Additional Info

 • Név: Főzés
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR-szint: B2
 • Készség(ek): Olvasás / Írás / Beszéd
 • Időtartam: 90 perc
 • Célnyelv: Bármely modern idegen nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
 • IKT-kompetenciák: Adott információtartalom célzott keresése a neten; Videoklip készítése Windows Movie Maker vagy bármely más hasonló szoftver használatával; Szövegszerkesztő IKT-eszközök használata; Kamerás mobiltelefonok (kamera) használata oktatási célokra; Online szótárak használata
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Otthoni főzés
 • Képes vagyok…:
  • olyan folyékonyan és spontán módon kommunikálni, ami valószínűvé teszi az anyanyelvi beszélőkkel való rendszeres interakciót
  • ismerős kontextusú társalgásokban aktívan részt venni; saját nézeteimet kifejteni és mellettük érvelni
  • világosan és részletesen leírni különféle – jelen esetben az ételhez és főzéshez kapcsolódó – témaköröket
  • elmagyarázni egy adott témára vonatkozó különböző változatok előnyeit és hátrányait
 • Produktum: Magáról a diákról készített rövidfilm, amint a tulajdon konyhájában főz
 • A produktum előfeltételei és követelményei:

  Internet-hozzáférés, Windows Movie Maker, illetve PowerPoint vagy más hasonló szoftverek, online szótár, PC, videó rögzítő eszköz.

 • Folyamat:
  1. óra
  • A videoklip kétszeri lejátszása (2*3 perc) a figyelő diákoknak a téma bemutatása érdekében
  • Megértés ellenőrzése (15 perc): a tanár kvíz segítségével ellenőrzi, értették-e a klipet a diákok. A kvíz tartalmazhat
   • igaz / hamis típusú kérdéseket
   • sorba rendezési feladatokat
   • a főzési témakör szókészletétre épülő hiányos szövegű kulcsmondatok kiegészítését.
  • Szókészlet áttekintése (csoportmunka, 10 perc): a diákokat 4 csoportra osztjuk; minden csoport meghallgatja és leírja a feladat elején rájuk osztott szavakat. A kiosztott szócsoportok:
   • főzési tevékenységekhez, illetve
   • összetevőkhöz kapcsolódó szavak;
   • a klipben használt melléknevek;
   • a klipben látható összes dolog neve (megtekintés után írják le).
  • Egymás értékelése (10 perc): a diákok kicserélik maguk közt a listákat, ellenőrzik, hogy azok valóban csak a videóból vett szavakat tartalmaznak-e, hozzáadják az egyáltalán nem és kiigazítják a félrehallott szavakat
  • Tanári értékelés (5 perc): a tanár felügyeli a feladat végrehajtását, emlékezteti a diákokat további megtanulandó szavakra
  • Házifeladat (2 perc): a diákok 2-3 fős csoportjainak le kell filmezniük magukat, amint otthon főznek. Ennek során főzési szókészletüket új szavakkal is kell bővíteniük; ezeket foglalják bele egy 10 szóig terjedő, meghatározásokkal bővített listába, melyet még a következő óra előtt e-mail-ben eljuttatnak a tanárnak
  2. óra
  • Szókészlet bemutatása (15 perc): A kiscsoportok a listáikban szereplő szavak meghatározásait ismertetik, a közös csoport pedig ezek alapján igyekszik rájönni a szavakra, majd a legfontosabbakat felírják a táblára.
  • Videó értékelése (15 perc): a diákok (PC-n lejátsszák és) kivetítik videóikat a csoportnak; társaik kitöltik a videó értékelését (pl. kreativitás, nyelv, gesztusok, tartalom)
  • A szókészlet használata kontextusban (15 perc): a tanár multimédiás prezentáció keretében kitöltőtesztek segítségével ellenőrzi a szókészleti tudást; minden csoport igyekszik a megfelelő szavakkal kitölteni a hiányokat, majd kiszámolják a helyes válaszok arányát
 • Szereposztás (opcionális): Csoportmunka, illetve önálló otthoni munka a videók elkészítésében
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  A szókészlet memorizálását célzó tevékenységek (pl. a szavak kontextusban való használata)

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A tanárok az utolsó tevékenység során adott helyes válaszaik számított aránya alapján értékelik a diákokat: 80% fölötti arány esetén teljesítenek jól.

 • Szerzők: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačevi, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  Még az óra kezdete előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a videó megfelelően lejátszható a PC-n vagy más használatos eszközön.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A diákok hozzák magukkal a (2.) órára videójuk szövegkönyvét arra az esetre, ha a technika nem működne. A szövegkönyv leírásának igen fontos részfeladatát az otthoni munkába kell beilleszteni, de ne felejtsük el előre figyelmeztetni a diákokat ennek időigényes voltára. A másik lehetőség, ha a szövegkönyv (forgatókönyv) megelőzi a film felvételét, de ez a megoldás sem kevésbé időigényes. Az improvizáció pedig korántsem könnyű; még a magas szintű tudással rendelkező diákok is hajlamosak lefagyni a kamera bekapcsolásakor. A diákokat fel kell készíteni mindezen eshetőségekre.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  A feladat a mindennapi életben használatos, ételekkel kapcsolatos szókészlet felidézésének és memorizálásának a TBLT legnagyobb erényének bizonyult diákközpontú lexikális munkával történő példája.

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  A tanárokat arra ösztönzi, hogy oktatómunkájuk részeként alkalmazzák az IKT-t, illetve a TBLT-t és a CEFR-t.

 • Adaptálhatóság:

  Ebben a jól módosítható, tetszőleges szinten alkalmazható feladatban háromféle nyelvi készség (hallás utáni szövegértés, írás és beszéd) találkozik, miközben a diákoknak nagy szabadságot biztosít. A feladat nem kötődik a PowerPointhoz és a Windows Movie Makerhez, sokféle IKT-eszközzel megvalósítható.

 • Megalapozottság: IKT és TBLT; B1 / B2 CEFR-szintek

Tasks By Country