Additional Info

 • Név: Krimi
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR-szint: B1
 • Készség(ek): Olvasás / Írás / Hallás utáni szövegértés / Beszéd
 • Időtartam: 90 perc
 • Célnyelv: Bármely modern idegen nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
 • IKT-kompetenciák: Egy történet közreadása különféle formátumokban (Windows Movie Maker, multimédiás prezentáció, képregény, más videó- vagy audioformátumok)
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Bűnügyi történet
 • Képes vagyok…:
  • történetet írni egy adott témában
  • leírni egy elképzelt jelenetet
  • visszakérdezni, hogy megbizonyosodjak róla, jól értettem-e, amit mondtak
  • helyesen használni az igeidőket (Past Simple, Past Continuous)
 • Produktum: Egy saját krimi elkészítése videó formájában
 • A produktum előfeltételei és követelményei:
  • CD-lejátszó
  • internet-hozzáférés
  • Windows Movie Maker vagy más hasonló filmszerkesztő szoftver
  • PC
  • filmfelvevő eszköz
 • Folyamat:
  • Szöveg meghallgatása (5 perc): a diákok CD-ről hallgatják a történetet, a kritikus ponton azonban a tanár megállítja azt, és a diákokat kéri, próbálják megjósolni sztori befejezését. A csoport összehasonlítja és megvitatja a tippeket.
  • Írás (páros munka, 20 perc): a csoportot párokra osztjuk; mindegyiknek először is választania kell egy befejezést a hallgatott krimihez (ez lehet a már elhangzott javaslatok egyike, vagy egy általuk kitalált új változat), majd meg kell írnia hozzá a sztori új változatát.
  • Szókészlet és nyelvtan ellenőrzése (10 perc): A tanár kiosztja a sztori szóhiányosan leírt szövegét; a diákok kitöltik a hiányokat és gyakorolják a nyelvtant (vagyis a múltidőket), illetve ellenőrzik, milyen hangeffektusokat hallottak (kiabálás, csörömpölés, zuhanás stb.).
  • Házifeladat kiadása (5 perc): a tanár csoportonként más-más kulcsszó-sorokat ad ki a diákoknak, melyek alapján otthon csoportmunkában egy új krimit írnak, majd az említett IKT-eszközök segítségével a következő foglalkozáson bemutatható reprezentációt készítenek, illetve 3-3 kérdést állítanak össze, melyek segítségével utólag ellenőrzik, értették-e a többiek a bemutatott műveket.
  • Bemutatók (20 perc): a kiscsoportok PC és projektor használatával bemutatják műveiket a többieknek; a történetet hangosan felolvassák, majd begyűjtik a válaszokat a házi feladat keretében összeállított ellenőrző kérdéssorra.
  • Tanulói értékelés (10 perc): a diákok megvitatják, melyik történet tetszett a legjobban, és választásukat meg is indokolják.
  • Szókészlet ellenőrzése (opcionális, 10 perc): a tanár megbizonyosodik róla, hogy a sztorikban szerepelt-e az összes kiadott kulcsszó, és minden diák megértette-e ezeket. Ellenőrző lista gyanánt használható maga a kiosztott lista, melyen minden csoport párosítja a kulcsszavakat a meghatározásukkal.
 • Szereposztás (opcionális): Páros és csoportmunka
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  Olyan tevékenységek, mint például a történet végének megtippelése írásos formában, illetve a sztori saját változatának megírása stb., melyek a diákok kreativitását és írásbeli készségeit fejlesztik.

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha…

  • sikeresen elkészítik a kívánt produktumot vagy elérik az eredményt
  • jelentős mértékben használják a javasolt IKT-t
  • megfelelnek az órára vonatkozó CEFR-követelményeknek
 • Szerzők: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  Még óra előtt…

  • ismerkedjen meg a történettel
  • ellenőrizze kétszer a technikai eszközöket
  • készítse el a sztori szövegkönyvét
  • a szövegkönyvből készítse el a szóhiányos feladatot úgy, hogy az ne csak az óra által megcélzott szókészletet, de a nyelvtant is érintse
  • készítse elő a kiosztandó kulcsszó-listákat (minden diák számára elegendő példányszámban)
  • bizonyosodjon meg róla, hogy a lejátszani készült krimi formátuma valóban fut a PC-n.
 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A diákok feltétlenül hozzák magukkal papíron a megírt történeteket arra az esetre, ha a technika nem működne.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  Ez a diákközpontú feladat a tanulók képzeletére támaszkodva egyszerre fejleszti írásbeli és IKT-használati készségeiket.

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  A tanárokat arra ösztönzi, hogy oktatómunkájuk részeként alkalmazzák az IKT-eszközöket, illetve a TBLT[1]-t és a CEFR-t.


  [1] TBLT (Task-based Language Teaching) = Feladatközpontú Nyelvoktatás

 • Adaptálhatóság:

  A feladat három nyelvi készség (hallás utáni szövegértés, írás, beszéd) fejlesztését valósítja meg, és tetszőleges szinten alkalmazható, miközben a diákok elég nagy cselekvési szabadságot élveznek. A feladat a felsorolt IKT-eszközökön kívül sok más használatával is megvalósítható.

 • Megalapozottság: IKT, TBLT CEFR-szintek: B1/B2

Tasks By Country