Függőség – van kiút!

Additional Info

 • Név: Függőség – van kiút!
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR-szint: A2, B1
 • Készség(ek): Beszéd Írás
 • Időtartam: 2 x 90 perc
 • Célnyelv: angol vagy bármely egyéb modern nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
  • Internet-hozzáférés, böngészőprogram
  • Webes feladat (http://zunal.com/webquest.php?w=251825)
  • Szövegszerkesztő IKT-eszközök
  • Windows-os, androidos vagy IOS-os prezentációkészítő szoftverek
  • (Google) képek
  • Online szótárak
  • GoAnimate
  • Voky
 • IKT-kompetenciák: Adott információtartalom utáni böngészés vagy célzott keresés a neten; Szövegszerkesztő IKT-eszközök használata; Windows-os, androidos vagy IOS-os prezentációkészítő szoftverek használata; Ingyenes online szoftverek használata animációk készítéséhez
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Függőségellenes kampány alkohol, drog, internet, vásárlás, szerencsejáték vagy evés (mint össztársadalmi szintű probléma) ellen. Mindezen függőségek megszüntetése közös ügy, vagy az kellene, hogy legyen.
 • A produktum előfeltételei és követelményei: A feladat végrehajtásához használatához kell Internet-hozzáférés, Online szótárak, PC, projektor. A diákoknak ismerniük kell a témakör szókészletét, tudniuk kell használni a felszólító módot.
 • Képes vagyok…:
  • megtalálni az engem érdeklő / feladatom elvégzéséhez szükséges általános vagy specifikus információkat
   • egyszerű mindennapi szövegekben (pl. hirdetésekben, brosúrákban, menükben, menetrendekben)
   • kereséssel egy hosszabb vagy több rövidebb szövegben
  • megérteni az érdeklődési körömbe tartozó dolgokra vonatkozó egyszerű szövegeket
  • a társalgást…
   • általános vagy számomra ismert témákban követni vagy vezetni
   • a témák szélesebb körében fenntartani
  • megadni vélemények, tervek, cselekedetek rövid indoklását és magyarázatát
 • Produktum: Egy függőségellenes kampány.
 • A produktum előfeltételei és követelményei:

  A feladat végrehajtásához használatához kell Internet-hozzáférés, Online szótárak, PC, projektor. A diákoknak ismerniük kell a témakör szókészletét, tudniuk kell használni a felszólító módot.

 • Folyamat:

  1. óra

  A diákok…

  • megtekintik a függőségekről szóló két videót:
  • a tanárral együtt feldolgozzák és feljegyzik a különböző fajta függőségek (alkohol, drog, internet, shopping, szerencsejáték, evés stb.) lehetséges
   • következményeit
  • füzetükbe írják a végkövetkeztetéseket
  • megoldják a webes feladatot (http://zunal.com/webquest.php?w=251825)
   • ezen belül feladatul kapják egy függőségellenes kampány összeállítását
  • párokra oszlanak
  • néhány percnyi gondolkodással páronként választanak egyet az alábbi függőségek közül:
   • alkohol
   • drog
   • gyógyszer
   • szerencsejáték
   • evés
   • mobil
   • bigorexia
   • kleptománia
  • a webes feladatban megismert szempontok mentén
   • információkat gyűjtenek a neten
   • függőségellenes kampányt állítanak össze:
    • posztert vagy szórólapot PowerPoint, Publisher vagy bármely szövegszerkesztő eszköz használatával
    • animációt készítenek GoAnimate vagy Voki (animált bemutató készítésére szolgáló online szoftverek) használatával
    • videót készítenek mobiljaik és Movie Maker használatával

  Házifeladat – Ha a diákok nem tudták az első 90 perc alatt elkészíteni a prezentációt, akkor otthon…

  • fejezzék be
  • gyakorolják a bemutató előadását

  1. óra

  • A párok bemutatják kampányukat az osztálynak
  • A többi diák táblázatban jegyzi a prezentációkra vonatkozó…
   • információkat
   • értékelést
  Készítők neve Függőség Okai Következ­ményei Megoldása Értékelés
             

  Tanári értékelés – A tanár a feladat végrehajtásának közvetlen megfigyelése után a lentebb ismertetett sikerkritériumok szerint értékel (a végső értékelésben 5-5% súllyal esik latba a diákok önmagukra, illetve társaikra vonatkozó értékelése)

 • Szereposztás (opcionális): Páros munka.
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  Szükség esetén meg lehet vitatni a korábban látott videókat (http://www.youtube.com/watch?v=LNIQ79mkG_A, http://www.youtube.com/watch?v=Bhk4fh6Sld0), majd a vitát követően a videókra, illetve a készített bemutatókra vonatkozó kérdéseket tartalmazó munkalapokat töltetni ki.

 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  • Tartalom:
   • IKT-eszközök használatával meggyőző kampányt állítanak össze
  • Szókincs:
   • használják a témához kapcsolódó szavakat és kifejezéseket
  • Nyelvtani megfelelőség:
   • alkalmazzák a kívülről megtanult egyszerű nyelvi szerkezeteket és kifejezéseket
  • Koherencia:
   • képesek megfelelő szerkezetekkel fűzni egymáshoz mondataikat
   • kellő gyakorisággal alkalmazzák ezeket
  • Folyékony beszéd: hosszabb ideig tudnak beszélni…
   • akadozás nélkül
   • túl sok hiba nélkül
  • Kiejtés:
   • helyesen ejtik a használt szavakat
   • képesek a csoport- vagy osztálytársaik által ejtett főbb hibák javítására
  • Interaktivitás:
   • kisebb és nagyobb csoportban is aktívak
   • elképzeléseiket megosztják a többiekkel
   • elfogadják a többiek véleményét és kritikáit is
 • Szerzők: Lúcia Nassa Tardão
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  A tanár az óra megfelelő ütemének érdekében töltse le előre a videó(ka)t valamelyik YouTube-letöltő (például iLivid) segítségével.

  A diákok a www.ivona.com oldalon ellenőrizhetik kiejtésüket.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A tanár…

  • tűzze ki egyértelműen a feladat
   • célját
   • értékelési kritériumait
   • teljesítési határidejét

  Ha a diákok nem végeznek az első 90 perc alatt, munkájukat fejezzék be otthon.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  Az alkohol, drog, internet, shopping, szerencsejáték, étel össztársadalmi problémák, amelyek világszerte sok családnak és egyénenként is sok embernek jelentenek gondot. A szenvedélybetegségek elleni küzdelem közös ügy, vagy az kellene, hogy legyen. Az addiktív viselkedés veszélyeire való rávilágítás mellett a feladat célja a nyelvi és társas kompetenciák fejlesztése IKT-eszközök használatával.

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  A tanárokat arra ösztönzi, hogy oktatómunkájuk részeként alkalmazzák az…

  • IKT-eszközöket
  • TBLT-t
  • CEFR-t.
 • Adaptálhatóság:

  Beilleszthető a legtöbb nemzeti tantervben és idegennyelvi programban megtalálható ’Test és Egészség’ témakörbe.

 • Megalapozottság: A CEFR közös referenciaszintjeit alkalmazó TBLT-n alapul. IKT és TBLT; B1 / B2 CEFR-szintek
 • Célzott korcsoportok: Young learners and high school students

Tasks By Country