Utazás egy érdekes városba

Additional Info

 • Név: Utazás egy érdekes városba
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR-szint: B1
 • Készség(ek): Olvasás / Hallás utáni szövegértés / Beszéd / Írás
 • Időtartam: 90 perc
 • Célnyelv: English or any other language
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
 • IKT-kompetenciák: Multimédiás prezentáció készítése a fenti eszközökkel; A releváns információtartalom utáni böngészés vagy célzott keresés a neten
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Utazás
 • Képes vagyok…:
  • leírást készíteni egy városról
  • kifejteni álláspontomat az utazásról, vázolni a különféle változatok előnyeit és hátrányait
  • folyékonyan kommunikálni
   • strukturált helyzetekben
   • rövid beszélgetések során
 • Produktum: Egy város bemutatása
 • A produktum előfeltételei és követelményei:
  • Internet-hozzáférés
  • PC
 • Folyamat:

  Bevezető (10 perc)

  Az utazási preferenciák felmérése

  • egy netes szavazóoldal (pl. Google Űrlapok – https://docs.google.com/forms/) használatával
  • a diákok tudásszintjének megfelelően egyszerűsített kérdésekkel
  • a diákok ízléséhez igazítva

   

  Olvasás (20 perc)

  Az én városom

  • minden diák válasszon 3 helyszínt, ahova turistákat vinne
  • az eredmények összegyűjtése felmérés útján
   • a 3 legkedveltebb utazási célpont
   • a szavazás opcionálisan megvalósítható úgy is, hogy kivetítjük a város térképét, és a diákok által megnevezett helyszíneket bekarikázzuk rajta; ha minden szavazattal hozzáadunk egy újabb kört, az még mutatósabbá teszi a szavazást
  • asszociációs térkép (erről a gondolkodási eszközről lásd még: www.tonybuzan.com):
   • mit mondjunk el a városról?
   • hogyan állítsunk össze bemutatót a mondandóból?

   

  Beszéd és szövegértés

  Az én városom

  • a párok választanak egy helyszínt (látnivalót) bárhol a világon, ahova érdemes elutazni
   • PPT prezentáció, mindkét diáknak kell beszélnie
    • előkészítés: 15 perc + házi feladat
    • bemutatás: a következő órán, az osztály létszámától függően kb. 30 perc
  • a többi diák…
   • meghallgatja a bemutatókat
   • kérdéseket tesz fel, hogy
   • a következő lépés során meg tudjanak írni egy e-képeslapot

   

  Írás (5 perc)

  Megerősítés (házifeladatként is feladható)

  • minden diák írjon e-képeslapot a neki legjobban tetszett városból (nem lehet az, amit ő mutatott be)
   • tegyen említést az osztálytárs bemutatójában elhangzott nevezetes látnivalóról (a diákok figyeljenek egymás beszédére)
 • Szereposztás (opcionális): Páros munka
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  CLIL[1]-szemléletű tevékenységek


  [1]CLIL (content and language Integrated Learning) = tartalomalapú nyelvoktatás

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha…

  • sikeresen elkészítik a produktumot
  • elérik a feladat tervezett eredményeit
  • jelentős mértékben használják a javasolt IKT-eszköztárat
  • megfelelnek a feladatra vonatkozó CEFR-követelményeknek:
 • Szerzők: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  A tanár készítsen elő kérdéssort az óra bevezető részéhez.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A diákok hozzák magukkal az órára bemutatójukat kinyomtatva is arra az esetre, ha a technika nem működne.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:
  • Jó példája a földrajzot, történelmet, művészetet és más tartalmat a nyelvbe integráló interdiszciplináris projektnek
  • CLIL-szemléletű
  • Diákközpontú
  • IKT-kompetenciát igényel és fejleszt
 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  A tanárokat arra ösztönzi, hogy oktatómunkájuk részeként alkalmazzák az…

  • IKT-eszközöket
  • TBLT-t
  • CEFR-t.
 • Adaptálhatóság:
  • Négy nyelvi készséget (hallás utáni szövegértés, írás, olvasás, beszéd) fejleszt
  • Bármelyik szinthez igazítható
  • A diákoknak nagy szabadságot biztosít
  • Az említetteken kívül sok más IKT-erőforrás használatával is alkalmazható
 • Megalapozottság: IKT és TBLT; B1 / B2 CEFR-szintek

Tasks By Country