli a diákoktól, hogy a nyelvtanulási folyamathoz gyakorlatiasan álljanak hozzá egy olyan cél érdekében, melyet az elvárt tartalom helyes vagy megfelelő közvetítése szempontjából értékelhetünk.

Tovább...

Ehhez megköveteli, hogy a diák elsődlegesen a tartalmat tartsa szem előtt, és saját nyelvi eszközeivel éljen, bár a feladat előírhatja bizonyos formák alkalmazását. A feladatok elvárt megoldása hasonlít ahhoz – közvetlen vagy közvetett módon –, ahogy a nyelvet a való világban használjuk. Ahogy más feladatok, ezek is bekapcsolnak produktív és receptív, írásbeli és szóbeli készségeket és különböző kognitív folyamatokat.
Ellis 2003


…egy pedagógiai feladat egy olyan osztálytermi munkafolyamat, mely bevonja a diákokat a célnyelvi megértésbe, tevékenykedésbe, alkotásba és együttműködésbe, mialatt figyelmük a nyelvtani tudás mobilizálásán van annak érdekében, hogy kifejezzék a megfelelő jelentést. A szándék nem a forma manipulálása, hanem a tartalom közvetítése.
David Nunan 2004

…az infokommunikációs technológia lehetőségei a nyelvtanulásban a következőképpen foglalhatóak össze:
az IKT nagyfokú differenciálást tesz lehetővé. Könnyen kielégíthetőek az egyéni szükségletek és képességek.
Az IKT használata nagyfokú motivációt és bevontságot hoz a diák részéről.
Az IKT használata nagyobb tartalmi gazdagságot és intenzívebb, több érzékszervet bevonó tanulási folyamatot kínál.
Az IKT hatékonyabbá teszi a tanítást, mivel a tanár a tartalom szolgáltatása helyett a diákok támogatására tud figyelni.
W. Schrooten 2006

Vegye fel a kapcsolatot és csatlakozzon projektünkhöz

 

Csatlakozzon

 

Ha már kipróbálta a feladatalapú nyelvoktatást, ha szeretné kipróbálni, vagy ha szeretné valakivel megvitatni gondolatait a feladatalapú nyelvoktatással kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot (ld. e-mail kontakt).

 

Tovább